U poslednjih par godina naša lepa, izmrcvarena zemlja uspela je da ostvari velike ekonomske podvige naravno prema metodologiji Međunarodnog monetarnog fonda ( MMF ), Svetske banke i drugih bitnih začina sa kojima se kuvamo svi u kazanu zvanom Evropska unija . Te renomirane organizacije izdaju zlatne sertifikate o dobrom vladanju : (napr., revizorsko–konsultantska kuća ...
Read More »