DZ Hemikal

Dom zdravlja Hemikal je zdravstvena ustanova koja svoju delatnost obavlja na primarnom i specijalističkom nivou. Zbog toga Dom zdravlja Hemikal ima misiju ka:

 • Očuvanju, unapređenju i zaštiti zdravlja, sprečavanju i ranom otkrivanju bolesti, lečenju i rehabilitaciji bolesnih i povređenih;
 • Preventivnoj zdravstvenoj zaštiti grupa građana izloženih većem riziku od oboljevanja;
 • Vaspitanju, savetovanju i edukaciji za očuvanje i unapređenje zdravlja kao i sprečavanje, rano otkrivanje, kontrolu i lečenje malignih oboljenja;
 • Lečenje i rehabilitacija u kući obolelih, kao i delovanje u oblasti psiho-socijalnog i fizičkog zdravlja zaposlenih na radnom mestu.

Misija Doma zdravlja Hemikal ostvaruje se na osnovu savremenih medicinskih dostignuća kako bi se zadovoljile potrebe građana za primarnom i specijalističkom zdravstvenom zaštitom.


lezbiyen erotik film izle

Da bismo ovaj cilj ostvarili izgradili smo ne samo savremene zdravstvene objekte već i pozitivan odnos prema radu koji se ogleda u stalnoj inicijativi, visokoj odgovornosti i disciplini u izvršavanju svih poslova vezanih za pacijente. I zbog toga utičemo na svest svakog pojedinca i ukazujemo mu na značaj sopstvene odgovornosti za lično zdravlje. Svaki naš pacijent isti je kao i drugi, svakome poklanjamo maksimalnu pažnju sa idejom da pacijent bude “sam svoj lekar”, a dom zdravlja Hemikal, kao izabrana zdravstvena ustanova sa izabranim pacijentovim lekarom, njegov prijatelj koga prepoznaje u svakom trenutku i na koga se u zaštiti svog zdravlja uvek može osloniti.

DOM ZDRAVLJA HEMIKAL je ustanova primarne zdravstvene zaštite u kojoj su aktivnosti zaposlenih usmerene ka cilju da je svaki čovek specifična jedinka koja zahvaljujući i našem radu ispoljava sreću, ljubav i zadovoljstvo u životu.

Šta treba znati o svakoj medicinskoj laboratoriji, pa i o medicinskoj laboratoriji Doma zdravlja Hemikal?

Najpre, da se analizom uzoraka krvi i urina poštuje nekoliko važnih principa:

 • analize moraju biti precizne i tačne
 • pouzdane i izvršene uz maksimalnu dozu sigurnosti
 • efikasne i brzo urađene (najčešće dan za dan) ali otvorene za svaku vrstu pitanja ili pojašnjenja

Samo uz ove uslove analize imaju smisla.

Medicinska laboratorija Doma zdravlja Hemikal bazira svoj rad na četiri najveće grupe analiza krvi i urina:

BIOHEMIJSKE I IMUNOLOŠKE analize koje se obavljaju na biohemijsko-imunološkim analizatorima koji rade više od 120 različitih analiza, uključujući i rutinske (glukoza, lipidni status, enzimi jetre, parametre vezane za rad bubrega, humane proteine, reumatske faktore, faktore rizika srčanih oboljenja…).

HEMATOLOŠKE ANALIZE (urađene uz pomoć hematološkog analizatora) koja daje: uvid u stanje leukocitne loze (belih krvnih zrnaca) preko broja leukocita, limfocita, monocita i granulocita; stanje trombocitne loze (krvnih pločica) koju čine broj trombocita, njihova prosečna zapremina i njihova stvarna zapremina; i stanje eritrocitne loze (crvenih krvnih zrnaca) kroz njihov broj, njihovu zapreminu, sadržaj hemoglobina u njima i prosečnu koncentraciju hemoglobina.

