Kad buka postane teška muka, iliti čekajući akreditaciju za merenje buke!

Tešnjarske večeri su bile i prošle, a muka stanara Tešanjara je ostala (ista). Buka! Njima je svakog vikenda festivalska atmosfera koja traje do 1 čas iza ponoći. Tokom letnjeg perioda gotovo svake večeri su izloženi torturi, jer je jačina muzike koju emituju brojni kafići i noćni barovi u staroj gradskoj čaršiji nesnosna i nepodnošljiva. Građani ovog dela grada ističu da je prekoračenje buke uvek enormno u odnosu na dozvoljeni nivo, što su pokazali i dosadašnji zvanični izveštaji o merenju buke. Paradoksalno je to da Tešnjar po akustičkoj podeli grada pripada zoni u kojoj je predviđen najmanji stepen buke, a u stvarnosti je on baš tu najveći. Višegodišnja zvanična redovna merenja buke pokazuju da je buka u kontinuitetu i više od dva puta veća od dozvoljene – od dozvoljenih 40 dB, mereno je preko 80 dB.

Tešnjar (3)

Tešnjar / Foto: Valjevska posla

Buka je naterala stanare stare gradske čaršije da osnuju Uruženje građana “Stari grad – Tešnjar”, kako bi lakše zastupali interese građana ujedinjenih u istoj  muci. Iz Udruženja ističu da su pisali brojne peticije, slali veliki broj dopisa, sastajali se sa predstavnicima Gradske uprave i gradonačelnikom, inicirali formiranje Radne grupe i učestvovali u njenom radu, ali da ništa drugo osim pukih obećanja nisu dobili.

“Rešenja problema nema na pomolu. Mi i naša deca i dalje trpimo nesnosnu buku koja potresa naše domove”, kaže Milan Novaković, jedan od osnivača Udruženja “Stari grad – Tešnjar”.

Milan Novaković

Milan Novaković, jedan od osnivača Udruženja građana “Stari grad – Tešnjar” / Foto: Valjevska posla

Novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini stupio je na snagu pre dve godine, Gradska uprava Valjeva je u julu mesecu 2022. donela Odluku o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada, nakon čega je kupljen i odgovarajući uređaj za merenje buke u skladu sa zakonom propisanim standardima.

“Ta odluka do danas nije sprovedena u delo, niti su merenja buke počela. Više puta smo se obraćali Gradskoj upravi i Komunalnoj miliciji, koja je po ovoj odluci u obavezi da vrši merenja buke iz ugostiteljskih objekata, po službenoj dužnosti i po prijavi građana. Odgovori koje smo dobili ukazuju na to da nijedan zaposleni u Komunalnoj miliciji ne ispunjava potrebne uslove i da se samim tim ova odluka ne može sprovesti”, naglašava Novaković.

Tešnjar (4)

Tešnjar / Foto: Valjevska posla

Milica Petković, načelnica Komunalne milicije ističe da je na predlog Udruženja “Stari grad – Tešnjar” u sastavni deo odluke ušlo i to da komunalni milicionar po prijavi može izvršiti merenje buke i u stambenom objektu koji se nalazi neposredno uz ugostiteljski objekat koji emituje buku, što zakon nije predvideo, već samo merenje neposredno ispred ugostiteljskog objekta.

“Izašli smo im sa tim u susret. To praktično znači da na zahtev prijavioca komunalni milicionar utvrđuje nivo buke ispred ugostiteljskog objekta, a zatim i u stanu, ili kući pored, i tek nakon toga priprema izveštaj i preduzima odgovarajuće mere. Merenje buke poreklom iz ugostiteljskih objekata, pored ovlašćenog pravnog lica koje ispunjava propisane uslove, može da vrši komunalni milicionar jedinice lokalne samouprave, etaloniranim uređajima za merenje buke u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje metodologija merenja buke, a u skladu sa odlukom organa jedinice lokalne samouprave. Metodologija merenja buke u cilju izrade izveštaja je onaj ograničavajući faktor koji zahteva određena ovlašćenja za komunalnog milicionara”, naglašava načelnica Milica Petković.

Milica Petković, načelnica Komunalne milicije Valjevo

Ona pojašnjava da organ jedinice lokalne samouprave u kome je zaposlen komunalni milicionar mora da poseduje i akreditaciju, u skladu sa posebnim zakonom, dakle Gradska uprava mora da poseduje akreditaciju, a ne komunalni milicionar!

