Ko je odgovoran za potpuni podbačaj u realizaciji Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine?

Povodom Izveštaja o ostvarivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Valjeva u prošloj godini i Odluke o završnom računu budžeta za 2020, koji su usvojeni na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta, saopštenjem za javnost oglasilo se udruženje “Lokalni odgovor”. Imajući u vidu podatake iz “šturog” Izveštaja, da je od ukupno 40 miliona dinara u prošloj godini utrošeno 26 miliona iz ovog fonda, što je realizacija od 66%, odnosno gotovo trećina planiranih sredstava nije potrošena, iz “Lokalnog odgovora” ukazuju da je na nivou grada ostvaren “potpuni podbačaj” u uklanjanju divljih deponija, merenju zagađenosti životne sredine i izradi planova i projekata. Skreće se pažnja da u pomenutom Izveštaju nisu navedeni razlozi za propust u ostvarivanju ovog veoma važnog budžetskog programa. Aktivisti udruženja “Lokalni odgovor” smatraju da je zbog “neprihvatljivog podbačaja” od gotovo 40% u realizaciji Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, ali i “neistinitog prikazivanja podataka” u završnom računu budžeta za 2020. godinu, očekivano da na odgovornost budu pozvani visoki službenici koji su doprineli nastanku tih navedenih propusta. U saopštenju za javnost se navodi da su, uprkos slabom učinku i podbačaju od jedne trećine, odbornici na kraju petog meseca usvojili ambiciozan Program Eko Fonda za 2021. godinu i da su sredstva za iste namene uvećana gotovo za 50% u odnosu na prethodnu godinu.

Posebna pažnja se skreće na Odluku o završnom računu budžeta za 2020. godinu, koja je na sednici Skupštine grada usvojena na predlog gradonačelnika i Gradskog veća. Precizira se da je delu dokumenta koji govori o realizaciji ciljeva postavljenih u budžetskim programima navedeno da je prošle godine smanjeno zagađenje vazduha na 10 dana u kojima je bilo “prekoračenje graničnih vrednosti kvaliteta vazduha”.

“Za ostvarenje ovakvog cilja od planiranih 76 miliona realizovano je 46 miliona dinara u programu 6. Zaštita životne sredine. Ovaj dokument govori da je u 2020. godini usvojen Plan kvaliteta vazduha, ali se ne navode utrošena finansijska sredstva. Mesečni  izveštaji o kontroli kvaliteta vazduha u Valjevu, koje objavljuje Agencija za zaštitu životne sredine, govore da je prošle godine u Valjevu vazduh bio opasan po zdravlje 120 dana, zbog prekomernog prisustva suspendovanih PM 10 čestica, čija koncentracija je prelazila prosečnu dnevnu vrednost od 50 µg/m 3. Do danas Grad Valjevo nije objavio izveštaj o realizaciji Plana kvaliteta vazduha koji su odbornici usvojili u novembru 2016. godine, a čija važnost ističe narednog decembra. Samo za prva četiri meseca ove godine dostignuto je 96 dana zagađenog vazduha zbog prisustva čestične prašine preko graničnih vrednosti”,  ističe su u saopštenju.

Takođe se ukazuje na neistinito prikazivanje rezultata trošenja novca iz budžeta, a iznosi se i podatak iz završnog računa da je na konkursu za projekte medija odobreno 1,3 miliona dinara preduzeću Radio Valjevo d.o.o. za akciju “Za čistiji vazduh”.

“Grad Valjevo je u Odluci o završnom računu budžeta za 2020. godinu neistinito prikazao rezultate trošenja javnog novca u programu 6. Zaštita životne sredine, navodeći da je tokom prošle godine smanjeno zagađenje vazduha na 10 dana sa prisustvom prekomernog zagađenja, iako je Državna merna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha zabeležila 120 dana zagađenog vazduha. U završnom računu nisu prikazani ni rezultati projekta “Za čistiji vazduh” koji je odboren preduzeću Radio Valjevo d.o.o. u vrednosti od 1,3 miliona dinara”, naglašavaju iz “Lokalnog odgovora”.

Iz ovog valjevskog udruženja ističu da je vlast u Valjevu dužna da postupa u okviru zakona i da donose odluke na osnovu pouzdanih i proverljivih podataka.

“Očekivano je da zbog neprihvatljivog podbačaja u realizaciji Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i neistinitog prikazivanja podataka u završnom računu budžeta za 2020. godinu na odgovornost budu pozvani visoki službenici koji su doprineli nastanku ovih propusta”, poručuju na kraju saopštenja iz “Lokalnog odgovora”.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.