Regionalna akcija EU za obrazovanje Roma

U okviru projekata TER-SER-01 “Unapređenje pristupa i učešća romskih studenata u Srbiji u visokom obrazovanju i prelasku na rad” kao i SEC-SER-01 “Podrška romskim srednjoškolcima u Srbiji” koji se realizuju u okviru regionalnog projekta Regionalna akcija EU za obrazovanje Roma: Povećana obrazovna podrška i mogućnosti za romske učenike na Zapadnom Balkanu i Turskoj (RARE)”, faza II, kojeg finansiraju Evropska Unija (EU) i Romski obrazovni fond (REF), a implementira ih Udruženje Centar za integraciju Roma Valjevo.

Valjevo inkluzija Romi (9)

U skladu sa projektnim aktivnostima dana, 15.04.2024. Centar za integraciju Roma Valjevo, objavio je 2 javna poziva.

I javni poziv, bio je otvoren za dodelu stipendija studentima/kinjama romske nacionalne manjine koji su redovno upisani na akreditovane fakultete/univerzitete/visokoškolske ustanove na području teritorije Srbije u akademskoj 2023/24 godini, na sledećim lokacijama: Valjevo, Novi Sad, Obrenovac, Lajkovac, Osečina, Mionica i Koceljeva.

Valjevo inkluzija Romi (15)

II javni poziv bio je otvoren za dodelu stipendija učenicima/učenicama romske nacionalne manjine koji redovno pohađaju trogodišnju ili četvorgodišnu srednju školu, a koji su redovno upisani u I, II, III ili IV godinu tokom 2023/24 godime, na području teritorije Srbije na sledećim lokacijama: Valjevo, Novi Sad, Obrenovac, Lajkovac, Osečina, Mionica i Koceljeva

Valjevo inkluzija Romi (2)

Pozivi su bili objavljeni na fb stranici udruženja Centar za integraciju Roma Valjevo i trajali su zvanično, sa produžetkom do 30.04.2024. godine.

Konačne rang liste, objavljene su 14.05.2024. godine.

Odobreno je i dodeljeno 10 stipendija za učenike i 10 stipendija za studente.

Zvanično potpisivanje ugovora o dodeli stipendija, potpisano je iz 3 dela na teritoriji grada Valjeva, grada Novog Sada i opštine Obrenovac.

Valjevo inkluzija Romi (13)

I deo studenata i učenika potpisalo je ugovore o dodeli stipendija 18.05.2024. godine u prostorijama Centra za integraciju Roma Valjevo,

II deo studenata i učenika potpisalo je ugovore o dodeli stipendija u prostorijama HC Rom Obrenovac 18.05.2024. godine,

dok je III deo studenata i učenika potpisalo ugovore  o dodeli stipendija 21.05.2024. godine u Novom Sadu u Kancelariji za inkluziju Roma.

Isplata I rate stipendija za učenike i student, izvšeno je 27.05.2024. godine na tekuće račune studenata  i učenika/roditelja/staretelja.

Pored finansijske podrške u vidu stipendija, Projekti pružaju podršku i u sledećim komponentama:

Za studente:

  •  Mentorstvo – kroz pružanje dodatne podrške stipendistima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja akademskog uspeha, diplomiranja, te sprečavanja napuštanja visokog obrazovanja – Angažovano je 2 mentora koji prate po 5 studenata
  • Treninzi – planirani su treninzi za korisnike projekta u cilju proširenja kapaciteta.( IT obuke, veštine za pomoć pri zapošljavanju)
  • Tutorstvo – biće obezbeđeno za studente kojima bude bila potrebna dodatna vrsta podrške

 Za učenike:

 Mentorstvo – kroz pružanje dodatne podrške stipendistima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja uspeha, uključivanja u dodatnu i instruktivnu nastavu; u pripremama za nastavak školovanja na višim stepenima obrazovanja; u postavljanju viših ciljeva postajući njihovi “drugi roditelji” u školi; razvijanja veština u oblasti učenja, planiranja rada u učenju, itd. – Angažovano 2 mentora koji prate po 5 učenika

– Tutorstvo – kroz pružanje podrške na dodatnim instruktivnim časovima iz određenih školskih predmeta, priprema za polaganje mature i priprema za polaganje prijemnog ispita na fakultetu.

– Treninzi – planirani su treninzi za korisnike projekta u cilju proširenja kapaciteta.( IT obuke, veštine za pomoć pri zapošljavanju)

Period implementacije projekta, obuhata period od 3 školske/akademske godine, dok podrška tokom 1.  školske i akademske godine traje  od 23.01.2024. godine, zaključno sa 31. julom 2024. godine.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

Leave a Reply