Krizni štab: Zabranjena šetnja pored Gradca, postavljen novi rukovodilac SOT-a…

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na danas održanoj sednici, doneo sledeće naredbe:

Valjevo

1. Nalaže se Gradskoj upravi Valjeva da u skladu sa Zaključkom br. 112-489/1/20-04/1 od 8. 4. 2020. i računima dostavljenim od korisnika sredstava, sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći, tokom trajanja vanrednog stanja, prenese sledeća sredstva:
– za potrebe Opšte bolnice Valjevo za uređenje i opremanje prostora za rad na odeljenjima ginekologije i infektologije i nabavku zaštitne opreme- iznos od 144.240,00 dinara.

2. Zabranjuje se saobraćaj za pešake, motorna vozila i bicikle u dolini reke Gradac za vreme trajanja vanrednog stanja, izuzev licima čija je to adresa stanovanja. Zabrana se odnosi na uzvodni deo reke Gradac, iznad betonske brane. Kako je primećeno okupljanje građana u nedozvoljenom broju u dolini reke Gradac, koje direktno ugrožava rezultate do sada donetih mera zaštite, donosi se nova mera zabrane iz stava jedan ovog člana.

3. Za troškove sahrane lica sa teritorije, koja su preminula od posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, obezbeđuje se iznos od 60.000 dinara. Troškovi sahrane obuhvataju troškove: preuzimanja, prevoza, pogrebne opreme i sahranjivanja preminulog. Iznos iz tačke 1 ovog zaključka isplatiće se iz budžeta grada na osnovu priloženih računa.

4. U zaključku o obrazovanju Stučno-oprativnog tima za zaštitu i spasavanje od epidemija, br. 112-422/20-04/1 od 15.3.2020. menja se Rukovodilac tima dr Marija Gavrilović, direktor Zavoda za javno zdravlje i za novog rukovodioca imenuje dosadašnji zamenik, dr Zoran Živković, specijalista nuklearne medicine i zamenik gradonačelnika.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.