Iako su kiša i vetar ublažili koncentracije zagađujućih materija, vazduh je protekle sedmice bio lošeg kvaliteta!

“U poslednjoj sedmici februara vazduh je bio zagađen, kiša i vetar ublažili su koncentracije zagađujućih materija. Najviša srednja dnevna koncentracija PM 10 čestica prethodne nedelje, zabeležena je u petak, 25. februara – 95,82 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2.5 čestica zabeležena u sredu, 23. februara – 50,50 μg/m3. Prethodnog dana, u 20 časova, registrivana je maksimalna satna koncentracije u vrednosti od 151,18 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice”, podaci su iz nedeljnog izveštaja “Aero Alarm”, koji u okviru istoimene akcije objavljuje “Lokalni odgovor”.

Aero-Alarm-tabela-4

U izveštaju se ukazuje da je na dan 28. februara 2022. godine, prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u Valjevu od početka godine zabeleženo 52 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti PM10 čestica (>50 μg/m3 ), čime je prekoračen limit od dozvoljenih 35 dana. Takođe se skreće pažnja da je prema podacima merenja, vazduh u januara 2022. zagađeniji u odnosu na isti period 2021. godine.

“Mere za smanjenje zagađenja vazduha ne deluju. Ili ne postoje? Kada se uporede dostupni podaci merenja kvaliteta vazduha za januar 2021. i januar 2022. godine, uočava se porast broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti PM10 čestica, porast srednje mesečne koncentracije ovih čestica i visoke koncentracije PM2.5 čestica. Uočava se da je tokom januara 2021. i 2022. gotovo ispunjena kvota od 35 dana, koliko je dozvoljeno tokom godine prekoračenje granične vrednosti za PM čestice, kao i veoma visoke srednje koncentracije suspendovanih čestica. Sa druge strane, tokom januara nisu zabeležene aktivnosti nadležnih organa na obaveštavanju javnosti opasnim koncentracijama, niti aktivnosti, koje bi doprinele smanjenju zagađenja i zaštiti zdravlja stanovništva”, ističe se u izveštaju.

Aero-Alarm-tabela-1

Broj dana sa prekoračenjem granične vrednosti PM10 u januaru 2021. i januaru 2022. prema podacima lokalne mreže za monitoring i državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Aero-Alarm-tabela-2

Srednja mesečna koncentracija PM10 u januaru 2021. i januaru 2022. prema podacima lokalne mreže za monitoring kvaliteta vazduha i državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Aero-Alarm-tabela-3

Srednja mesečna koncentracija PM2.5 u januaru 2021. i januaru 2022. po podacima državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha

“Lokalni odgovor” još ukazuje da je naš grad prvi na rang listi lokalnih samouprava kojima će Ministarstva za zaštitu životne sredine dodeliti novac za subvencije za energetsku efikasnost u 2022. godini, a sredstva po konkursu iz prošle godine još nisu realizovana.

“Valjevu je na osnovu preliminarne liste pripalo 28,5 miliona dinara za aktivnosti nabavke kotlova koji koriste ekološki prihvatljive energente za domaćinstva. Konkurs sa unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima i stambenim zgradama koji je raspisan prošle godine još nije okončan, niti su realizovani projekti saniranja stambenih objekata u Valjevu”, navodi se u sedmičnom izveštaju u okviru akcije “Aero Alarm”.

 

Vazduhograf-Valjevo-Aerozagadenje

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.