Ista meta, isto odstojanje!

Grejna sezona zbog nepovoljnih vremenskih prilika počela je 7 dana ranije. U gradu u kojem se godinama unazad beleži između 120 i 170 dana sa prekomernom koncentracijom PM čestica, tih “dodatnih” 7 dana nam dođe kao so na već posoljenu ranu. Tako smo već 3. novembra, na Svetski dan čistog vazduha zabeležili preko 106 dana sa prekomernim aerozagađenjem. A, grejna sezona se još nije ni zalaufala. “Magična” cifra od 35 dana je odavno prekoračena, još u februaru. Ta brojka je, bolje reći, za nas Valjevce i dalje misaona imenica i pusta želja. Kada govorimo o problemu aerozagađenja u Valjevu, uvek baratamo ciframa, “razbacujemo se” mikrogramima po metru kvadratnom, PM česticama, benzo(a)pirenom. Brojke su odavno “na našoj strani” i “suvereno vladamo” uzastopno nekoliko godina. Ali, to što su nam podaci o stepenu zagađenosti vazduha svima dobro poznati i “hronični”, ne znači da treba da prekinemo da ih spominjemo i na njih iznova ukazujemo, jer smo, jel`te, na njih “navikli”. Zbog toga su zapravo još više zabrinjavajući. Zbog toga su nam što pre hitna rešenja.

Trend-kvaliteta-vazduha-po-zonama-aglomeracijama-i-gradovima-period-2016-2020

Priča o problemu aerozagađenja u Valjevu i prevremnim smrtima koje ono prouzrokuje, dobilo je pravi dramski zaplet sa izbijanjem pandemije korona virusa, jer se pokazalo da mnoga oslabljena pluća naših sugrađana usled godina i godina udisanja štetnog vazduha nisu izdržala. Nažalost, Valjevo je po broju zaraženih i preminulih od COVID-19 od izbijanja pandemije, procentualno gledano u odnosu na broj stanovnika, još uvek u samom vrhu. Dakle, u koroni plaćamo dodatni danak za sve prethodne godine nebrige. A, sa štetnim vazduhom nema popravnog. “Naplata” je odavno počela. Zboga toga, prava je “šteta” što posledice aerozagađenja nisu vidljive odmah, kroz nekoliko dana, baš kao što je slučaj sa simptomima usled zaraze koronom, jer bi se zasigurno drugačije razmišljalo na temu štetnosti udisanja prekomerno zagađenog vazduha i same prevencije. Nešto bi moralo hitno da se promeni i pribeglo bi se nekim “instant” rešenjima. Moralo  bi! Ovako, sezona “gasne komore” u Valjevu je tek počela, nastavljamo da dišemo na škrge PM čestice “obogaćene” korona virusom!!! Pravo pitanje koje treba postaviti je kako preživeti u Valjevu dok nam ne dođe najavljeni gasovod 2023. godine? U međuvremenu da sumiramo zvaničnu statistiku za prošlu godinu, koja odavno ne ide u prilog plućima Valjevaca…

KAKAV VAZDUH SMO (ZVANIČNO) DISALI PROŠLE GODINE?

Godišnji izveštaj Agencija za zaštitu životne sredine o stanju kvaliteta vazduha za 2020. godinu u Srbiji nam ništa novo nije otkrio. Što bi rekli, ista meta, isto odstojanje. Samo su brojke malo drugačije. Piše da je vazduh u Valjevu i prošle, kao i prethodne 4 godine, bio prekomerno zagađen zbog povećanih koncentracija PM 10 i PM 2.5 čestica. Osim po najvećim srednjim godišnjim vrednostima za PM 10 i PM 2.5. čestice, kao i najvećem broj dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti za PM 10 u zimskom periodu, “vodeći” grad smo i po prekomernim koncentracijama benzo(a)pirena.

Uporedni-prikaz-srednje-godisnje-koncentracije-PM10-i-broja-dana-sa-prekoracenjem-GV-u-2020

Uporedni prikaz srednje godišnje koncentracije PM10 i broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti u 2020. godini

Što se tiče koncentracije PM 10 čestica, srednja godišnja vrednosti u 2020. za Valjevo iznosi 63 µg/m3 (granična vrednost je 40µg/m3). Zabeleženo je 147 dana sa prekoračenjem granične vrednosti, što nas svrstava na drugo mesto posle Smedereva (Radinac) gde je bilo 1 dan više. Maksimalna dnevna vrednost izmerena je 295 µg/m3 i tu smo negde na sredini liste, imajući u vidu da je najveća dnevna koncentracija za PM 10 u 2020. godini iznosila 432 µg/m3, koliko je izmereno u Beočinu (Centar).

