“Da li je pogon za galvanizaciju fabrike Hansgrohe već izgrađen, iako još nisu pribavljeni saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i građevinska dozvola?”

U petak, 17. maja 2024. godine, u 12 časova na prvom spratu Gradske uprave u Valjevu zakazana je Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu pogona za galvanizaciju fabrike slavina Hansgrohe. Javnu prezentaciju organizuje Ministarstvo za zaštitu životne sredine u okviru postupka za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja ovog fabričkog postrojenja na životnu sredinu. Udruženje Lokalni odgovor iz Valjeva u saopštenju za javnost ukazuje da je važno da predstavnici izrađivača Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, preduzeća Envico iz Beograda, kao i predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine i predstavnici investitora, fabrike Hansgrohe, na javnoj rasporavi i prezentaciji informišu javnost da li se prilikom izgradnje objekata i poslovanja fabrike poštuju propisi Republike Srbije. Kako se ističe, zbog opravdane sumnje da je investitor Hansgrohe već izgradio objekat za galvanizaciju, udruženja RERI iz Beograda i Lokalni odgovor iz Valjeva, su nadležnim ministarstvima podneli zahtev za sprovođenje vanrednog inspekcijskog nadzora nad ovim poslovnim subjektom.

Hansgrohe fabrika Valjevo (5)

Hansgrohe fabrika Valjevo / Foto: Valjevska posla

“Da li bi Hansgrohe mogao u Nemačkoj da gradi fabriku bez dozvole, kao što to možda radi u Valjevu”, postavljaju pitaje na početku saopštenja za javnost iz Lokalnog odgovora.

Hansgrohe - satelitski snimak parcele

Satelitski snimak KP 18722 KO Valjevo, izvor Google Maps 7 Foto: Lokalni odgovor

“Analizom satelitskog snimka lokacije fabrike Hansgrohe koja se nalazi u selu Popučke kod Valjeva, kao i fotografija sa terena i javno dostupne dokumentacije, uočava se da je na parceli 18722 KO Valjevo već izgrađen objekat koji je u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu označen kao objekat u kome će se odvijati proces galvanizacije. Budući da po propisima Republike Srbije izgradnji objekta prethode postupak pribavljanja građevinske dozvole, u okviru koga se pribavlja saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, neophodno je od zvaničnika na javnoj prezentaciji zahtevati razjašnjenje sumnje da li je objekat za galvanizaciju već izgrađen, iako još nisu pribavljeni ni saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, niti građevinska dozvola”, ističe se u saopštenju.

Hansgrohe - parcela 1

Izvod iz situacionog plana – Fabrika Hansgrohe doo na KP18722 KO Valjevo (B1.G Galvanizacija), izvor Studija o proceni uticaja objekta na životnu sredinu / Foto: Lokalni odgovor

Uz pojašenjenje da će se za galvanizaciju komponenti koje dolaze iz procesa mašinske obrade i poliranja koristiti nikl, hrom i bakar, kao i da se u procesu galvanizacije cinka bakrom koristi cijanid, iz Lokalnog odgovora ukazuju da pogon za galvanizaciju fabrike Hansgrohe može negativno uticati na životnu sredinu u Valjevu.

“Posebno jer se prilikom pribavljanja urbanističke dokumentacije nastavlja štetna praksa razdvajanja jedinstvenog projekta fabrike za proizvodnju slavina na više manjih čime se onemogućava valjana procena uticaja svih delova proizvodnog procesa na životnu sredinu. Pritom postoji i opravdana sumnja da je pogon za galvanizaciju već izgrađen, čime se krše zakoni Republike Srbije”, navodi se u saopštenju.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

Leave a Reply