Član Gradskog veća Žarko Kovač slaže se da bi Odsek za zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi trebalo da postoji i napominje da prehodna vlast, uprkos pokušajima, nije uspela da formira taj važan sektor, kao i da je to tek sada nemoguće uraditi zbog zakona o ograničenju broja zaposlenih.

„Mislim da će u bliskoj budućnosti takav Odsek posvećen zaštiti životne sredine biti formiran. Za sada se Vesna Srećković iz Odeljenja za urbanizam bavi radom na praćenju projektne dokumentacije vezane za zaštitu životne sredine. Takođe, postoji ekološka inspekcija pri Odeljenju za komunalne i inspekcijske poslove, a uvek se i neko od članova najužeg rukovodstva Grada bavio tim pitanjem“, kaže Žarko Kovač, koji zaštitu životne sredine smatra najvažnijom oblasti. Kada je u pretodnom mandatu bio zamenik gradonačelnika, Kovač se tom tematikom bavio, takoreći, samoinicijativno, a u istom smeru nastavlja i kao član Gradskog veća.

Žarko Kovač, član Gradskog veća (foto: valjevskaposla.info)

Kada govorimo o aerozagađenju i rešavanju tog problema, Kovač kaže da je poznato da najveći problem prave individualna ložišta, kojih prema nekim procenama ima oko petnaest hiljada u Valjevu. To su većinom domaćinstva van centra grada koja imaju sopstvene kotlarnice.

„Reč je većinom o pojedinačnim kućama koje se nalaze na Petom puku, u Novom naselju, Goriću, Brđanima, na Radinom brdu, u Poparskom delu… Ljudi u lošim ekonomskim prilikama lože ono šta imaju, većinom koriste ugalj i to onaj najlošijeg kvaliteta. Štetne čestice i gasovi su u porastu tokom zimskog perioda usled korišćenja lošeg energenta. Na prelazak na zdraviji energent bi se i moglo uticati, ali, na loš kvalitet vazduha utiču i meteorološke prilike i geografski položaj Valjeva“, ističe Kovač i pojašnjava da čim je hladno, svi lože, nema strujanja vazduha, pritisak bude nizak i naravno da onda imamo loše rezultate kvaliteta vazduha koji, prema njegovim rečima, nisu ništa neobični!

Foto: Miroslav Jeremić

„Najgora situacija je u Novom naselju i Goriću. Mnogi misle da je to zbog Toplane, ali nije tako. Toplana jedina ima dimnjake visine 60 metara i ne može nikako ugrožavati naš grad. Ako bi nekog ugrožavala, onda bi to bio Lazarevac, a Lazarevčani se do sada nisu žalili“, napominje Kovač.

Na izgradnju Toplane i magistralnih vodova potrošeno je više od 10 miliona evra, što je novac koji je Grad ulagao preko budžeta i preko raznih kreditnih linija. Sa priključenjem na Toplanu ugašeno je više od 80 individualnih kotlarnica u samom centru grada. Prošle godine na sistem daljinskog grejanja priključeno je 50.000 kvadratnih metara prostora.

„Neophodno je još oko 250.000 do 300.000 kvadrata stambenih objekata priključiti na Toplanu. Moramo da napravimo pravi projekat toplifikacije, koji podrazumeva kreditna sredstva, kako bi se stanarima Bolničkog bloka, bloka Nade Purić, Naselja Milivoja Bjelice, Zbratimljenih gradova i drugih naselja, omogućilo kreditiranje za izgradnju instalacija i za izolaciju, a zatim da se tehničko-ekonomskim rešenjima obori cena grejanja preko Toplane. Cena grejanja je sada oko 100 dinara sa porezom po kvadratnom metru i kada bi se ona oborila na nekih prihvatljivih 60 do 70 dinara sa porezom, onda bi bio mnogo veći broj interesenata za priključenje. Cena samog priključka se takođe može regulisati i na tome se uveliko radi“, ističe Kovač, uz napomenu da se mora naći kompromisno rešenje, da se istovremeno obezbedi egzistentnost projekta i mogućnost građanima da se priključe.

Foto: valjevskaposla.info

Pored velikog broja individulanih ložišta, korišćenja lošeg energenta, meteoroloških prilika, geografskog položaja, visoke cene grejanja i priključka na Toplanu, član Gradskog veća Žarko Kovač smatra da na loš kvalitet vazduha, koji imamo u Valjevu, utiču još i velika emisija gasova iz vozila u saobraćaju, kao i slabo čišćenje i održavanje ulica. On je najavio da u narednih nekoliko godina treba da se radi projekat izgradnje obilaznica, radi izmeštanja teškog saobraćaja iz grada. On lično smatra da je neophodno uvođenje nekakvog ograničenja saobraćaja, ali ne po principu par nepar, kao i da je u centru grada itekako potrebno postojanje garaža za parkiranje vozila.


Projekat „Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom aerozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP „Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazvanom „Da Valjevo prodiše!“.