ANALIZU HORMONA I VIRUSA najsavremenijim automatizovanim aparatima i tehnologijama koji određuju status hormona hipofize, tiroidne žlezde, reproduktivnih hormona ali i parametara koji su bitni za dijagnozu dijabetesa, anemije, osteoporoze, autoimunih bolesti…

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE koje određuju vrstu bakterija i lek koji će najbrže dovesti do izlečenja: brisa grla, nosa, uha i oka, pregled urina i urinokultura, pregled stolice na parazite i koprokultura, i niz drugih važnih analiza.

Posete medicinskoj laboratoriji Doma zdravlja Hemikal (svakodnevno od 7 do 21h) isključuju bilo kakav strah ili stres naročito ako se poštuju dobre namere pacijenta da dobije kvalitetne analize a to su:

 • nekonzumiranje jela najmanje 12 sati pre davanja uzoraka
 • neuzimanje lekova koji mogu uticati na realnost analiza
 • smanjenje fizičkih aktivnosti bar 2-3 dana pre davanja krvi
 • korišćenje sterilnih bočica nabavljenih u laboratoriji ili apoteci…

Provera sedimentacije, fibrinogena, glukoze, kreatinina, uree, lipida, holesterola, bilirubina, transaminaza, i niza drugih “stranih” reči koje svako od nas nosi u sebi, u medicinskoj laboratoriji Doma zdravlja Hemikal dobiće svoje pravo značenje, razumevanje, shvatanje tek po poseti laboratoriji i čitanju “nepoznanica” od strane stručnjaka, lekara specijalista različitih oblasti koji rade u Domu zdravlja Hemikal ili nekim drugim zdravstvenim ustanovama.

Dom zdravlja Hemikal nudi sledeće usluge:

Vakcinacija

Terapija

Ultrazvučna dijagnostika

U Domu zdravlja Hemikal obavljaju se sledeći ultrazvučni pregledi:

–              Trbuha

–              male karlice (urološki)

–              ginekološki vaginalni i ginekološki transabdominalni UZ pregled

–              pedijatrijski pregled trbuha i pedijatrijski ultrazvučni pregled kukova

–              ultrazvučni pregledi srca

–              karotida

–              tiroidne žlezde

–              krvnih sudova vrata

–              krvnih sudova nogu i ruku

–              ultrazvučni pregled zglobova

–              ultrazvučni pregled dojki

Priprema za ultrazvučni pregled trbuha

Dva do tri dana pre pregleda poželjno je ne uzimati hranu koja stvara gasove (pasulj, kupus, boranija, žitarice, voće i povrće) Dan pre pregleda večera treba da bude lagana i da se završi do 18 h. Na dan pregleda ne doručkovati ako je pregled u prepodnevnim satima, a ako je u poslepodnevnim ili večernjim satima ne unositi hranu najmanje 4-6 sati pre pregleda

Hitni pregledi se rade bez pripreme

Priprema za ultrazvučni pregled trbuha i male karlice

Dva do tri dana pre pregleda poželjno je ne uzimati hranu koja stvara gasove (pasulj,kupus,boranija,žitarice,voće i povrće) Dan pre pregleda večera treba da bude lagana i da se završi do 18 h. Na dan pregleda ne doručkovati ako je pregled u prepodnevnim satima, a ako je u poslepodnevnim ili večernjim satima ne unositi hranu najmanje 4-6 sati pre pregleda Sat do sat i po pre pregleda popiti 4-5 čaša tečnosti (voda, prirodni sok, nezaslađen čaj) i ne mokriti

Priprema za ginekološki transabdominalni ultrazvučni pregled

Sat do sat i po pre pregleda popiti 4-5 čaša tečnosti ( voda, prirodni sok, nezaslađen čaj) i ne mokriti

Priprema za pedijatrijski ultrazvučni pregled trbuha

Priprema se izvodi kod dece starije od 7 godina ( školski uzrast) Ne unositi hranu najmanje 6 sati pre pregleda, a dva do tri dana pre pregleda poželjno je ne uzimati hranu koja stvara gasove (pasulj, kupus, boranija, žitarice, voće i povrće) Sat do sat i po pre pregleda popiti 4-5 čaša tečnosti (voda, prirodni sok, nezaslađen čaj) i ne mokriti

Hitni pregledi se rade bez pripreme

Za vreme pregleda neophodno je prisustvo roditelja ili staratelja Za ultrazvučne preglede srca, krvih sudova, tiroidne žlezde, dojki, zglobova, pedijatrijski pregled kukova, nije potrebna priprema.

