Čak i najmanja koncentracija PM 10 čestica izmerena u januaru bila iznad granične vrednosti

Zbog praznika i neradnih dana prisustvo PM 10 čestica u vazduhu tokom januara meseca Zavod za javno zdravlje Valjevo merio je samo 19 dana. Dobijeni rezultati pokazuju da je svih tih 19 dana januara zabeleženo prekoračenje granične vrednosti koncentracije PM 10. Maksimalna koncentracija koja je zabeležana u januaru iznosi od 292 μg/m3, što je skoro 6 puta više od granične vrednosti (GV= 50 μg/m3). Valjevci su manje-više navikli na visoke koncentracije PM 10 čestica, imajući u vidu da je tokom grejne sezone 2017. godine “pik” bio čak 806 μg/m3, ali ono što posebno zabrinjava je podatak da je najmanja koncentracija PM 10 čestica koja je izmerena u januaru takođe iznad granične vrednosti.

“U januaru mesecu maksimalna koncentracija PM 10 izmerena je 15. januara i iznosila je 292 μg/m3, dok je minimalna vredost od 83 μg/m3 izmerena 29. januara, što je za 33 μg/m3 više o granične vrednosti”, ističe podatak diplomirani fizikohemičar Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo.

Ono što je novina kada govorimo o merenju kvaliteta vazduha u Valjevu je da ovdašnji Zavod za javno zdravlje od početka godine meri kvalitet vazduha na ukupno 7 lokacija u gradu, što je 4 više mernih mesta u odnosu na prethodnih 17 godina koliko se vrše merenja od strane ove ustanove. Za parametre čađ, SO2 i NO2, pored “starih” lokacija u centru kod Doma zdravlja, na Petom puku i u Novom naselju, novoformirana merna mesta od početka godine su u Gradcu (obdanište “Vidra”), Tešnjaru (Peta osnovna škola) i Brđanima (obdanište “Buba Mara”). Tu je i merno mesto u dvorištu samog Zavoda, gde se meri koncentracija PM 10 čestica, koje su nama Valjevcima najbitnije kada govorimo o aerozagađenju. No, rezultati merenja u prethodnim mesecima pokazuju da ne smemo zapostaviti  aerozagađenje polutantima kao što su čađ, SO2 i NO2, jer i tu ima prekoračenja.

“Rezultati merenja u januaru mesecu pokazuju da je u centru grada na mernom mestu Dom zdravlja bilo prekoračenje za čađ 6 dana, na Petom puku 9 dana i 14 dana u Novom naselju, gde prosečna mesečna vrednost od  52,2 μg/m3 prelazi dozvoljenu vrednost. Na novoformiranima mernim mestima u januaru mesecu zabeleženo je prekoračenje 2 dana za čađ u Petoj školi, u Gradcu 1 dan i u Brđanima nije bilo broja dana sa povećanim vrednostima”, navodi Biljana Mladenović i dodaje da je na mernom mestu u Tešnjaru kod Pete osnovne škole bilo povećane koncentracije i za NO2 tokom januara, ali da su one još uvek u granicama dozvoljenih vrednosti.

Biljana Mladenović, dipl.fizikohemičar ZZJZ / Foto: Valjevska posla

Što se tiče podataka za februar meseca, primećen je pad koncentracije PM10 čestica, s obzirom na to da je bilo padavina i vetra. Zabeležene su niske koncentracije u odnosu na januar mesec, ali je pojedinih dana bilo “iskakanja”.

“Najviša koncentracija PM 10 čestica u proteklom mesecu izmerena je 3. februara i iznosila je 187 μg/m3, da bi nakon par narednih dana bio zabeležen trend pada. Petog i šestog dana februara izmerene su koncentracije od 30 μg/m3, odnosno 15 μg/m3. Posle toga, 7. februara, beleži se porast i koncentracija od 76 μg/m3. Narednih desetak dana imali smo mali prekid sa merenjima, jer smo u tom periodu imali međulaboratorijsku kontrolu naših aparata. Naši i aparati iz cele države odneti su u Užice na ispitivanje kontrole rada svih laboratorija koje se bave ovim poslom”, pojašnjava Biljana Mladenović.

Aparat u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Valjevo kojim se meri koncentracija PM 10 čestica / Foto: Valjevska posla

Ona dodaje da je tokom februara za čađ bilo prekoračenja 5 dana u Novom naselju, 3 dana u centru grada i na Petom puku 1 dan, a da je na 3 novorformirana merna mesta koncentracija tog polutanta bila u granicama normale.

Biljanu Mladenović smo pitali koliko je pouzdano merenje PM 10 čestica na mernom mestu u dvorištu Zavoda za javno zdravlje, ako se zna da Zavod ima dva kotla koja kao energent koriste ugalj?

“To merno mesto kod nas u dvorištu određeno je u skladu sa važećim pravilnicima. Sa druge strane, odrađeno je merenje na našem odžaku od akreditovane ustanove i ta merenja pokazuju da Zavod kao emiter ispunjava propisane uslove da može da se vrši merenje na toj lokaciji”, kaže Biljana Mladenović.

Ona je još objasnila da je sa Gradom ugovor sklopljen da se merenja kvaliteta vazduha vrše do kraja oktobra meseca, a da će za preostala dva meseca do kraja godine naknadno taj ugovor biti produžen.

Aparat ZZJZ Valjevo za merenje PM 10 čestica / Foto: Valjevska posla

Kao stručno lice koje se 17 godina bavi ovim poslom, Biljana Mladenović ističe da je problem što se o problemu aerozagađenja govori samo onda kada ga imamo u zimskom periodu i što interesovanje javnosi jenjava kada se grejnoj sezoni bliži kraj. Ona još kaže da je povećanje broja mernih mesta veliko opterećenje za službu u kojoj radi, jer se povećao obim posla

“Nažalost, sa povećanjem broja mernih mesta nećemo rešiti problem. Na osnovu svih naših prethodnih merenja koje smo radili proteklih 17 godina je i započeta toplifikacija grada. Urađena je u onoj meri koliko je odrađena. Ali, ugašen je veliki broj kotlarnica u samom centru grada gde su naša merenja pokazivala prisustvo velikih koncentracija sumpor-dioksida. Dalja toplifikacija grada bi svakako doprinela da se ovi paremetri smanje. Koncentracija PM 10 i čađi je nešto što sada stvara probleme. Podaci koji se dobijaju sa mernih mesta, kojih sada ima 7, koriste se jedino za izveštaje i kasnije mogu da se upotrebe za apliciranje za neke projekte”, naglašava Biljana Mladenović.


Aerozagađenje


 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.