Aero Alarm: Sveti Savo, ti pomozi!

Lokalni odgovor u svom nedeljnom izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu, pored podataka o “pikovima” aerozagađenja i maksimalnim koncentracijama PM 10 i PM 2,5 čestica, između ostalog ukazuje da je tradicionalna Svetosavska atletska trka prošle sedmice u našem gradu održana u periodu kada je dozvoljena koncentracija PM 2,5 čestica bila prekoračena. Takođe se skreće pažnja na Politikin tekst “Vazdušna opasnost preti Valjevu tokom pola godine” i na vest portala Valjevska posla o formiranju Radnog tela za kontrolu kvaliteta izrade novog Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva, uz napominjanje da se sa izradom Nacrta Plana kvaliteta vazduha kasni duže od godinu dana.

Aero-Alarm-tabela-1

Prema izveštaju Lokalnog odgovora vazduh u Valjevu je protekle sedmice bio zagađen i standardno je loš. Najviša srednja dnevna koncentracija PM 10 čestica zabeležena je u nedelju, 29. januara 2023. kada je iznosila 57,51 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija PM 2,5 čestica zabeležena je takođe u nedelju, 29. januara, u vrednosti 55,90 µg/m3. Istog datuma, u 20 časova zabeležena je maksimalna satna koncentracija PM 10 čestica – 94,90 µg/m3, kao i PM 2,5 čestica – 93,25 µg/m3. Od početka godine, u Valjevu se na dan 30. januara, prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal xEco, beleži 16 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti PM 10 čestica.

“Prošla godina, po podacima Zavoda za javno zdravlje u Valjevu, izbrojala je 176 dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, piše Politika. Nacionalni dnevni list konstatuje da Valjevo spada među najzagađenije gradove u Srbiji, uprkos merama koje se primenjuju. Govoreći o merama, Politika piše da se građani Valjeva slabo odazivaju na pozive lokalnih vlasti za dodelu subvencija za zamenu kotlova, prozora i ugradnju izolacije kuća. Politika takođe beleži da je relativno mali broj domaćinstava priključen na sistem daljinskog grejanja. I na kraju beleži da 44% stanovnika Valjeva živi u siromaštvu. Po tome ispada da su siromašna domaćinstva u stvari znatni zagađivači vazduha. Opet, siromašni ljudi su najčešće žrtve zagađenja vazduha, najviše se razboljevaju i umiru zbog zagađenog vazduha. I na kraju, siromašna domaćinstva ne mogu biti nosioci promene, jer nemaju novac da investiraju u čisto grejanje i udobno stanovanje”, piše u nedeljnom izveštaju Lokalnog odgovora o kvalitetu vazduha u Valjevu

16-dana-23

Lokalni odgovor se u izveštaju osvrnuo na tradicionalnu Svetosavsku atletsku trku, navodeći podatke o prekoračenjima koncetracija PM 2,5 čestica u periodu kada su se na valjevskim ulicama protekle nedelje učesnici nadmetali za pobedničke medalje.

“Za pobedničku medalju trčali su predškolci, osnovci, đaci, studenti, seniori, vojnici i policajci. Trka je počela tačno u podne i trajala dva časa. U tom periodu satna koncentracija vrlo opasnih suspendovanih PM 2,5  čestica u vazduhu u Valjevu se kretala od 34 do 46 µg/m3, da bi prosečna dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5  čestica na dan trke iznosila čitavih 38,37 µg/m3. Radi se o koncentraciji koja po standardima Svetske zdravstvene organizacije prevalilazi granicu od 15 µg/m3 za koju se smatra da je u potpunosti bezbedna za zdravlje ljudi. Na obaveštenju objavljenom uoči trke na sajtu “Lepa reč Valjeva” stoji da takmičari trče na “sopstvenu odgovornost”. Organizatori Svetosavske atletske trke u Valjevu ovoga puta su bili Sportski savez Valjevo i Atletski klub “VAK014″ pod pokroviteljstvom Grada Valjeva”, navode iz Lokalnog odgovora.

