DOM ZDRAVLJA HEMIKAL je ustanova primarne zdravstvene zaštite u kojoj su aktivnosti zaposlenih usmerene ka cilju da je svaki čovek specifična jedinka koja zahvaljujući i našem radu ispoljava sreću, ljubav i zadovoljstvo u životu. Misija Doma zdravlja Hemikal ostvaruje se na osnovu savremenih medicinskih dostignuća kako bi se zadovoljile potrebe građana za primarnom i specijalističkom zdravstvenom zaštitom. Da bismo ovaj cilj ostvarili izgradili smo ne samo savremene zdravstvene objekte već i pozitivan odnos prema radu koji se ogleda u stalnoj inicijativi, visokoj odgovornosti i disciplini u izvršavanju svih poslova vezanih za pacijente. I zbog toga utičemo na svest svakog pojedinca i ukazujemo mu na značaj sopstvene odgovornosti za lično zdravlje. Svaki naš pacijent isti je kao i drugi, svakome poklanjamo maksimalnu pažnju sa idejom da pacijent bude “sam svoj lekar”, a dom zdravlja Hemikal, kao izabrana zdravstvena ustanova sa izabranim pacijentovim lekarom, njegov prijatelj koga prepoznaje u svakom trenutku i na koga se u zaštiti svog zdravlja uvek može osloniti.

Ukoliko imate bilo kakav zdravstveni problem, kontaktirajte nas a mi ćemo pokušati da vas uputimo kako da ga rešite.

[contact-form-7 id=“12557″ title=“Hemikal: Gradski lekar“]