“Aero Alarm” – Samo 2 dana prihvatljivog vazduha prošle sedmice!

Organizacija “Loklani odgovor” nastavlja akciju “Aero Alarm” u okviru koje svake sedmice javnosti podnosi svoj izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu za prethodni period od 7 dana. Prema tom sedmodnevnom izveštaju, vazduh u Valjevu je najveći broj dana u protekloj sedmici bio ZAGAĐEN. Samo u sredu i subotu vazduh je bio PRIHVATLJIV. Istiće se da je vazduh bio ZAGAĐEN gotovo svako veče u popodnevnim satima. Navedeno je da je najveća koncentracija PM 10 čestica u iznosu od 168,58 μg/m3 zabeležena u nedelju, 15. novembra, u 18 časova, kada je bio i “pik” PM 2.5 čestica – 150 μg/m3.

“Aero Alarm” – Prikaz kvaliteta vazduha za proteklu sedmicu po danima

“Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija i ocenu zagađenosti vazduha je Državna merna mreža. Informacije o javnom informisanju u Valjevu naši aktivisti prate preko izvora dostupnih na internetu, kao i putem telefonske ankete sa predstavnicima organa javne vlasti odgovornih za zdravlje,bezbednost građana i zaštitu životne sredine. Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao početi da oseća zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa mogu doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. U ponedeljak kada je vazduh bio jako zagađen postojali su uslovi za zdravstveno upozorenje za postojanje vanrednih uslova. Verovatno je da su tada zdravstvenim rizikom bili pogođeni svi stanovnici”, navode iz organizacije “Lokalni odgovor” u svom izveštaju.

Ističe se da Gradska uprava,  Zavod za javno zdravlje i Sektor za vanredne situacije, kao ustanove koje su odgovorne za bezbednost i zdravlje građana, tokom prošle nedelje nisu obaveštavale javnost o dnevnim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu, niti su upozoravale građane na mogući rizik za zdravlje, niti na mere zaštite ili ublažavanja uticaja.

Takođe se navodi da je od ukupno 10 posmatratnih medijskih organizacija, samo internet portal Valjevska posla dnevno objavljivao informacije o kvalitetu vazduha u Valjevu.

“Aero Alarm” – Prikaz medija na teritoriji Valjeva koji su dnevno obaveštavali javnost o aerozagađenju

“U petak, 14. novembra, smo pokušali da kontaktiramo predstavnike javnih ustanova odgovornih za zdravlje, bezbednost i zaštitu životne sredine u Valjevu. Direktor Zavoda za javno zdravlje nam je saopštio da nema zvanične informacije o kvalitetu vazduha u Valjevu, da Zavod za javno zdravlje ne obaveštava javnost na dnevnom nivou, da ne meri kvalitet vazduha u Valjevu, te da Grad Valjevo nije zaključio ugovor za uslugu merenja kvaliteta vazduha ovom ustanovom, te da ne poseduju informacije od 1. novembra. Nismo uspeli da dobijemo odgovorne osobe u Sektoru za vanredne situacije u Valjevu (MUP) koristeći se brojevima telefona koji su dostupni na internetu. Saznali smo i da Gradska uprava Valjevo ne planira da objavljuje informacije o kvalitetu vazduha na dnevnom nivou”, navodi se u završnom komentaru izveštaja organizacije “Lokalni odgovor”.

Takođe je data informacija da je u subotu, 14. novembra, u organizaciji iRevolucije u Valjevu organizovan prvi Climathon, a da je tema debate upravo bila posvećena aerozagađenju u našem gradu.

Organizacija “Lokalni odgovor” zaspočela je početkom novembra akciju “Aero Alarm” i ovo je njihov drugi po redu izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu. Izveštaji se šalju ponedeljkom, za prethodni period od 7 dana.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.