DA VALJEVO PRODIŠE: 700.000€ razloga da se Bolnica priključi na Toplanu

Od većih aerozagađivača koji su ostali nepriključeni na Toplanu su Bolnica, Krušik, Zavod za javno zdravlje, Nacionalna služba za zapošljavanje, zgrada Univerziteta Singidunum i nekolicina osnovnih škola. Tako smatra član Gradskog veća Žarko Kovač. Smatrajući zaštitu životne sredine najvažnijom oblasti kojom Grad treba da se bavi, Kovač se, dok je bio zamenik gradonačelnika u prethodnom skupštinskom sazivu, bavio samoinicijativno rešavanjem problema aerozagađenja, otpadnih voda i zagađenja zemljišta. Od nedavno je član Gradskog veća i nastavlja svoju misiju uticanja na poboljšanje životne sredine na nivou grada. U intervju koji je nedavno dao za Valjevska posla on se, između ostalog, osvrnuo na možda najbolniju tačku projekta toplifikacije grada, a to je priključenje kotlarnice Opšte bolnice na daljinski sistem grejanja.

Foto: Miroslav Jeremić

“Svi preduslovi da se valjevska Bolnica priključi na Toplanu su urađeni i plaćeni. To je bila stvar dogovora između direktora Bolnice i Toplane, u čemu je Grad, iako nije dužan, više puta posredovao. Krak magistralnog voda specijalno je napravljen za Bolnicu i plaćen je 700.000 evra, delom iz Češke donacije, a delom je finansirala sama Toplana. Uprkos tome što smo obezbedili povlašćenu cenu za Bolnicu da pređe na sistem daljinskog grejanja, tadašnje rukovodstvo Bolnice odlučilo je da se greje na sopstveno grejanje”, ističe Kovač i postavlja pitanje zašto ustanove i institucije koje treba da vode brigu o zdravlju i zagađenju, kao što su Bolnica, koja se i dalje greje na mazut, ili Zavod za javno zdravlje, koji loži ugalj, bar ne promene energent!?! “Zašto Krušik ne stavi bar filtere na svoje dimnjake ?”, pita Kovač!

Žarko Kovač, član Gradskog veća (foto: valjevskaposla.info)

Kovač kaže da je u slučaju zgrade u kojoj se nalazi Univerzitet Singidunum načinjena velika greška i da je tu individualnu kotlarnicu, kao vidno velikog aerozagađivača, trebalo priključiti još pre dve godine na sistem daljinskog grejanja, jer je udaljena samo 50 metara od magistralnog voda.

“Ekološka inspekcija može da poboljša kvalitet svog rada nadgledanjem svih onih koji vrše veće zagađenje. Mogu da se šalju opomene i da se sa tim velikim zagađivačima razgovara o prelasku na druge, manje štetne energente. Zakon je regulisao da se može vršiti kontrola individulanih ložišta, niko ne sme da ugrožava nekog drugog. Veliki broj ljudi loži otpadnu plastiku, gume i štošta. To je direktna proizvodnja otrova koji se emituju u vazduh i takve zagađivače je lako vizuelno identifikovati. Da bi se zdravije živelo moraju ljudi da menjaju svoje navike, politika Grada i kontrola nadležnih inspekcija mora biti strožija. Sve to iziskuje veći broj ljudi, više godina rada i situacija će se popraviti. U svakom slučaju, bolja je nego što je bila pre 20 godina”, zaključuje Kovač.


Projekat „Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom aerozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP „Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazvanom „Da Valjevo prodiše!“.


 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.