Javni poziv licima romske nacionalnosti za učešće u realizaciji programa stručna praksa uz naknadu

Na osnovu Ugovora o donaciji za finansiranje projekta pod nazivom „Inovativne incijative za inkluziju“, koji se finansira sredstvima Evropske unije u okviru grant šeme Programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih samouprava za inkluziju Roma“, koji je zaključen između Grada Valjeva i Stalne konferencije Gradova i opština Srbije – Savez gradova i opština Srbije pod brojem 601/16 od 3.9.2019. godine, objavljuje se:

Javni poziv licima romske nacionalnosti za učešće u realizaciji programa stručna praksa uz naknadu

Grad Valjevo u saradnji sa Centrom za integraciju Roma Valjevo sprovodi Projekat „Inovativne inicijative za inkluziju“, koji se finansira sredstvima Evropske Unije.

Program stručna praksa uz naknadu, u daljem tekstu: „stručna praksa“, će trajati dva meseca, na bazi najmanje 50% radnog vremena (najmanje 20 časova sedmično), uz odgovarajuću novčanu naknadu i osiguranje, a period realizacije je jul – novembar 2020. godine, u prostorijama pravnih lica koje rade i posluju na teritoriji grada Valjeva. Svakom praktikantu će biti dodeljen mentor koji će mu pružati podršku tokom stručne prakse. Po završetku programa stručne prakse, pravno lice će izdati potvrdu o stečenom iskustvu za svakog praktikanta koji je uspešno završio program stručne prakse.

Uslovi koje treba da ispune kandidati za učešće u programu stručne prakse i kriterijumi po kojima će biti rangirane prijave:

OBAVEZNI KRITERIJUMI

-nezaposleno lice romske nacionalnosti od navršenih 15 godina do navršenih 35 godina starosti u trenutku podnošenja prijave sa prebivalištem na teritoriji grada Valjeva

DODATNI KRITERIJUMI I BODOVANJE

Redni
broj
Kriterijum Bodovi
1 Završni stepen obrazovanja Osnovna škola 10 Srednja škola III stepen 20 Srednja škola IV stepen 25 Viša škola/ fakultet 30
2 Broj članova domaćinstva 0-2
Člana
5 3-5
Članova
15 6+
Članova
30
3 Broj nezaposlenih članova domaćinstva 0-1
Član
5 2-3
Člana
15 4+
Članova
30
4 Kandidatkinje ženskog pola 5 Bodova

Prijave na Javni poziv se vrše lično, podnošenjem kompletne prijave na jednoj od sledećih adresa:

  1. Centar za integraciju Roma, Patnićeva 77a, 14000 Valjevo, tel. 014/502-603, radnim danima od 10 do 14 časova.
  2. Gradska uprava Grada Valjeva, adresa: Karađorđeva 64, 14000 Valjevo, pisarnica, radnim danima od 7 do 15 časova.

Kompletna prijava se sastoji od: popunjenog formulara prijave, dokaza da je lice romske nacionalnosti, potvrde/izjave da je lice nezaposleno, fotokopije diplome poslednjeg nivoa obrazovanja, izjave o broju članova domaćinstva, izjave o broju nezaposlenih članova domaćinstva, fotokopije lične karte (dokumenta ne moraju da budu overena kod Notara).

Ovaj Javni poziv je otvoren od 29.05.2020. godine do 26.06.2020. godine.

Odabir kandidata u realizaciji programa stručna praksa uz naknadu sprovodi Komisija formirana od strane Gradonačelnika grada Valjeva, rešenjem broj 112-630/2020-02 od 22.5.2020. godine, a koju čine predstavnici grada Valjeva i predstavnici Centra za integraciju Roma Valjevo.

Odabir 10 kandidata za program stručna praksa uz naknadu biće vršen na osnovu obaveznih i dodatnih kriterijuma, na osnovu podataka iz popunjenih formulara, na osnovu intervjua sa Komisijom, kao i nakon uspešno odslušanih radionica/obuka iz oblasti zapošljavanja u okviru projekta.

Sve dodatne informacije, kao i prijavni formular na javni poziv mogu se dobiti u kancelariji projekta, Pantićeva 77a (ulaz iz ulice Vlade Danilovića – zgrada preko puta parkinga hitne pomoći Doma zdravlja Valjevo), 14000 Valjevo, telefon 014/502-603, radnim danima od 10 do 14 časova, elektronska pošta:
[email protected]

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.