Javna rasprava povodom izrade Programa razvoja turizma grada Valjeva

U utorak, 9. aprila 2024. godine, u sali Skupštine grada Valjeva, sa početkom u 11 časova, održaće se Javna rasprava povodom izrade Programa razvoja turizma grada Valjeva.

“Grad Valjevo je izradio Program razvoja turizma za period od 2023-2030. godine, kako bi se uskladio sa Programom razvoja grada, te je i Akcioni plan detaljno razvijen za navedeni period do 2030. godine. Program razvoja turizma grada Valjeva za 2023-2030. godinu pripremljen je u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije, Zakonom o ugostiteljstvu i usaglašen sa usvojenom Strategijom razvoja turizma Republike Srbije. Program je usaglašen i sa Pravilnikom o sadržini i načinu izrade programa razvoja turizma.

Glavni cilj Programa je da definiše strateške pravce razvoja turizma grada Valjeva, da doprinese unapređenju njegove konkurentske pozicije na tržištu, kao i opšte uslove za unapređenje turizma. Važan cilj Programa je definisanje koraka za podizanje konkurentnosti turističke destinacije, kao i jasnih koraka i pravaca razvoja do 2030. godine”, navodi se u pozivu za medije za Javnu raspravu.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.