“Akreditaciono telo Srbije jedino je telo kome je Zakonom o akreditaciji povereno obavljanje poslova akreditacije. Postupak akreditacije, kao i prava i obaveze učesnika u postupku dobijanja i održavanja akreditacije utvrđeni su Pravilima akreditacije. Akreditaciono telo nakon sprovedenog postupka akreditacije dodeljuje Sertifikat o akreditaciji i obim akreditacije. Poslali smo Akreditacionom telu mejl sa molbom da nas upute u proceduru dobijanja akreditacije, ali odgovor nikada nije stigao”, kaže Milica Petković napominjući da se trenutno rade preventivne kontrole stalnim boravkom u kritičnim zonama, a to je pre svega Tešnjar vikendom.

Tešnjar (9)

Detalj iz Tešnjara / Foto: Valjevska posla

Milan Novaković iz Udruženja “Staru grad – Tešnjar” ističe da odgovor koji su dobili na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ukazuje na to da Gradska uprava nije uputila zvaničan zahtev Akreditacionom telu Srbije.

“Mi smo iz Gradske uprave dobijali uveravanja da je zahtev za akreditaciju podnet, ali izbegavaju da nam kažu kada je tačno podnet i ko ga je podneo! Preko slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja dobili smo odgovor koji ukazuje da Gradska uprava, osim elektronske komunikacije, nije uputila zvaničan zahtev Akreditacionom telu Srbije, što nas osnovano navodi na zaključak da nije u pitanju uobičajena inkompetencija, već svesno izbegavanje da nadležni organ obavi svoj posao. Nijedan komunalni milicionar ne ispunjava uslove koje propisuje Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicionar da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskog objekta. Ministarstvu nije podnet zahtev za ovlašćenje komunalnih milicionara, jer ni jedan ne ispunjava tražene uslove po pitanju obrazovanja. Komunalna milicija nije organizacija, već odeljenje u okviru Gradske uprave, te se Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke u životnoj predinine ne odnosi na nas”, pojašnjava  Novaković.

Tešnjar (8)

Tešnjar / Foto: Valjevska posla

Članovi Uduruženja “Stari grad – Tešnjar” smatraju da su posle višegodišnjih obećanja obmanuti i izmanipulisani.

“Manipulacija bi trajala i dalje, da nismo sami shvatili suštinu. Niko od zaposlenih u Komunalnoj miliciji ne ispunjava tražene uslove, ali se to očigledno iz nekog razloga krije i izgovara pravnim pitanjima. Zbog očiglednog ugostiteljskog terora, koji je sve veći, stanari Tešnjara i ostalih delova grada su izuzetno revoltirani, jer Gradska uprava ništa ne preduzima da se taj teror eliminiše i samim tim konstantno krši zakone, sopstvene odluke i ustavom zagarantovana prava građana na mir i bezbednost. Primetno je i veliko prisustvo agresije i nasilja u problematičnim kafanama, čemu svedoče brojni napadi na građane, kao i međusobne tuče gostiju kafića. Nedavno je u jednom tešnjarskom kafiću, posle takvog obračuna, došlo do teške povrede jedne mlađe osobe. Pored toga što se alkohol služi maloletnicima, sumnjamo da se diluju i neke nedozvoljene supstance”, ukazuje Novaković.

Tešnjar (6)

Tešnjar / Foto: Valjevska posla

On napominje da je pre mesec i po dana Udruženje građana “Stari grad – Tešnjar” poslalo dopis načelniku Gradske uprave, u kojem su ga obavestili o postojećem stanju uz molbu da se što pre pribavi akreditacija za merenje buke i počne sa tim poslom. Prema Novakovićevim rečima, od tada se ništa nije promenilo niti su dobili kakav odgovor.

“Da stvari postavimo u pravu perspektivu, merenje buke u ugostiteljskim objektima nije opciono, nije ostavljeno na volju Gradskoj upravi, naprotiv, to je obaveza, koju je Skupština grada svojom Odlukom, stavila u nadležnost Komunalne milicije, odnosno Gradske uprave čija je Komunalna milicija sastavni deo. Smatramo da je potrebno da o svemu ovom obavestimo javnost i još jednom podsetimo nadležne na svoju odgovornost da zaštite svoje sugrađane kako zakon nalaže. Iz svega priloženog može se zaključiti da Gradska uprava Valjeva ne poštuje novi Zakon o zaštiti od buke, niti sprovodi sopstvene odluke, a po svemu sudeći, ni u buduće nema nameru da to čini. Na kraju krajeva, građani nisu dužni da se bave razlozima zbog kojih Gradska uprava ne sprovodi zakone i sopstvene odluke. Gradska uprava je birana i plaćena da tu bude na službi građana, a ako za to nije sposobna, neka podnese odgovornost i prepusti nekome ko je u stanju da to učini”, završava Milan Novaković, jedan od osnivača Udruženja “Stari grad – Tešnjar”.

M.P.M.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.