Centar za integraciju Roma Valjevo

Finalne aktivnosti projekta „Inovativne inicijative za inkluziju“

“Proteklog vikenda u Valjevu su održane motivacione radionice za kandidate za radnu praksu u okviru projekta „Inovativne inicijative za inkluziju”. Obuka je jedna od aktivnosti projekta koji Grad Valjevo realizuje u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo. Projekat je deo Programa koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2016, Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica ...

Read More »

Centar za integraciju Roma: Položaj mladih u Srbiji – zapošljavanje

Prema podacima za 2013. godinu na nivou EU25 (Zemlje članice Evropske unije, tada 27 država članica) nezaposlenost mladih uzrasta 15 do 24 godine je iznosila 23,4%, dok je u avgustu 2014. godine u Republici Srbiji ona iznosila 41,7% za mlade uzrasta 15 do 24 godine, odnosno 33,27% za mlade uzrasta 15 do 30 godina. Pored toga, problem je i to ...

Read More »

Centar za integraciju Roma: U cilju sprečavanja zaražavanja i prenošenja infekcije COVID-19 preduzmete sledeće mere

Coronavirus

U Republici Srbiji je prvi slučaj COVID-19 registrovan 06.03.2020. godine i epidemija je još u toku . U ovom momentu epidemiološka situacija je stabilna sa tendencijom pada učestalosti oboljevanja u svim delovima zemlje. Međutim, virus SARS-CoV-2 još uvek cirkuliše na teritoriji Republike Srbije, pa se preporučuje poštovanje preventivnih mera u cilju smanjenja rizika nastanka i prenošenja ove infekcije. Molimo vas ...

Read More »

Centar za integraciju Roma: Produžen rok za prijavu!

IZMENA JAVNOG POZIVA LICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA STRUČNA PRAKSA UZ NAKNADU Menja se Javni poziv upućenim licima romske nacionalnosti za učešće u realizaciji programa stručna praksa uz naknadu, a koji je objavljen u okviru projekta pod nazivom „Inovativne incijative za inkluziju“, u rečenici koja se odnosi na vreme trajanja javnog poziva tako da ona sada glasi: ...

Read More »

Zajednički izazovi i mogućnosti zapošljavanja Roma i Romkinja

Zajednički izazovi i mogućnosti zapošljavanja Roma i Romkinja treba da budu usklađeni kako sa međunarodnim okvirom, tako i sa nacionalnim i lokalnim strategijama i politikama zapošljavanja. Lokalne politike zapošljavnja uzimaju u obzir sledeće: Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) koji predstavlja strateški dokument i glavni mehanizam za dijalog o prioritetima Republike Srbije u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, ...

Read More »

Centar za integraciju Roma Valjevo odlaže održavanje svih obuka

“U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Centar za integraciju Roma Valjevo odlaže održavanje svih obuka, radionica i poseta naseljima kao i posetu kompanijama na projektu “Inovativne inicijative za inkluziju”, koji realizuje u partnerstvu sa gradom Valjevo a koji je deo programa ...

Read More »

Obavestenje o izboru facilitatora za zapošljavanje

Na osnovu javnog poziva koji je raspisao Grad Valjevo za upražnjeno radno mesto – facilitator za rad sa romskom zajednicom, Obaveštavamo Vas da je na osnovu Odluke komisije, u radni odnos je stupila osoba koja je zadovoljila kriterijume komisije. Zaduženja Facilitora uklјučuju: • Promovisanje zapošljavanja u romskoj zajednici I aktivno uključivanje u mere zapošljavanja • Saradnja sa potencijalim poslodavcima • ...

Read More »