Udruženje građana Lokalni front smatra da kratak rok za prijavu štete od olujnog vetra, koji je gradska vlast dala  građanima, nije u skladu sa zakonom. Ovo Udruženje izdalo je saopštenje za javnost u kojem se između ostalog kaže da je dana 12. decembra na zvaničnom sajtu Grada, a potom i u nekim medijima, izdato obaveštenje u kojem se kaže da građani štete nastale od olujnog vetra u noći između nedelje i ponedeljka mogu prijaviti na šalteru pisarnice Grada Valjeva, kao i na telefone Odseka za vanredne situacije i poslove odbrane.

„U ovoj „informaciji“, međutim, navedeno je da se nastale štete mogu prijaviti najkasnije do petka, 15. decembra, i da se prijave štete podnete posle ovog roka neće uzimati u obzir. Ovaj deo obaveštenja Gradske uprave grubo krši prava oštećenih građana, jer rok za podnošenje prijava o nastaloj šteti propisuje „Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode“ iz 2015. godine i taj rok iznosi najmanje 15, a najviše 60 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje prijava“, ističe su u saopštenju Lokalnog fronta.

Članovi ovog udruženja naveli su da shvataju pokušaj Gradske uprave da na svaki način ograniči broj podnetih prijava o nastalim štetama, kao i da ne shvataju nameru da se uštede u budžetu ostvare na račun građana davanjem
netačnih informacija.