Dokaz da građani imaju moć da menjaju stvari

Da akcija postavljanja rampe i improvizovanog znaka zabrane saobraćaja na ulasku u Park Pećina, koju je nedavno organizovao valjevski Lokalni front, nije bila uzaludna i bez efekta saopštili su na konferenciji za medije aktivisti ovog Udruženja građana. Posle pismenih upozorenja nadležnim gradskim službama, “frontovci” su dobili odgovor u vidu dopisa saobraćajnog inspektora, nakon čega je u Parku Pećina “osvanuo” novopostavljeni stub sa znakom zabrane saobraćaja. Aktivisti Lokalnog fronta Va ukazali su da je to dokaz da građani imaju moć da menjaju stvari i da zaštite svoja prirodna bogatstva i uputili sve pohvale čelnicima i činovnicima koji su “konačno uvideli da treba da štite interes svih nas”.

Aktivista Lokalnog fronta Đorđe Petković izneo je sled događaja koji su prethodili ovoj “maloj pobedi” u borbi za očuvanje parka-šume Pećina u vidu postavljanja znaka zabrane saobraćaja na ulasku u “pluća našeg grada”.

“Odgovor na naša pismena upozorenja nadležnim gradskim službama zaveden je 24. maja, a do nas je stigao prošle sedmice. Radi se o dopisu saobraćajnog inspektora koji je obavestio Lokalni front da je primio naš dopis od 7. maja. Uz to, od inspektora saznajemo da su o istoj temi već stizali usmeni zahtevi građana, te da je još 19. februara izvršena inspekcijska kontrola na “nekategorisanim putevima u parku Pećina”, koja je konstatovala, pored ostalog, činjenicu da se navedeni putevi koriste kao pešačke staze. Inspektor navodi da je još 20. februara upućeno obaveštenje odeljenju nadležnom za tehničku regulaciju, sa opisom stanja, u cilju postavljanja odgovarajuće saobraćajne signalizacije. Ovo obaveštenje Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine primilo je 22. februara”, hronološki je izneo podatke aktivista Lokalnog fronta Đorđe Petković.

Nakon toga je, kako je naglasio, pre nekoliko dana, na ulasku u Park Pećinu postavljen nov stub sa znakom zabrane saobraćaja, što je, prema njegovim rečima, jedno veoma lepo i osvećavajuće iznenađenje, ali i znak da su reči i postupci Lokalnog fronta doprli do sive zgrade u Karađorđevoj 64. “Ovo je dokaz da građani imaju moć da menjaju stvari i da zaštite svoja prirodna bogatstva. Svakako, sve pohvale čelnicima i činovnicima koji su konačno uvideli da treba da štite interes svih nas. Međutim, koliko god ova pobeda bila bitna i draga, daleko od toga da je potpuna. Znak jeste postavljen, ali je ulaz i dalje širom otvoren. Nesavesni vozači neće imati problem da prođu, kao što su i onu improvizovanu rampu sklonili, tako i na ovaj znak neće obraćati pažnju”, upozorio je Petković i naglasio da je ovo samo početak njihovog bavljenja Parkom Pećina, jer je ostalo još mnogo nerazjašnjenih stvari i ukazao na neophodnost postavljanja rampe, koja treba fizički da zaustaviti ulazak vozila u park. On je obavestio da aktivisti Lokalnog fronta od Grada čekaju odgovor na pitanja kako je moguće, ko je dozvolio i postoji li uopšte rešenje za izgradnju stepenica nedaleko od ulaska u park, koje se spuštaju do mesta na kojem ne postoji deo ograde, na kojem je velika krivina i gde uopšte nema pešačkog prelaza.

O “susretima” Lokalnog fronta i lokalnih inspekcija poslednjih godinu i više dana govorila je Vera Marković. Ova aktivistkinja je u svom obraćanju medijima ukazala da su se postupci inspekcija prilikom tih susreta često svodili na apsurd odnosno bezobrazluk.

Vera Marković navela je nekoliko slučajeva u kojima je Lokalni front obavestio gradske inspekcijske službe ukazujući na određene probleme i propuste, ali da su reakcije tih slućbi izostajale. “U februaru prošle godine, na zgradi nekadašnje kafane Central pojavio se elektronski reklamni objekat. Nadležnim gradskim inspekcijama smo usmeno i pismeno postavili pitanje u vezi sa dozvolom. Poslednji odgovor dobili smo 10. avgusta prošle godine. U njemu je pisalo: Da je 04.04.2018. navedeni objekat bio predmet inspekcijskog nadzora Komunalne inspekcije, da je investitoru izdato Odobrenje za postavljanje reklamnog panoa-svetleće reklame dana 27.04.2018. Dakle, odobrenje je izdato tri nedelje nakon inspekcijskog nadzora, a objekat je postavljen čak 70 dana pre nego što je dobio dozvolu. Da apsurd bude veći, investitor se žalio na odobrenje i u toku je postupak po ovoj podnetoj žalbi. Po okončanju postupka, bićemo obavešteni o ishodu, što se do dana današnjeg nije desilo. Prošlo je deset meseci, inspekcije ćute, a displej i dalje svetluca”, kazala je Vera Marković.

Ona je takođe navela da je Lokalni front prošle godine obavestio gradske inspekcijske službe o “zagonetnoj pojavi drvenog mosta, kamene brane i ploča na dnu divčibarskih potoka” i da su ta njihova obaveštenja bila potkrepljena fotografijama. “Dobili smo jedan jedini pismeni odgovor. Gradska građevinska inspekcija je utvrdila da sve to što smo pomenuli zaista postoji, dakle nismo umislili ni halucinirali, na Divčibarama i da je izvođač radova bilo “Preduzeće za puteve Valjevo”. Dopis se završava obećanjem glavnog građevinskog inspektora da ćemo biti obavešteni o daljem toku postupka i preduzetim merama nakon što građevinski inspektor sasluša ovlašćenog predstavnika Javnog Preduzeća “Putevi Srbije”. I ovaj dopis nosi datum 10. avgust. Izgleda da je ovlašćeni predstavnik “Puteva Srbije” osoba kojoj je teško ući u trag”, rekla je aktivistkinja LF Vera Marković.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.