Tabela-Koncentracija-PM-10-cestica-po-gradovima-u-2020

Valjevo na vrhu tabele statističkog prikaza koncentracije PM 10 u 2020. godini

Kada govorimo o srednjoj godišnjoj vrednosti za PM 2.5 čestice, kod kojih je granična vrednost 25 µg/m3, najveće godišnje koncentracije zabeležene su upravo u Valjevu – 45 µg/m3. Sledi Novi Pazar sa izmerenih 41 µg/m3, Niš sa 40 µg/m3, Kosjerić sa 38 µg/m3…

Srednje-godisnje-vrednosti-PM2.5-u-2020

Valjevo u vrhu tabele i po srednjoj godišnjoj vrednosti za PM 2.5 u 2020. godini

Takođe, Valjevo beleži i najveći broj dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti za PM 10 (> 50 µg/m3) u zimskim mesecima – 138 dana. Sledi nas Užice sa 125, Zaječar sa 122 i  Kraljevo sa 102 dana.

-8

Prikaz broja dana sa prekoračenjem dnevne GV PM10 (µg/m3 ) po mesecima u 2020. godini

Što se tiče indikativnih merenja PM10 čestica koja se sprovode referentnom gravimetrijskom metodom, najveća srednja vrednost indikativnih merenja izmerena je na stanici Valjevo-Centar i iznosila je 65 µg/m3. Najveće prekoračenje godišnje vrednosti indikativnih merenja zabeleženo je takođe u Valjevu (65 µg/m3). I najveća maksimalna dnevna vrednost koncentracija od 317 µg/m3 izmerene je u našem gradu. Slede Kragujevac (254 µg/m3), Pančevo (233 µg/m3), Čačak (201 µg/m3). “Zagađenje suspendovanim PM 10 česticama bilo je najčešće upravo u  Valjevu, i to 42% dana, zatim Čačku  36% dana i Šapcu tokom 31% dana”, piše u Izveštaju.

Statisticki-prikaz-indikativnih-merenja-PM10-u-2020

U Izveštaju se navodi da su sezonske razlike srednjih vrednosti koncentracija PM10, pri čemu su veće njihove vrednosti u hladnoj nego u toploj sezoni, postojale gotovo na svim mernim stanicama u Srbiji. Pominje se da su se između ostalih gradova koncentracije u opsegu od 30 do 35 μg/m3 javile takođe u toploj polovini godine i u Valjevu, zajedno sa Borom, Kosjerićem, Užicem, Smederevom, Kragujevcem, Obrenovcem, Pančevom, Novim Pazarom i Zaječarom. “U isto vreme u Zaječaru, Valjevu, Kraljevu i Novom Pazaru uočavaju se najveće sezonske razlike koncentracija tako da su srednje vrednosti tokom zimskog perioda dva i po do tri puta veće nego u toploj polovini godine“, precizira se u Izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine o stanju kvaliteta vazduha za 2020. godinu.

KONCENTRACIJA BENZO(A)PIRENA 4 PUTA VEĆA OD DOZVOLJENE!

Rezultati merenja benzo(a)pirena tokom 2020. godine pokazala su da je u Valjevu srednja godišnja vrednost bila 4 puta veća od ciljne vrednosti. Dakle, u Valjevu srednja godišnja vrednost za benzo(a)piren iznosi 4 ng/m3, sledi Užice sa 3 ng/m3 i Sombor i Novi Sad (Kać) sa po 2 ng/m3. Takođe, u našem gradu je izmerena i najveća maksimalna dnevna koncentracija benzo(a)pirena – 29.60 ng/m3. U toj kategoriji nas takođe prate Užice i Novi Sad (Kać).

Statisticki-prikaz-benzoapirena-u-PM10-u-2020

KVALITET VAZDUHA U VREME VANREDNOG STANJA

Specijalni režim života i rada tokom vanrednog stanja uvedenog 16. marta 2020. godine podrazumevao je ograničenje kao i potpunu zabranu kretanja u nekim periodima dana i nedelje što je kao posledicu imalo i promenu promenu emisija pojedinih zagađujućih materija. Kako se navodi u Izveštaju, zbog ograničenja kretanja pošlo se od pretpostavke da će ono usloviti pre svega promenu zagađenja poreklom od saobraćaja, zbog čega su analizirane koncentracije azotdioksida (NO2) i PM čestica.

