Najnovije vesti

Centar za integraciju Roma Valjevo

Centar za integraciju Roma: Položaj mladih u Srbiji – zapošljavanje

Prema podacima za 2013. godinu na nivou EU25 (Zemlje članice Evropske unije, tada 27 država članica) nezaposlenost mladih uzrasta 15 do 24 godine je iznosila 23,4%, dok je u avgustu 2014. godine u Republici Srbiji ona iznosila 41,7% za mlade uzrasta 15 do 24 godine, odnosno 33,27% za mlade uzrasta 15 do 30 godina. Pored toga, problem je i to ...

Read More »

Centar za integraciju Roma: U cilju sprečavanja zaražavanja i prenošenja infekcije COVID-19 preduzmete sledeće mere

Coronavirus

U Republici Srbiji je prvi slučaj COVID-19 registrovan 06.03.2020. godine i epidemija je još u toku . U ovom momentu epidemiološka situacija je stabilna sa tendencijom pada učestalosti oboljevanja u svim delovima zemlje. Međutim, virus SARS-CoV-2 još uvek cirkuliše na teritoriji Republike Srbije, pa se preporučuje poštovanje preventivnih mera u cilju smanjenja rizika nastanka i prenošenja ove infekcije. Molimo vas ...

Read More »

Centar za integraciju Roma: Produžen rok za prijavu!

IZMENA JAVNOG POZIVA LICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA STRUČNA PRAKSA UZ NAKNADU Menja se Javni poziv upućenim licima romske nacionalnosti za učešće u realizaciji programa stručna praksa uz naknadu, a koji je objavljen u okviru projekta pod nazivom „Inovativne incijative za inkluziju“, u rečenici koja se odnosi na vreme trajanja javnog poziva tako da ona sada glasi: ...

Read More »

Zajednički izazovi i mogućnosti zapošljavanja Roma i Romkinja

Zajednički izazovi i mogućnosti zapošljavanja Roma i Romkinja treba da budu usklađeni kako sa međunarodnim okvirom, tako i sa nacionalnim i lokalnim strategijama i politikama zapošljavanja. Lokalne politike zapošljavnja uzimaju u obzir sledeće: Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) koji predstavlja strateški dokument i glavni mehanizam za dijalog o prioritetima Republike Srbije u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, ...

Read More »

Centar za integraciju Roma Valjevo odlaže održavanje svih obuka

“U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Centar za integraciju Roma Valjevo odlaže održavanje svih obuka, radionica i poseta naseljima kao i posetu kompanijama na projektu “Inovativne inicijative za inkluziju”, koji realizuje u partnerstvu sa gradom Valjevo a koji je deo programa ...

Read More »

Obavestenje o izboru facilitatora za zapošljavanje

Na osnovu javnog poziva koji je raspisao Grad Valjevo za upražnjeno radno mesto – facilitator za rad sa romskom zajednicom, Obaveštavamo Vas da je na osnovu Odluke komisije, u radni odnos je stupila osoba koja je zadovoljila kriterijume komisije. Zaduženja Facilitora uklјučuju: • Promovisanje zapošljavanja u romskoj zajednici I aktivno uključivanje u mere zapošljavanja • Saradnja sa potencijalim poslodavcima • ...

Read More »

Poboljšanje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje na tržište rada i u društvenu zajednicu

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat „Inovativne inicijative za inkluziju”. Projekat je deo Programa koji finansira Evropska unija (EU) izsredstava IPA 2016, Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO).  Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjeva i traje 12 meseci, ...

Read More »
inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort

escort mersin