Đorđe Pavlović: “Koalicioni sporazum podložan je promenama”

“Koalicija SPS-JS je najdugovečnija koalicija na političkoj sceni Srbije zasnovana na temeljnim vrednostima slobode i ravnopravnosti građana, državne nezavisnosti, teritorijalne celovitosti i nedeljivosti, demokratije i socijalne pravde, koje naše dve partije dele. To je odnos strateškog partnerstva i ni na koji način ne zavisi od pojedinaca i njihovog individualnog mišljenja, ponašanja ili stavova, koji su naravno legitimni. Svako ima neotuđivo pravo da ih izrazi, ali suštinski ne mogu i ne smeju uticati na već opredeljenu stratešku saradnju dve partije”, ovim rečima šef odborničke grupe valjevskih socijalista i šef odborničke grupe SPS-JS u Skupštini grada Valjeva Đorđe Pavlović opisuje trenutan odnos sa koalicionim partnerom Jedinstvenom Srbijom na lokalnom nivou. 

Đorđe Pavlović

Đorđe Pavlović, šef odborničke grupe SPS i šef odborničke grupe SPS-JS u Skupštini grada Valjeva/ Foto: Valjevska posla

Na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta došlo je do izvesnog razmimoilaženja u (ne)glasanju, što je opozicione koalicione partnere SPS-JS u Valjevu odvelo na “klizav” politički teren. Da podsetimo, nasuprot odbornika Jedinstvene Srbije, odbornici iz redova valjevskih socijalista nisu glasali za zajednički predlog do skora vodećeg opozicionog odborničkog dvojca u sastavu Đorđe Pavlović (SPS) – Dragan Popović Pop (JS), da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasi počasnim građaninom Valjeva. Popović se odmah potom “kategorički distancirao” od tog postupka odbornika SPS-a i nastavio, kao zamenik šefa odborničke grupe SPS-JS, jednom sedmično da održava konferencije za medije, na koje je Pavlović prestao da dolazi. U obraćanju novinarima prošle sedmice, Popović je objašnjavajući novonastalu koalicionu situaciju, između ostalog kazao da “očigledno nešto ne štima u SPS-u”. Pitali smo Đorđa Pavlovića da nam pojasni gde je zaškripalo na relaciji SPS-JS u Valjevu i šta to “ne štima” u redovima valjevskih socijalista. On kaže da u institucionalnom smislu, između dve partije ne postoje nikakvi “šumovi” na vezi.

“Polazne pozicije koje su opredeljene, sada već dugogodišnjom saradnjom su ostale netaknute. U vrednosnom smislu stavovi i ideje za koje se zajednički zalažemo su čak i čvršće nego što su ikada bile. Ono što može biti izazvalo nedoumice jeste određeno istupanje predstavnika JS koje se na prvi pogled čini kao disonantno u odnosu na SPS, ali i dalje ne u vrednosnom smislu, već pre kao lični utisak pojedinca o odnosu sa našom partijom. Kako SPS jedino može i ume da ima odnos sa bilo kojom drugom političkom organizacijom na nivou zvaničnih stavova organa drugih partija, mi ćemo sačekati na obaveštenje da li se radi o zvaničnom stavu Gradskog odbora JS i dalje se, u zavisnosti od stava tog odbora, i opredeljivati prema čitavoj stvari”, ističe Pavlović.

Prema njegovim rečima, SPS je najpoznatiji politički brend u novijoj srpskoj političkoj istoriji, najstarija partija u Srbiji i deo državnog sistema 31 godinu, koja nikad nije i nikada sebi neće dopustiti da se na bilo koji način meša u dešavanja, rad i organizaciju drugih političkih partija, a ponajmanje sopstvenih kolacionih partnera.

“Kao ljudi i partija koja se drži principa, isto tako nećemo ni drugima dozvoliti da se na bilo koji način određuje prema unutrašnjim stvarima SPS-a. Trenutno SPS u Valjevu deluje i u situaciji je jedne opozicione partije, sa svim izazovima koje taj položaj inače svuda u demokratskom svetu nosi, ni manje ni više”, naglašava Pavlović.

Za razliku od Popovića, koji je na prethodnoj konferenciji za novinare rekao da je koalicioni sporazum između SPS-JS potpisan na “višem (republičkom) nivou”, Pavlović kaže da je koalicija SPS-JS na nivou grada Valjeva formirana na osnovu Koalicionog sporazuma koji su potpisali i kod nadležnog javnog beležnika overili predstavnici gradskih odbora SPS i JS u Valjevu, a uz prethodno dobijenu saglasnost od centralnih organa partija.