Zakazivanje i prijem pacijenata na ultrazvučni pregled

Ultrazvučni pregledi se zakazuju na prijemnom šalteru lično ili telefonom na broj 014/226-741; 293-050; 293-051.

Savetovalište za pacijente

Sanitetski prevoz

Dom zdravlja Hemikal poseduje sanitetsko vozilo Mercedes sprinter koji je opremljen svom potrebnom opremom neophodnom za bezbedan transport bolesnika i brže intervencije (aparat za kiseonik, ambu balon, maska, aspirator, defibrilator…). Vozilo je klimatizovano. Prevoz se obavlja uz pratnju medicinskog tehničara, a po potrebi i lekara u unapred dogovoreno vreme.

Kućne posete

Poštovani pacijenti,

Dom zdravlja Hemikal obezbeđuje usluge zdravstvene zaštite osobama u kućnim uslovima.

Kao što je to uobičajeno u savremenim svetskim medicinskim ustanovama, a Dom zdravlja Hemikal bar delom pripada toj grupi, u okviru svojih redovnih aktivnosti obavljamo kućno lečenje i kućnu negu bolesnika.

Lekari i medicinsko osoblje rado odlaze u domove onih kojima je kućno lečenje i nega potrebna i obezbeđuju kontinuiranu zdravstvenu brigu o svakom pacijentu.

U kućnim uslovima se može obaviti:

 • Uzimanje uzoraka za sva laboratorijska (hematološka, biohemijska, imunohemijska…), i mikrobiološka ispitivanja
 • Pregledi specijalista
 • Primena različitih vrsta terapija ( infuzionih, inhalacionih, previjanje rana…)

Kućne posete se mogu zakazati na brojeve telefona:  014/226-741; 293-051; 293-050 ili na prijemnom pultu Doma zdravlja Hemikal.

Naša terenska služba radi svakog radnog dana od 7 do 20 časova kao i subotom od 8 do 14 časova.

 U službi Vašeg zdravlja, Dom zdravlja Hemik

Pregledi lekara

Sistematski pregledi

Omogućavaju vam  uvid u trenutno zdravstveno stanje u jednom danu. Savetuje se u cilju blagovremenog otkrivanja zdravstvenih problema, rizika i prevencije, ali i zbog rane dijagnostike bolesti. Rana dijagnostika po pravilu omogućava pravovremeno lečenje i očuvanje zdravlja.

Obavlja se najčešće jednom godišnje, osim ukoliko lekar ne savetuje drugačije.

U zavisnosti od obima programa traje od 1,5 do 4 sata i može se realizovati bilo kog dana uključujući subotu i nedelju.

Specijalni programi:

–              za kompanije

–              za pojedince

Pregledi za vozače

U Domu zdravlja Hemikal mogu se obaviti pregledi kandidata za vozače amatere kao i vozače profesionalce. Po završenom pregledu izdaje se Uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom. Lekarski pregled za vozačku dozvolu kategorije A i B vrši se radnim danima (ponedeljak – petak) od 8:30 do 11h.

Pregled traje od 30 minuta do 1 sata.

Preglede nije potrebno zakazivati.

Program sadrži:

Pregled oftalmologa

Pregled neuropsihijatra

Pregled psihologa

Pregled lekara opšte medicine

Lekarski pregled za vozačku dozvolu kategorije C i D vrši se radnim danima (ponedeljak – petak) od 8:30 do 11h. Prvo se uzima krv kandidatu, nakon noćnog gladovanja i nakon gotovih laboratorijskih analiza počinje se sa pregledom kandidata.

Pregled traje oko jednog sata.

Preglede nije potrebno zakazivati.

Program sadrži:

Laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, nivo glukoze u krvi i celokupan pregled urina)

Pregled oftalmologa

Pregled neuropsihijatra

Pregled psihologa

inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort