Valjevo će i ove godine biti jedan od 40 gradova u kojem će Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR) obeležiti Svetski dana dece obolele od raka. U petak, 15. februara, u 12 časova, na platou ispred Centra za kulturu, u okviru kampanje “I ja se borim, a ti?”, biće organizovan humanitarni skup, a poziv je upućen svim Valjevcima da podrže novi veliki projekt NURDOR-a, usmeren na proširenja kapaciteta Roditeljske kuće u Beogradu.

NURDOR-ova akcija na Svetski dan dece obolele od raka postala je prepoznatljiv humanitarni događaj po puštanju zelenih balona u znak podrške deci i mladima obolelim od karcinoma, kao i sećanja na one koji više nisu sa nama. Svake godine, ovaj događaj privlači veliku medijsku pažnju širom naše zemlje. Hiljade i hiljade ljudi dobre volje u brojnim srpskim gradovima i opštinama svojim novčanim doprinosima učestvuju u humanitarnoj akciji kako bi se realizovali određeni NURDOR-ovi projekti.

Prošle godine prikupljenim sredstvima pomognuta je izgradnja i opremanje novog dečjeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Ove godine, cilj NURDOR-a je da se prošire kapaciteti Roditeljske kuće u Beogradu. NURDOR ima 5 Roditeljskih kuća, od kojih su 3 u Beogradu, ali nažalost te tri Roditeljske kuće ne mogu uvek da prime sve porodice koje imaju potrebu za smeštajem. Ove godine NURDOR 15. februara obeležava i 15 godina posvećenog rada na polju unapređenja kvaliteta lečenja dece obolele od raka u Srbiji. Za deceniju ipo, kroz ovo udruženje prošlo je više od 1500 porodica kojima je pružena podrška u lečenju i nakon njega, više od 1.000 potpuno besplatnih rehabilitacija organizovano je za decu koja su pobedila bolest, izgrađeno je pet roditeljskih kuća i jedna potpuno nova bolnica, a preko 1000, posebno edukovanih volontera poklonilo je više od 100.000 sati volonterskog rada u pružanju podrške kroz razne aktivnosti za unapređenje uslova lečenja i brige o deci oboleloj od malignih bolesti.

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR), osnovano je 2003. godine kao neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija. Osnivači NURDOR-a su roditelji izlečene i preminule dece, medicinsko osoblje sa hemato-onkoloških odeljenja i volonteri, koji su prepoznali potrebu za sistemskom i efikasnom podrškom roditeljima dece obolele od raka. Osnovni cilj ovog udruženja je podrška porodicama dece obolele od raka, prevashodno da se obezbedi visok kvalitet lečenja, rehabilitacije i socijalizacije obolele i izlečene dece.

NURDOR je član je Internacionalne konfederacije udruženja roditelja dece obolele od raka -ICCCPO (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations / www.icccpo.org), koja blisko sarađuje sa Svetskim društvom pedijatrijske onkologije, SIOP (International Society of Paediatric Oncology).

M.P.M.