Ljubomir Radović: Učinak vlasti u rešavanju problema aerozagađenja ravan nuli!

O tome da Skupština na poslednjem održanom zasedanju nije stavila njegov predlog za dopunu dnevnog reda, a koji se tiče otvaranja javne rasprave na temu aerozagađenja, govorio je na konferenciji za medije samostalni odbornik Ljubomir Radović, koji je istakao da se ipak radi o temi koja je nekoliko godina uzastopno najteži problem našeg grada. Nažalost, za stavljanje Radovićevog predloga na dnevni red Skupštine glasao je samo jedan odbornik, Saša Žunjić član SPS-a, tako da je rasprava o (ne)kvalitetu vazduha koji se diše u Valjevu ipak izostala, a ta epizoda sa sednice Skupštine promakla gotovo nezapaženo u javnosti.

Zahtev odbornika Ljubomira Radovića da se na dnevni red Skupštine stavi javna rasprava na temu aerozagađenja

Radović se osvrnuo na zvanične podatke za 2016, 2017. i prva dva meseca 2018. godine, prema kojima Valjevo i dalje drži neslavno prvo mesto u Srbiji po količini štetnih materija u atmosferim, kao i na alarmantan nalaz o povećanju broja malignih oboljenja izazvanih zagađenim vazduhom koje je predstavio Savet za zdravlje Grada Valjeva. U 2015. godini nad Valjevom su granice zagađenja bile premašene u ukupno 174 dana, gotovo pola godine. Rezultat toga su 84 registrovana maligniteta, 182 nova pacijenta sa opstruktivnom bolešću pluća.

“Sve ovo očigledno nije bilo dovoljno da Skupština ozbiljno shvati ovaj predlog i stavi ga na dnevni red. A ono što je traženo od odbornika bilo je prilično bezbolno: zahtevao sam da Skupština usvoji, za početak, samo zaključak o organizovanju javne rasprave o izvršavanju obaveza gradskih službi iz Zakona o zaštiti životne sredine, zatim iz Plana kvaliteta vazduha 2015-2021. i Plana zaštite životne sredine grada Valjeva 2016-2025”, kazao je jedini samostalni odbornik u Skupštini Ljubomir Radović ističući da gradska vlast za proteklih 15 meseci nije ozbiljno ni načela obaveze preuzete Planom kvaliteta vazduha i Planom zaštite životne sredine.

“Tabela 45 Plana kvaliteta vazduha, na primer, nabraja osnovne mere u sektoru saobraćaja, proizvodnji toplotne energije, kod individualnih ložišta i kod monitoringa kvaliteta vazduha u Valjevu. Šta je od ovoga izvršeno? U sektoru saobraćaja slabom trojkom bi mogli da se ocene radovi započeti oko mosta u Ulici norveških interniraca. Sve ostalo – nula. U proizvodnji toplotne energije pretpostavljamo da se obavlja redovno investiciono održavanje u Toplani. Veliki plus za nabavku uređaja za atomizaciju energenata. Izveštaj Toplane za 2017. još uvek nismo videli, tako da ne znamo da li uređaj već radi i kakve efekte daje. Ostalo-nula. Tvrdi se da je obezbeđen redovni monitoring zagađujućih elemenata u vazduhu. Tačno je da Zavod za javno zdravlje uredno dostavlja svoje mesečne izveštaje Gradskoj upravi, a ova ih uredno objavljuje na stranici Zaštita životne sredine. Možemo, dakle, sa priličnom sigurnošću doznati šta smo to unosili u naša pluća u dane, na primer, 1-og, 2-og, 18-og ili 28. februara ove godine. Posebno naglašavamo da je nivo čestica PM10 u valjevskom vazduhu rekordnu mesečnu vrednost dostigao 6. februara. Sve bi to bilo lepo, da smo na ove događaje bili upozoreni u realnom vremenu, da bar izbegavamo izlazak na ulice. Ovako, samo saznajemo čime smo sve bili trovani tokom prethodnog meseca”, kazao je Radović.

