Brana Stubo-Rovni bez oštećenja nakon serije jučerašnjih zemljotresa!

Nakon serije zemljotresa koji su se juče osetili i na našem području na brani i objektima hidroakumulacije Stubo-Rovni nema oštećenja, sistem funkcioniše normalno i trenutno ne postoji opasnost po građane i dobra nizvodno od brane, saopšteno je iz JP “Kolubara” koje gazduje hidroakumulacijom i branom Stubo-Rovni.

JP “Kolubara” na objektu brane Stubo-Rovni poseduje četiri akcelerografska uređaja za merenje seizmičke aktivnosti, koji su zabeležili sve potrese koji su se desili tokom jučerašnjeg dana. Najintezivniji potresi, prema dobijenim podacima sa tih uređaja na brani,  desili su se rano izjutra 26. novembra u 03:54 časa na 277 km od brane Stubo-Rovni na području Albanije, i drugi u 10:19 časova na 193 km od brane Stubo-Rovni na području Bosne i Hercegovine.

“Intezitet ovih potresa na području brane i akumulacije Stubo-Rovni je bio IV stepena Merkalijeve skale. Na ovom intezitetu zemljotresa nisu očekivana ni strukturna ni nestrukturna oštećenja brane. Maksimalno detektovano ubrzanje na telu brane, ovom prilikom, je daleko manje od maksimalog teoretskog inteziteta. U svakom slučaju, po unapred predviđenoj proceduri, izvršena je preventivna provera brane i objekata hidroakumulacije gde je konstatovano da nema oštećenja, da sistem funkcioniše normalno i da trenutno ne postoji opasnost po građane i dobra nizvodno od brane”, navodi se u saopštenju JP “Kolubara”.

Podaci sa akcelografskih uređaja na brani Stubo-Rovni očitavaju se na računarima koji se nalaze u komandnoj zgradi na samoj brani. Ti podaci se automatski prosleđuju Republičkom seizmološkom zavodu gde se vrši obrada i analiza podataka i o čemu se sačinjava izveštaj. JP “Kolubara” će, piše u saopštenju, preko svojih uređaja nastaviti i dalje da prati seizmičku aktivnost u našem regionu.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.