Aero Alarm: Rekordna zagađenja vazduha u Valjevu, a nadležni ćute!

Lokalni odgovor u izveštaju “Aero Alarm” za prošlu sedmicu ističe da se u Valjevu od početka godine beleže neslavni rekordi u zagađenju vazduha, a da nadležni ćute. Napominje se da su Valjevci uz građane Bora i Novog Pazara imali najzagađeniji vazduh u 2021. godine. Ukazuje se i da je Državna revizija otkrila nezakonitosti u poslovanju Gradske uprave Valjevo prilikom ugovaranja usluge monitoringa kvaliteta vazduha u 2020. godini, kao i da je istraživanje javnog mnjenja pokazalo visoko energetsko siromaštvo građana Valjeva.

Aero-Alarm-tabelaIzveštaj o kvalitetu vazduha za proteklu sedmicu pokazao je da se svaki dan prethodne nedelje vazduh bio opasan po zdravlje. Od ponedeljka do srede vazduh je bio sa indeksom “izuzetno loš”, u petak i subotu “veoma loš”, dok je u četvrtak i nedelju zabeleženo najmanje zagađenje vazduha, ali ipak u crvenom – “loš”. Najviša prosečna dnevna koncentracija za proteklu nedelju zabeležena je u sredu, 5. januara, kada su PM čestice prekoračile graničnu vrednost. Vrednost za PM 10 bila je 183,78 µg/m3 ,a za PM 2.5  128,64 µg/m3 . Istog dana u 14 časova zabeležene su rekordne maksimalne satne koncentracije u vrednosti od 469,45 µg/m3 za PM 10 čestice. Maksimalna satna vrednost od 265,04 µg/m3 za suspendovane PM 2.5 čestice zabeležena je u 17 sati istog dana.

“Prvi dani i nedelje 2022. najavljuju da Valjevke i Valjevci mogu očekivati još jednu godinu sa zagađenim vazduhom. “Pluća” koja su u Valjevu kod “Krušika” postavili “iRevolucija” i “Kreni-Promeni”, pocrnela za nekoliko dana. Najzagađeniji vazduh u Srbiji udišu ljudi u Valjevu, Boru i Novom Pazaru, kaže izveštaj za 2021. godinu koji je objavila Nacionalna ekološka asocijacija. Postavlja se pitanje šta je sa merama koje treba da preduzimaju nadležni i sa javnim novcem koji treba da se koristi za zaštitu životne sredine“, ističe se u izveštaju “Aero Alarm”.

Aero-Alarm-grafikonUkazuje se da nadležni organi u Valjevu ne obaveštavaju građane o koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu i merama za zaštitu zdravlja i smanjenje zagađenja vazduha, iako su po zakonu obavezni. Takođe se napominje da iz Gradske uprave nema odgovora povodom podnetih zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o tome koje su rezultati postignuti u primeni Plana kvaliteta vazduha 2016-2021.

U izveštaju se Lokalni odgovor osvrnuo i na izveštaj Državne revizorska institucije о pravilnosti finansijskog poslovanja Grada Valjeva za 2019. i 2020. godinu.

“Utvrđene su brojne nezakonitosti i nepravilnosti, pre svega u sprovođenju postupka javnih nabavki (npr. nameštanje tendera, nezakonite procedure), ali i u finansiranju zarada zaposlenih. Izveštaj Državne revizorske institucije beleži nezakonitosti i nepravilnosti koje je učinila Gradska uprava Valjevo prilikom ugovaranju usluge monitoringa kvaliteta vazduha sa preduzećem “Institut Vatrogas” i ovdašnjim Zavodom za javno zdavlje kao podizvođačem, tokom 2020. godine”, precizirano je.

Pažnja je posvećena i energetskom siromaštvu u Valjevu, o kojem su prošle sedmice pisala Valjevska posla.

“Najveći broj žitelja Valjeva nije spreman da investira u poboljšanje energetske efikasnosti svojih domova (fasade, grejanje, stolarija) jer “sastavlja kraj sa krajem”, piše portal Valjevska posla, predstavljajući istraživanje mnjenja koje je 2020. godine u Valjevu i Srbiji obavio Tim za socijalno uključivanje Vlade Republike Srbije u saradnji sa REF Fondacijom, CeSIDom, Stalnom konferencijom gradova i opština, uz podršku organizacije UN Women i Švajcarske agencije za razvoju saradnju (SDC). Aleksandar Macura, direktor RES fondacije smatra da bi se vazduh poboljšao potrebno je osigurati direktnu pomoć najugroženijima da unaprede energetsku efikasnost, ali i momentalna zabrana nestandardnih goriva u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije”, navodeno je u izveštaju.

Na dan 10. januara 2022. prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 8 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (>50 µg/m 3 ). Prošla 2021. godina je okončana sa 152 dana prekoračenja granične vrednosti, što je više od četvorostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.