Grad Valjevo počeo da objavljuje informacije o dnevnim prekoračenjima koncentracije zagađujućih materija

Od juče se na zvačničnoj internet stranici Grada Valjeva mogu pronaći informacije o dnevnim prekoračenjima zagađujućih materija u vazduhu, ali ne i kompletni rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koje za našu Gradsku upravu po osnovu dobijene javne nabavke vrši novosadski Institut Vatrogas. Merenja “Vatrogasa” počela su 23. novembra na 6 starih mernih mesta u gradu i za sada su na sajtu Grada, u sektoru DOKUMENTI, u odeljku ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, dostupne INFORMACIJE O DNEVNIM PREKORAČENJIMA KONCENTRACIJA MERNIH PARAMETARA za 4 dana, od 24. do 28. novembra (link: https://www.valjevo.rs/informacije-o-dnevnim-prekoracenjima-koncentracija-merenih-parametara-vazduha/).

Valjevo

Valjevo u smogu / Foto: Dragan Krunić

Prema tim podacima, vidimo da su svih datih dana zabeležena prekoračenja čađi i PM 10 čestica na mernim mestima u gradu na kojima “Vatrogas” ima svoje uređaje. Ti rezultati prekoračenim vrednostima za čađ i PM10 nam impliciraju da su koncentracije polutanata SO2 i NO2, koje se takođe mere, u granicama normale, jer bi u suprotnom bilo takođe podataka i o tim prekoračenjima.

Na mernim mestima OŠ “Sestre Ilić”, Obdanište “Bubamara”, Obdanište “Pčelica”, Obdanište “Kolibri” i Obdanište “Vidra” beleži se prekoračenje granične vrednosti za čađ, a na mernom mestu Zavoda za javno zdravlje Valjevo takođe je svih dana od 24. do 28. novembra koncentracija PM10 čestica bila iznad dozvoljene. Maksimalna koncentracija čađi od 90,53 μg/m3 izmerena je u subotu na nedelju, 26/27. novemra, na mernom mestu Obdaništa “Kolibri” u Novom Naselju (GV= 50 μg/m3). Što se tiče PM10, najveća koncentracija ovih čestica izmerena je u petak na subotu, 25/26. novembra i iznosila je 184,52 μg/m3, što je 3 i po puta iznad granične vrednosti.

 

Povodom postavljanja informacija o dnevnim prekoračenjima polutanata na sajt Grada, oglasila se i organizacija “Lokalni odgovor”, koja je istakla da su organi lokalne vlasti u Valjevu, nakon višegodišnjeg pritiska građana i javnosti, učinili prvi korak ka ostvarenju prava javnosti na informaciju o životnoj sredini.

“Očekujemo da će organi javne vlasti uskoro omogućiti ne samo dostupnost informacija, već i blagovremeno obaveštavanje o opasnosti od zagađenog vazduha, kao i o merama za zaštitu zdravlja ili smanjenje aerozagađenja. Pozivamo javnost u Valjevu, građane i građanke, udruženja i lokalne medije da se udružimo i budemo uporni u borbi za pravo na odgovornu vlast i zdravu životnu sredinu”, navodi se u saopoštenju oragnizacije “Lokalni odgovor” iz našeg grada.

Izvor: Lokalni odgovor

Gradska uprava Valjevo 19. novembra potpisala je sa novosadskim Institutom Vatrogas Ugovor na osnovu javne nabavke o usluzi merenja zagađenosti vazduha, nakon čega je na sajtu Grada objavljena vest u kojoj piše da se merenja vrše u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u  2020. i 2021. godini, koji je usvojen na Skupštini grada Valjeva i za koji je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva.

Dalje se navodi da će u skladu sa potpisanim Ugovorom “Vatrogas” biti u obavezi da nakon obavljenih merenja naručiocu dostavlja mesečni izveštaj o ispitivanju sa mišljenjem lekara specijaliste higijene i humane ekologije odnosno sa tumačenjima rezultata sa zdravstvenog aspekta, kao i preporukom za eventualno preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata.

“Izveštaj se dostavlja mesečno u elektronskoj i analognoj formi, kao i informacija na dnevnom nivou o eventualnim prekoračenjima graničnih i tolerantnih vrednosti merenih parametara kvaliteta vazduha po izvršenom uzorkovanju i očitavanju rezultata”, precizira se u vesti pod naslovom “Monitoring vazduha na teritoriji grada Valjeva”, objavljenoj 25. novembra na sajtu Grada Valjeva.

Takođe se navodi da se navedeni mesečni izveštaji pored objavljivanja na portalu Grada Valjeva, (u odeljku Zaštita životne sredine), dostavljaju i Agenciji za zaštitu životne sredine.


Aerozagađenje


 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.