JKP “Vodovod Valjevo”

Valjevo

MISIJA

Osnovni zadatak preduzeća je stabilno snabdevanje građana zdravom vodom za piće i odvođenje fekalnih otpadnih voda. U pogledu pokrivenosti mrežom trenutna situacija u pogledu vodovodne mreže je sasvim zadovaljavajuća obzirom da po proceni 92% stanovništva grada je pokriveno javnom mrežom vodovoda dok je taj procenat kod pokrivenosti odvođenja sanitarne vode značajno niži i kreće se oko 65%.

VIZIJA

Obezbeđenje kapaciteta sirove vode u narednom periodu ne bi trebalo da predstavlja problem obzirom da su količine sirove vode koje se dobijaju iz podzemnog vrela na Pakljama i iz reke Gradac sasvim dovoljne za funkcionisanje grada. Aktiviranjem brane Rovni problem obezbeđenja sirovom vodom se praktično ne bi postavljao u narednom dugoročnom periodu pogotovo imajući u vidu da je CS Gradac potpuno rekonstruisana i da su zamenjene sve pumpe i pripadajuća elektro oprema.
Obezbeđenje kapaciteta za preradu vode zavisi pre svega od količina prerađene vode koju bi povlačili ostali korisnici sistema Kolubara-Rovni. U ovom trenutku kapacitet „novog“ postrojenja za preradu vode na Pećini je 600l/s a moguće je za 60.000.000 dinara rekonstruisati i staro postrojenje koje bi davalo oko 300l/s.
Hidro mašinska i elektro oprema na „novom“ postrojenju na Pećini je rekonstruisana i u narednih 5-10 godina ne očekujemo potrebu za značajnim ulaganjima.
Smanjenje gubitaka i to pre svega u mreži je osnovni zadatak imajući u vidu da se ukupni gubici kreću oko 55% a u samoj mreži oko 44%.
Očuvenje kvaliteta vode za piće kroz uvođenje i strogu primenu ISO standarda i HCCP-a.
Rekonstrukcija postrojenja za preradu otpadnih voda i izgradnja novih postrojenja na obodu – istočnim granicama grada Valjeva.

CILjEVI

  1. Povećanje procenta pokrivenosti vodovodnom mrežom na 95%.
  2. Povećanje procenta pokrivenosti odvođenja fekalnih voda na 75% što u dobroj meri ne zavisi od JKP“Vodovod-Valjevo“ već od nivoa sredstava koje će grad preko Direkcije usmeriti za ove namene.
  3. Smanjenje gubitaka u mreži putem zamene ventila, zatvarača i rekonstrukcijom dotrajale vodovodne mreže. Cilj je da se za 5 godina gubici umreži smanje na 30-35%.
  4. Kod planiranih aktivnosti na postrojenju za preradu otpadnih voda realan cilj u roku od 2-3 godine dana je rekonstrukcija procesa aeracije i ispostavljanje gasnog režima-spaljivanje gasa putem baklje. Procenjena vrednost potrebnih ulaganja je 70.000.000 dinara a potrebna sredstva planiramo da obezbedimo u saradnji sa Direkcijom za vode Republike Srbije.Dugoročno posmatrano za sistem otpadnih voda potrebno je oko 350.000.000 dinara za rekonstrukciju celog postrojenja i oko 80.000.000 dinara za mrežu. Cilj je da se sredstva obezbede preko grada Valjeva i predpristupnih fondova EU(IPA).
  5. U roku od 5 godina potrebno je izvršiti i rekonstrukciju kanalizacionih CS. procenjena vrednost ovog zahvata je oko 30.000.000 dinara.
  6. Rekonstrukcija CS pitke vode: CS Janka Jankovića; Bair; Popare; Mrčić – Paune; Popučke 1; Popučke 2; Petnica; Jakova Nenadovića.
  7. Smanjenje troškova ele.energije putem renoviranja CS i uvođenjem sistema daljinskog upravljanja istim.
Valjevo
Valjevo