Večeras 7.8.2017 godine sa početkom u 2o časova vaspitači Kreativne radionice “ Pinokio “ izveli su dve lutkarske predstave “ Plavenko otkriva Rašinu tajnu“ i “ Maksa i Zelenko spašavaju Dugouhog“. Ove dve kratke forme međusobno su ipak povezane i deluju jako zabavno. O tome zapravo svedoči veliki broj večerašnjih posetilaca u našem dvorištu. Ovog puta dvorište je postalo pretesno za veliki broj publike. Odziv zapravo govori u prilog našeg kvalitetnog dramskog rada. Deca posetioci i ovog puta aktivno su učestvovali u izvođenju teksta, zapravo vodeći dijalog sa lutkama – glumcima. To je bio krajnji cilj naše dve lutkarske predstave ( opustiti i zabaviti decu ). I naravno i ovog puta zahvaljujemo se divnoj valjevskoj publici koja sa najvećom pažnjom prati naš dramski rad.