Gradsko veće usvojilo godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Gradsko veće je na današnjoj 48. redovnoj sednici razmatralo dve tačke dnevnog reda. Razmatran je i utvrđen predlog Odluke o poveravanju poslova upravljanja i održavanja seoskog vodovoda Žabari. Poslovi upravaljanja i održavanja seoskog vodovoda Žabari u Žabarima poveravaju se JKP “Vodovod-Valjevo” na period od dve godine i obuhvataju sanaciju objekata i mreže, kontrolu utroška vode, naplatu utrošene vode, raspodelu raspoložive količine vode u uslovima nestašice, redovnu kontrolu vode kao i druge poslove koji su u funkciji upravljanja ovim seoskim vodovodom. JKP “Vodovod-Valjevo” i korisnici seoskog vodovoda će zaključiti ugovor kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze koje se odnose na korišćenje, visinu naknade za utrošenu vodu, kontrolu i naplatu utrošene vode, raspodelu raspoložive količine vode i drugo.

Sredstva za obavljanje ovih poslova biće obezbeđena iz budžeta grada Valjeva, cene za utrošenu vodu, od namenskih sredstava korisnika vodovoda i drugih izvora u skladu sa zakonom. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u zakonskoj obavezi grada da stvori uslove za obavljanje komunalne delatnosti snadbevanje vodom za piće kao delatnosti od značaja za ostvarivanje životnih potreba građana kroz obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima i kontinuiteta pružanja ove usluge. U naseljenom mestu Žabari postoji već izgrađen seoski vodovod, kojim je do sada upravljala mesna zajednica. Potrebno je da se poslovi održavanja i upravljanja povere javnom preduzeću koje je registrovano za obavljanje komunalne delatnosti snadbevanja vodom za piće da bi se u potpunosti uredilo kontinuirano funkcionisanje.

Takođe je razmatran i utvrđen Predlog zaključka o usvajanju godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2018. godinu. Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava, a sadrži i podatke koji se odnose na poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije. U skladu sa zakonom i uputstvom Ministarstva poljoprivrede, predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta priprema Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva koju obrazuje nadležni organ. Komisija pripremljen predlog Godišnjeg programa (koji je potpisan od strane članova komisije) dostavlja ministarstvu na saglasnost. Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2018. godinu je obrazovao gradonačelnik, i ona je u skladu sa zakonom izradila predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za period 2018. godine.

Komisija za davanje mišljenja na program (koju je obrazovao gradonačelnik) dala je pozitivno mišljenje, a saglasnost na program je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 12. marta 2018. godine shodno članu 60. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Konačnu odluku o ovim tačkama će doneti odbornici na narednom skupštinskom zasedanju koje je zakazano za petak 16. mart 2018. godine.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.