Dom zdravlja Hemikal akreditovan na maksimalnih 7 godina

Na osnovu dobijenih ocena od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, Dom zdravlja Hemikal akreditovan je na period o d 7 godina, što je maksimalni perod akreditacije koji se može dobiti. Na taj način izuzetno uspešno je završen proces akreditacije ove privatne valjevske zdravstvene ustanove. 

Akreditacijska poseta spoljašnjih ocenjivača sprovedena je polovinom decembra meseca 2018. godine, trajala je 2 dana i u tom procesu bilo je uključeno troje spoljašnjih ocenjivača. Akreditacija se definiše kao priznanje i verifikacija da određena organizacija ispunjava eksplicitno specifikovane standarde po kojima radi.

“Prvi potreban uslov za dobijanje sertifikata o akreditaciji je da nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenta nije ocenjen manjom ocenom od 4. Mi smo taj uslov ispunili. Ocene koje smo dobili su nam omogućile da dobijemo sertifikat na maksimalnih 7 godina, što potvrđuje da naš rad poštuje svetske standarde dobre medicinske prakse. Ponosni smo, jer smo osnovani kao treći privatni dom zdravlja u Srbiji, a sada smo akreditovani kao jedna od prvih privatnih ustanova u zemlji”, kažu iz rukovodećeg tima Doma zdravlja Hemikal.

U Završnom izveštaju Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova navodi se da je Dom zdravlja Hemikal privatna ustanova koja ima visok stepen usaglašenosti sa postavljenim standardima, koji pre svega proizilazi iz uverenja da se samo kvalitetnom i bezbednom uslugom opstaje u privatnoj praksi. “Poseban utisak ostavlja kvalitetna i opsežna laboratorijska usluga, nova i bezbedna medicinska oprema, edukovan kadar gde su potrebe pacijenta ispred interesa ustanove. Dominira duh zajedništva, topla porodična atmosfera kako u krugu zaposlenih, tako i prema pacijentima. Krase ih donacije usmerene ka siromašnoj i bolesnoj grupaciji, deci, penzionerima, grupacije bez sredstava za osiguranje i lečenje. Prepoznati u sredini u kojoj pružaju usluge, profesionalna saradnja sa zdravstvenim ustanovama. Ne vide u drugima konkurentne već dobre saradnike koji imaju isti cilj – lečenje bolesnih”, navodi se, između ostalog, u Završnom izveštaju Agencije za akreditaciju.

Dostupnost i jednakost za sve, prevencija zdravima, zdravlje bolesnima – misija je Doma zdravlja Hemikal koji teži da bude sinonim za potpunu sigurnost i puno poverenje između lekara i pacijenata, da bude model moderne zdravstvene ustanove koja pruža najkvalitetnije usluge i vodi brigu o svojim sugrađanima.

Laboratorija Hemikal doo osnovana 1995. godine kao porodična firma. Njena početna delatnost bila uvoz medicinske opreme iz inostranstva, uglavnom aparata i oprema za medicinske laboratorije, čime je naše domaće tržište tada prilično oskudevalo. Uporedo sa obavljanjem poslova prodaje medicinske opreme u okviru preduzeća, spec med. biohemije Olga Mihajlović osniva treću privatnu medicinsko-biohemijsku laboratoriju u Srbiji. Od male laboratorije Hemikal izrasta u moderno opremljenu laboratoriju savremene tehnologije opreme i organizacije. Potom, 2005. godine Laboratorija Hemikal prerasta u Polikliniku, a dve godine kasnije u prvi privatni dom zdravlja u Kolubarskom okrugu, treći na teritoriji Srbije.

U cilju uspešnog sprovođenja primarne zdravstvene zaštite, kao i u cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Domu zdravlja Hemikal posluju: Služba opšte medicine (za oblastzdravstvene zaštite odraslog stanovništva, zdravstvene zaštite radnika i polivalentne patronaže), Služba zdravstvene zaštite žena, Služba zdravstvene zaštite dece, Služba laboratorijske dijagnostike, Služba specijalistiško-konsultativne delatnosti, Služba za nemedicinske poslove. Sve te službe su bile obuhvaćene obimom akreditacije, a  ocene koje su dobijene podrazumevaju više od 70% unapređenu i najbolju primenu svih kriterijuma prema unapred utvrđenim akreditacijskim standardima na osnovu skale za ocenjivanje ispunjenosti.

M.P.M.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.