“Koalicioni sporazum, kao i bilo koji drugi ugovor podložan je promenama, a pre svega u skladu sa interesima organizacija na lokalu, jer se o lokalnim odborima i radi. I o tome svakako može da se razmišlja, i o tome sigurno može da se razgovara, jer kao ni bilo koji drugi sporazum te vrste nije “uklesan u kamenu” i nepromenjiv. SPS će naročito imati u vidu dve činjenice. Prvu, da su izneti stavovi za koje ćemo tek saznati da li su izglasani i utvrđeni na Gradskom odboru Jedinstvene Srbije u Valjevu. Drugu, da je 50% odbornika Jedinstvene Srbije napustilo odborničku grupu SPS-JS u Skupštini grada Valjeva. To će sigurno biti najozbiljnije uzeto u obzir kada se budu donosile dalje odluke. Sa druge strane planovi SPS u Valjevu su opredeljni programskim aktima naše partije. Iz navedenog razloga svako pozicioniranje partnera biće prema političkom identitetu i vrednostima SPS, nikako obrnuto”, objašnjava Pavlović.

Na pitanje koje korake će SPS preduzeti po pitanju novonastale situacije na relaciji sa JS i odnosa u koaliciji u Valjevu, Pavlović odgovara da će se ono što predstavlja povredu pravila utvrđenih kolacionim sporazumom detaljno razmatrati na odgovarajućim organima i da će o tome biti donete odgovarajuće odluke.

“Jedni od osnovnih principa na kojima počiva politički rad i politički život u SPS-u su sloboda mišljenja i govora, kao i pravo na različito mišljenje. Svaki član i funkcioner SPS-a uživa to pravo. Navedeno vredi i za sve političke organizacije sa kojima SPS deli svoju političku sudbinu. Ne postoji bilo kakav problem da svaki član ili odbornik SPS, pa samim tim i koalicije SPS-JS, iznese svoj stav. Međutim, svaka organizacija, pa i koalicija političkih partija, ima sopstvena pravila, koja su u ovom slučaju utvrđena pre svega koalicionim sporazumom i nečim što se može nazvati dobrim političkim običajima. Minimum koji svaka organizacija očekuje jeste poštovanje tih pravila i postojanje i primenu sankcija u slučaju njihovog nepoštovanja”, kaže Pavlović.

Đorđe Pavlović na jednoj od konferencija za medije/ Foto: Valjevska posla

Upitan da prokomentariše konferencije za medije na kojima koje Popović “samostalno” nastupa obraćajući se novinarima u svojstvu zamenika šefa odborničke grupe SPS-JS, Pavlović odgovara da je delovanje koalicije SPS-JS u operativnom smislu zasnovano  na više različitih modela, od kojih je samo jedan redovno održavanje konferencija za novinare.

“U tom smislu, priprema i održavanje konferencija za medije je deo procesa unutar koalicije koji je poprilično uhodan i značajno razrađen, a dezorganizovana i dezorjentisana gradska vlast u Valjevu samo dodatno doprinosi tome da imamo tu dužnost da građane o svemu uredno izvestimo. U personalnom pogledu, a po prirodi stvari, u prvom planu na tom zadatku su šef i zamenik šefa odborničke grupe u Skupštini grada Valjeva, ali naravno to može biti i bilo koji drugi odbornik za koga se koalicioni partneri opredele. Tako da JS, njihov Gradski odbor, može opredeliti kogagod za taj zadatak i SPS će to uvek poštovati. Na isti način smatramo da je suvereno pravo naše partije da odredi bilo kog odbornika da se pojavi kao govornik, ali takođe i da ne odredi, i samim tim i ne učestvuje u nekoj od konferencija. I to mora svako poštovati. Odluka SPS o učešću na svakoj konferenciji za medije je deo naše političke taktike o kom mi sami odlučujemo, što ni drugima ne sporimo”.

A, da li se SPS slaže sa stavovima koje je Popović “samostalno” izneo na prethodnim konferencijama za medije?

“Načelni stavovi o političkim prilikama u gradu su potpuno jasni, nedvosmisleni i definisani. Stav da nesposobna gradska vlast svojim (ne)delovanjem svakoga dana pokazuje i dokazuje svoju nedostojnost za vršenje najznačajnijih funkcija u gradu, a koji deli i najveći broj naših sugrađana, je ono oko čega se niko u gradu, pa ni u koaliciji SPS-JS ne spori. Ipak, SPS smatra da određene zaključke i zapažanja, koji su izneti, treba razmatrati vrlo oprezno i sa velikom dozom rezerve. Naime, SPS, sa bojazni gleda na prozivanje činovnika i profesionalno zaposlenih lica kod Grada Valjeva. Najsnažnije se zalažemo da nezavisni organi i profesionalci u sistemu grada moraju biti potpuno van domašaja političkih pritisaka. Smatramo da Skupština grada može i treba da vrši kontrolu političkih organa Gradonačelnika i Gradskog veća, ali da svi drugi ne mogu i ne smeju trpeti politički uticaj. Sve drugo bi se moglo tumačiti kao težnja da se na nezavisne institucije izvrši pritisak da se ponašaju u skladu sa očekivanjima političkih činilaca, što je apsolutno nedopustivo”, kaže Pavlović uz isticanje da će to biti posebna tema za razgovor sa koalicionim partnerima iz JS.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.