Ljubomir Radović, samostalni odbornik u Skupštini Grada Valjeva

Prema njegovim rečima optimizacija mreže monitoringa kvaliteta vazduha, uvođenje merenja suspendovanih PM2,5 čestica u programe kontrole lokalne mreže, uvođenje merenja PAH u program u lokalnoj mreži, uvođenje merenja prizemnog ozona u program kontrole u lokalnoj mreži su osnovne mere koje zahteva Plan kvaliteta vazduha, od čega, kako je rekao, nije urađeno baš ništa, a ne zna se da li je konačno formiran i Lokalni registar zagađivača.

“Uvođenje modernih uređaja, koji bi nam u realnom vremenu najavljivali da raste opasnost od zagađenja, dalo bi nam bar malo više vremena da preduzmemo planirane mere zaštite. Od upozoravanja građana na opasnost, do obustavljanja rada nekih zagađivača, možda i privremenog obustavljanja saobraćaja u nekim delovima grada”, naveo je Ljubomir Radović.

Kako kaže, odnos službenika grada koji primaju platu za izvršenje zadataka iz Plana kvaliteta vazduha, najbolje se vidi u načinu trošenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. “Budžetski fond za zaštitu životne sredine u prošloj godini najpre je raspolagao sa 68.260.000 dinara. Deo koji bi se mogao odnositi na kvalitet vazduha iznosio je svega 12,6% ove sume. Rebalansom budžeta, međutim, taj fond sveden je na 47.660.000 dinara, a na kvalitet vazduha stvarno je utrošeno svega 4.697.760 dinara, tj, 9,85% revidiranog, debelo skresanog budžetskog fonda”, kaže ovaj samostalni odbornik i ukazuje na to da pitanje zagađenja vazduha nije i ne sme biti pitanje kojim se bave samo političke stranke u prigodnim situacijama i izbornim kampanjama. Put za njegovo rešavanje potpuno jasno je trasiran Zakonom o zaštiti životne sredine koji je preuzeo odredbe tzv. Arhuske konvencije, ratifikovane u Skupštini Srbije još 2009. godine.

“Zakon o zaštiti životne sredine kaže u članu 78 da je obaveza lokalne samouprave da redovno, blagovremeno, potpuno i objektivno obaveštava javnost o stanju životne sredine, o pojavama koje se prate u okviru monitoringa nivoa zagađujućih materija i njihove emisije, kao i o merama upozorenja o razvoju zagađenja koja mogu predstavljati opasnost za život i zdravlje ljudi. Dalje, u članu 80 se kaže da se u skladu sa zakonima koji regulišu posebne oblasti zaštite životne sredine obezbedi učešće javnosti u odlučivanju”, precizirao je Radović.

Građani Valjeva, kako je rekao, imaju pravo da najpre doznaju šta je učinjeno u sprovođenju usvojenih programa i ko nije radio na poslovima koje je preuzeo. Imaju pravo da učestvuju, aktivno, u kreiranju novih mera i zahvata kojima će eventualno biti izmenjeni i dopunjeni postojeći planovi. Imaju pravo, na kraju, da redovno i objektivno budu izveštavani o tome kako se usvojeni programi i planovi sprovode.

Valjevo


Projekat “Da Valjevo prodiše!”, koji se sufinansira iz budžeta Grada Valjeva, bavi se temom erozagađenja, ukazivanjem na problematiku zagađenosti vazduha u Valjevu, koje je svake zime na listi Top 3 grada, čiji građani udišu najotrovniji vazduh u Srbiji. Zatim, naporima koje Grad Valjevo ulaže da se taj problem reši, odlukama i projektima gradskog rukovodstva i JP “Toplana”, vezanih za smanjenje emisije štetnih gasova, posledicama koje takav vazduh ima po zdravlje, kao i podizanju svesti o težini i važnosti problema svih naših sugrađana, koji su najbitnija karika u celom poduhvatu nazavanom „Da Valjevo prodiše!“.


 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.