Aktivisti ovog udruženja skreću pažnju da je ovih dana “procurela vest” da je načelnik Gradske uprave Valjevo Nebojša Petronić, krajem novembra prošle godine osnovao Radno telo za kontrolu kvaliteta izrade novog Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva.

“Komisiji, čiji su članovi direktori javnih preduzeća, službenici, rukovodioci različitih organizacionih jedinica, stručnjaci i predstavnik medija, predsedavaće gradonačelnik, Lazar Gojković. Najkraće rečeno, ovaj skup ima da obavi tri zadatka. Najpre, da oceni da li je Institut CIP dobro i na vreme ispunio svoj ugovor, te valjano i blagovremeno izradio Nacrt Plana kvaliteta vazduha. Potom, da odgovori na primedbe koje su od strane građana i udruženja upućene na ovaj Nacrt. Te na kraju, da izradi Izveštaj o održanom javnom uvidu koji će biti sastavni deo Plana kvaliteta vazduha”, ističe se.

Aerozagadenje

Aerozagađenjeu Valjevu / Foto: Valjevska posla

Iz Lokalnog odgovora podsećaju da je Gradska uprava Valjevo u avgustu 2021. zaključila ugovor o izradi Nacrta Plana kvaliteta vazduha za period 2022-2027 sa rokom završetka 90 dana, koji je istekao u novembru 2021. godine.

“Posao je dobio i nije na vreme uradio konzorcijum privatnih firmi koji čine Saobraćajni Institut CIP doo iz Beograda i preduzeće SET doo iz Šapca. Nakon kašnjenja od godinu dana, Gradska uprava je u novembru prošle godine objavila Nacrt Plana kvaliteta vazduha i organizovala javni uvid i javnu raspravu. Nekoliko udruženja, aktivista i stručnjaka ukazalo je na brojne nedostake samog dokumenta, ali i na nedostatke u učešću javnosti. Na zahtev udruženja RERI iz Beograda, Gradska uprava je produžila rok za javni uvid na minimalnih zakonom predviđenih trideset dana, umesto dvadeset koliko je građanima bilo na raspolaganju. Pored primedbi upućenih tokom javne rasprave i javne prezentacije, Gradskoj upravi su do kraja novembra 2023. godine upućene primedbe i u pisanom obliku na koje do danas nije zvanično odgovoreno. Kao najznačajnije primedbe udruženja i aktivisti navode kašnjenje u izradi Nacrta Plana kvaliteta vazduha duže od godinu dana, brojne prepreke građanima tokom ostvarivanja javnog uvida, organizovanje javne rasprave i prezentacije u radno vreme u prepodnevnim časovima. Kada je o sadržaju dokumenta reč, najznačajnija primedba je da Nacrt ne ispunjava zahteve predviđene Pravilnikom o sadržni planova kvaliteta vazduha, odnosno da nedostaju podaci o izvorima zagađenja vazduha, količinama emisija zagađujućih materija u vazduhu, da nije procenjen uticaj zagađenja vazduha u Valjevu na zdravlje ljudi, da je akcioni plan nesprovodiv, budući da nisu postavljeni dobri indkatori, odnosno nisu određene odgovornosti za realizaciju, niti precizni rokovi za izvršenje, te da nisu predviđena realna sredstva za finansiranje aktivnosti. Zaštitnik građana je krajem novembra 2023. po pritužbi udruženja RERI i Lokalni odgovor sproveo istragu i utvrdio da je Grad Valjevo načinio propuste, jer nije doneo i sproveo Plan kvaliteta vazduha i kratkoročni Plan kvaliteta vazduha, ugrožavajući time pravo građana na zdravu životnu sredinu. Posao ove dockan komisije neće biti težak”, piše u izveštaju o stanju kvaliteta vazduha protekle sedmice u Valjevu, koje Lokalni odgovor objavljuje u sklopu akcije “Aero Alarm”.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.