Kutak za roditelje

ПРАВИЛНА ИСХРАНА

Правилна исхрана је један од главних услова за очување здравља, спречавање болести, правилан телесни раст и душевни развој. Правилна исхрана је посебно важна у предшколском узрасту када дете интензивно расте и развија се.

Организована односно нормирана и стручно вођена исхрана је једина гаранција да ће дете добити количину хране која по саставу одговара његовим потребама. Полазна основа у планирању исхране деце у обданишту је Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу, као и Упутство за његову примену.

Приликом планирања јеловника строго се поштују потребе дечјег организма у енергетским, градивним и заштитним материјама. Исхрана деце у обданишту треба да задовољи 70-75% дневних потреба деце за храном, што значи обезбеђење адекватних нутритивних потреба уз поштовање принципа правилне исхране, избегавање грешака у исхрани и стицање позитивних хигијенских навика.

Навике у исхрани код великог броја деце ( као и одраслих) нису правилно формиране и односе се на недовољно уношење намирница богатих целулозним влакнима и производима од целог зрна житарица, а фаворизовање пржене, поховане и „брзе хране“.

Због свега наведеног исхрана деце у обданишту мора бити утицајан коректор породичне исхране.

Да би се деци обезбедила правилна, укусна, прилагођена и здравствено исправна храна у обданишту брине се читав тим, почев од директора, нутриционисте, радника у Централној кухињи, сервирки у вртићима и васпитног особља.

Организација рада усмерена је на стварање најбољих услова рада и елиминисању могућих ризика приликом производње и дистрибуције хране. Строго се поштују принципи «НАССР» (Hazard Analysis Critical Control Point) система. Стриктно је поштовање постојећих процедура за пријем и складиштење намирница као и припрему и дистрибуцију хране до објекта и служење у објектима.

У циљу унапређења исхране, уношења разноврсних намирница, првенствено воћа и поврћа а самим тим и стицању пожељних навика у исхрани, у што ранијем узрасту, Нутрициониста – дијететичар ће и у наредном периоду одржати по вртићима едукативна предавања и креативне радионице о правилној исхрани и правилном одабиру намирница.

Сви који учествују у реализацији исхране у вртићима труде се да дечји оброци не буду само здравствено безбедни, већ и разноврсни, пријатног изгледа и да буду добра основа за усвајање здравих навика.

Roditelji na sajtu Ustanove mogu videti energetsku vrednost nedeljnog jelovnika kao i predlog jelovnika za popodnevnu ishranu dece.

http://www.milicanozica.edu.rs/jelovnik