Gradska uprava Valjevo: Ograničen rad sa strankama od ponedeljka, 9. novembra

U cilju sprečavanja širenja korona virusa, Gradska uprava Valjevo će od ponedeljka, 9 novembra, primenjivati ograničen rad sa strankama. Iz Gradske uprave apeluju na stranke da bez preke potrebe ne dolaze u Gradsku upravu i da sve potrebne informacije građani mogu dobiti putem telefona ili e-mejl adresa. Stranke koje dolaze po pozivu javljaju se portiru, koji kontaktira službenika kod koga je stranka pozvana. Radno vreme šalter sale ostaje nepromenjeno.

U saopštenju za javnost Gradske uprave Valjevo o primeni ograničenog rada sa strankama data je lista sa brojevima telefona i e-mail adresa odeljenja u Gradskoj upravi putem kojih se građani mogu obratti za sve potrebne informacije:

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine:

014/294-726; [email protected]


Odeljenje za imovinske poslove i opštu upravu:

014/294-815 imovinski i stambeni poslovi; [email protected]

014/294-774 građanska stanja; [email protected]

014/294-788 birački spisak; [email protected]

014/294-716 matična knjiga rođenih; [email protected]

014/294-915 matična knjiga venčanih; [email protected]

014/294-875 matična knjiga umrlih; [email protected]

– Građani u šalter sali mogu pribaviti izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, podneti zahtev za pokretanje postupka iz oblasti građanskih stanja, stambenih zajednica, imovinske oblasti.


Odeljenje za poslove organa grada:

014/294-796; [email protected]

Služba pravne pomoći: 014/294 -735; [email protected]

– Kada se radi o zaštiti prava i interesa maloletne dece i lica koje su žrtve nasilja u porodici, njima omogućiti dolazak u Službu pravne pomoći bez ograničenja).


Poresko odeljenje:

014/241-048, 241-049, 241-050; [email protected]

– U šalter sali mogu podneti zahtev za reprogram, zahtev za preknjižavanje, poreske prijave, zahtev za uverenje, razne prigovore i zahteve, preuzeti uverenje na šalteru 15.

– Poslovi zbog kojih se ne ograničava rad stranaka su jedino preuzimanje uverenja i izdavanje potvrda o legalizaciji.


Komunalna milicija:

014/ 241-051; [email protected]


Odeljenje za inspekcijske poslove:

014/294-824; [email protected]

014/294-742; [email protected]

– U šalter sali stranke mogu podneti prijavu ili zahtev za postupanje od svihinspekcija Gradske uprave.

– Poslovi koji zahtevaju dolazak stranke su : Obrada predmeta za komisiju vezanu za naknadu štete nastalu usled ujeda pasa lutalica.


 Odeljenje za društvene delatnosti:

294-761; [email protected]

Prava iz nadležnosti Odeljenja za društvene delatnosti:

– pravo na naknadu troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi i

– pravo na finansiranje troškova vantelesne oplodnje;: 014/294- 770; [email protected]

– pravo na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje: 014/294-794; [email protected]

– pravo na energetski zaštićene kupce: 014/294-830; [email protected]

– prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite 014/294-772; [email protected]

– prava po Odluci o dopunskim pravima RVI i porodica palih boraca 014/294-844; [email protected]

– Interresorna komisija 014/294 729; [email protected].

Informacije o stipendijama za romske učenike i studente 014/294- 844; [email protected]

Informacije o stipendijama za talentovane učenike i studente 014/294 918; [email protected]

– pravo na dečji dodatak 014/294-705; [email protected]

– porodiljska prava 014/294-715; [email protected]

– pravo na roditeljski dodatak 014/294-817; [email protected]


U šalter sali građani mogu da dobiju sve zahteve kao i informacije vezane za način ostvarivanja prava na dečiji dodatak, porodiljska bolovanja, roditeljski dodatak i regresiranje:

Šalteri br. 7 i 8 – Gordana Mićić tel. 014/294-838

– porodiljska bolovanja

– roditeljski dodatak

-regresiranje

Šalteri br. 10, 11 i 12 – Jasmina Filipović: tel.014/294-848

– dečiji dodatak


Odeljenje za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda:

014/241-048; 241-049; [email protected]


Odeljenje za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove:

014/294-717; [email protected]

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.