Ljubomir Radović čeka odgovore na stara i postavlja nova odbornička pitanja

Odbornik “Lokalnog fronta” u gradskom parlamentu Ljubomir Radović sazvao je konferenciju za medije kako bi javnost obavestio da još čeka odgovor na postavljeno odborničko pitanje koje je 16. marta uputio Skupštini, ali i da predoči svoja nova odbornička pitanja poslata na adresu lokalnog parlamenta i predsednice Skupštine grada. “Da li su organi grada Valjeva upoznati sa projektom koji obuhvata istraživanja i mogući početak eksploatacije litijuma i borata na teritoriji grada Valjeva i da li su upoznati sa mogućim posledicama po već preterano zagađenu životnu sredinu?”, glasi pitanje na koje odborniku Radoviću već mesec i po dana nije stigao odgovor. On je u obraćanju medijima istakao da odmah eliminiše mogućnost da organi Grada nemaju nikakva saznanja o temi na koju se pitanje odnosilo, jer bi dobio odgovor “u dve – tri reči u roku od dva -tri dana”, a potom i izneo “moguće razloge” zašto odgovor još uvek nije dobio.

Sa konferencije za medije Ljubomira Radovića, odbornika Lokalnog fronta

Odbornik Radović je naveo da su od 16. marta, kada je uputio odborničko pitanje, do danas, održana dva skupštinska zasedanja i da se javnost sa pravom veoma zainteresovala za temu istraživanja litijuma i njegove moguće ekspolatacije u valjevskom kraju. Navodeći moguće razloge zašto još nema odgovora na njegovo pitanje, Radović je rekao da je najmanje verovatno da je pitanje “zalutalo u lavirintima” zgrade Gradske uprave, a da je moguće objašnjenje da organi grada ćutanjem pokušavaju da od građana prikriju činjenice o potencijalnim katastrofalnim posledicama po životnu sredinu, do kojih bi moglo doći ostvarivanjem planova za eksploataciju litijuma i borata u neposrednoj blizini grada. Kao dodatni argument za takvu tvrdnju izneo je da je trneutno na javnoj raspravi Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja prostornog plana do 2035. godine na životnu sredinu Republike Srbije.

“Već na strani 12 ovog Nacrta naglašava se da je razvoj sektora rudarstva baziran na svetski značajnim sirovinsko-resursnim i ekonomskim potencijalima litijuma. Dalje piše i ovo: “Do 2025. godine pokrenuće se i ekonomski najznačajnija za Republiku eksploatacija litijuma u Jadarskom basenu…” Možda neko u gradskoj vlasti ima informacije kojima će se uznemirena javnost umiriti? Ipak, Lokalni front Valjevo, kroz saradnju sa udruženjima građana u dolini Jadra, ali i drugim udruženjima širom Srbije, koja se bore protiv protiv degradacije njihove životne sredine, dolazi do potpuno drugačijih, zabrinjavajućih zaključaka. Meni je, bar, sasvim očigledno da su neke, širom sveta po zlu poznate multinacionalne kompanije, obezbedile sebi pokrovitelje u Srbiji. Cena tog pokroviteljstva u dolarima verovatno nam nikada neće biti poznata. Neko će brojati dolare, dok nama ostaje da, usled zagađene životne sredine, brojimo bolesne i mrtve na području Valjeva”, kazao je Radović.

Prema njegovim rečima, u pomenutom Nacrtu, na strani 46, nabrajaju se područja u Republici po stepenu zagađenosti i u toj tabeli naš grad već sada i zvanično ima počasno mesto u prvoj grupi kao područje zagađene i degradirane životne sredine.

“O loše prikrivenim namerama autora svedoči i tabela kategorija kvaliteta vazduha na strani 31 Nacrta. U toj tabeli je naziv našeg grada, koji od početka merenja 2012. godine beleži vazduh treće kategorije i ima prekomerno zagađen vazduh ispisan sitnim slovima. Slučajno? U izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine od 2012. do 2018. godine Valjevo je neprekidno u zoni prekomerno zagađenog vazduha. U izveštaju za tabela počinje 2015. godinom,a u tekstu se izričito navodi laž da je u “Gradu Valjevu vazduh prekomerno zagađen u poslednjih 5 godina!” Kada na ovo dodamo i laži direktora Agencije, Filipa Radovića, da je Valjevo dobilo mobilnu stanicu za merenje zagađenja vazduha, dobijamo kompletnu sliku o partijskim kadrovima čiji je posao da građane Srbije, a posebno građane Valjeva, uljuljkuju bajkama o smanjenju zagađenja”, rekao je Ljubomir Radović.

Sa konferencije za medije Ljubomira Radovića, odbornika Lokalnog fronta

Odbornik Lokalnog fronta je na konferenciji za medije javnosti predočio da je gradskom parlamentu dostavio nova pitanja.

Prvo se odnosi, kako je objasnio, na već mnogo puta izrečene sumnje da su Skupština i prvi službenici organa grada zapravo “samo maska” i da “negde u senci postoje likovi koji direktno odlučuju o sudbini građana Valjeva”.

“Tvrdi se da organi i Skupština grada služe samo kao protočni bojler za odluke koje su već donete na drugom mestu. Do skora u ovo nisam verovao, ali sada zahtevam dokaze da takve sumnje nisu tačne: dakle, molim da se u odgovoru nabroje stvarni razlozi zbog kojih organi Grada ne donose odluku o imenovanju predstavnika Grada u Skupštini akcionara HK “Krušik” Valjevo? Već puno puta sam citirao odredbe Zakona i Ugovor o konverziji duga što garantuju pravni osnov za ovu aktivnost. O tome da se odluke vrlo verovatno donose izvan Valjeva, svedoči i rešenje o raspodeli novca svih građana Valjeva za sufinansiranje medijskih projekata iz oblasti javnog informisanja. Ne verujem da bi nekome u Valjevu palo na pamet da novac građana usmerava firmama iz Niša, Beograda, tačnije širom Srbije”, rekao je Radović.

Sledeće odborničko pitanje, tiče se izostanka naplate vanrednog prevoza firmama “koje koriste lokalne puteve, uništavaju ih i time otežavaju život građanima koji žive neposredno uz mesta na teritoriji grada Valjeva na kojima se vrši eksploatacija kamena i drugih mineralnih resursa”. Radović je ovde podsetio na činjenicu da grad Valjevo godinama unazad nema upravljača putevima.

Naredno pitanje odbornika Radovića i Lokalnog fronta odnosi se na primenu Lokalnog antikorupcijskog plana, usvojenog u Skupštini grada pre četrnaest meseci “čija primena bi raspršila i najmanje sumnje u svaku mogućnost korupcije u raspolaganju sredstvima i imovinom građana Valjeva”. Uz konstataciju da primena ovog plana uporno izostaje, Radović je otvoreno upitao “Zašto?”.

Poslednje odborničko pitanje koje je uputio Skupštini grada, tiče se obaveze Skupštine da obrazuje Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave.

“Ukoliko odgovore ne dobijem, ne preostaje mi ništa drugo već da ponovim zaključak koji sam stekao posmatrajući rad prethodnog skupštinskog saziva,a to je da je u ovom domu etika nepoznat pojam”, zaključio je Ljubomir Radović, odbornik Lokalnog fronta.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.