Rezultati merenja NO2 tokom vanrednog stanja pokazali su da nije bilo prekoračenja dnevne granične vrednosti koja iynosi 85 μg/m3. U Izveštaju piše da su se značajne razlike javile u srednjim dnevnim vrednostima koje su pokazale drastičan pad tako što su u odnosu na 2019. godinu bile nekoliko puta manje. Što se tiče PM 10 čestica, beleženo je prekoračenja dnevne granične vrednosti (50 µg/m3 ) tokom vanrednog stanja, pri čemu su se ona najčešće javljala na stanicama u Novom Pazaru – 20 dana (uz napomenu da je ova stanica u funkciji od februara 2020. godine), zatim u Popovcu – 19 dana, Užicu – 18 dana i Novom Sadu (Rumenačka) – 16 dana.

“Nije bilo stanice koja nije registrovala prekoračenje u periodu 16.03-06.05.2019. i 16.03-06.05.2020. godine. Tokom 2019. godine najčešća prekoračenja bila su na stanicama Valjevo i Užice – po 18 dana, Niš (O.Š. “Sveti Sava”) – 12 dana i Smederevo (Centar) – 10 dana. Ostale stanice beležile su prekoračenja od 3 do 9 dana. Kao i u 2020. godini, nije bilo stanica bez zabeleženih prekoračenja dnevne granične vrednosti. Poređenjem srednjih vrednosti PM 10 tokom celog perioda vanrednog stanja sa istim periodom u 2019. godini, vidi se povećanje prosečne vrednosti u 2020. godini koja su neznatna na stanicama Beograd Mostar (2019. godine iznosila je 28 μg/m3 a 2020. godine 29 μg/m3 ) i Valjevo (2019. iznosila je 46 μg/m3 a 2020. godine 45 μg/m3 ). Najznačajnija razlika, tj. značajno povećanje srednje vrednosti koncentracija u posmatranom periodu zabeleženo je na stanicama Novi Sad – Rumenačka (2019. iznosila je 32 μg/m3 a 2020. godine 47 μg/m3 ), Beočin Centar (2019. iznosila je 32 μg/m3 , a 2020. godine 43 μg/m3 ), Beograd Vračar (2019. godine iznosila je 18 μg/m3 , a 2020. godine. 47 μg/m3 ), Kosjerić (2019. godine iznosila je 30 μg/m3, a 2020. godine 43 μg/m3 ), Popovac (2019. godine iznosila je 37 μg/m3 , a 2020. godine 52μg/m3 ) i Niš IZJZ (2019. iznosila je 30 μg/m3 a 2020. godine 41 μg/m3 )”, precizirano je.

Godisnji-izvestaj-o-kvalitetu-vazduha-za-2020

U Godišnjem izveštaju o stanju kvaliteta vazduha za 2020. godinu se ističe da taj izveštaj predstavlja do sada najobimniji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, čime ujedno daje i najdetaljniju sliku stanja.

“Analiza stanja kvaliteta vazduha radi utvrđivanja izvora zagađenja u okviru planova kvaliteta vazduha koja se vrši na osnovu rezultata merenja, nije dovoljna ako se zasniva samo na godišnjim vrednostima zagađujućih materija i na broju dana sa prekoračenim graničnim vrednostima. Detaljnija analiza suspendovanih čestica PM10, kao najčešćeg uzroka prekomernom zagađenju vazduha u Republici Srbiji pokazuje da su na pojedinim mestima nivoi koncentracija visoki tokom tople polovine godine što pri planiranju mera za njihovo smanjenje mora biti uzeto u obzir kako bi se postigla maksimalna efikasnost i svrsishodnost uloženih sredstava u to smanjenje. Takođe i dodatna merenja sadržaja različitih zagađujućih materija u suspendovanim česticama uz primenu receptorskih modela dala bi još potpuniju sliku mogućih izvora sa njihovim pojedinačnim udelom u ukupnom zagađenju”, navodi se između ostalog u zaključku Izveštaja.

UdahnimO2-–-Faza-dva

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.