Shodno najavama Hidrometeorološkog zavoda da nas očekuju velike vrućine i visoke temperature, Odeljenje za vanredne situacije u Valjevu apeluje na građane da se u narednom periodu uzdrže od svih vrsta spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru.

„Napominjemo da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, kao i loženje vatre na rastojanju bližem od 200 metara od ivice šume. Požari na otvorenom prostoru, a pogotovu šumski požari, brzo se šire, teško se gase i ugrožavaju živote ljudi, njihovu imovinu i nanose veliku štetu biljnom i životinjskom svetu, kao i ukupnom ekološkom sistemu. Gašenje ovakvih požara iziskuje veliko angažovanje ljudstva i tehnike i stvara velike materijalne troškove“, navodi se u saopštenju koje je poslala Policijska uprava Valjevo.