Lokalni front o “zidu ćutnje” na Međunarodni dan prava javnosti da zna

Na konferenciji za novinare upriličenoj 28. septembra, na Međunarodni dan prava javnosti da zna, aktivisti Lokalnog fronta Va predložili su da se ovaj datum ubuduće u našem gradu obeležava kao “Dan podsećanja na prava građana Valjeva ukinuta i prekršena (ne) postupanjem odgovornih službenika Grada”. “Frontovci” su na Međunarodni dan prava javnosti da zna govorili o instituciji zaštitnika građana – ombudsmana, koja još nije zaživela u Valjevu, zatim o gradskoj službi poverenika za informacije od javnog značaja, podignutom “zidu ćutnje” i uskraćivanju ili podužem čekanju odgovora na brojne zahteve upućene u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Prema rečima aktiviste Željka Trifunovića, Skupština grada Valjeva je pre više od 4 godine usvojila Odluku o zaštitniku građana koja još uvek nije zaživela, tako da u zgradi Gradske uprave nema osobe čiji je posao da proverava i kontroliše postupanje svih službenika, od gradonačelnika do portira, prema građanima koji u toj zgradi traže neko od svojih prava. On je takođe naveo da je Grad Valjevo bio je jedan od prvih u Srbiji koji je uveo službu poverenika za informacije od javnog značaja.

– Ta služba je, do pre 2 ili 3 godine, radila zaista primerno. Potom su “neki razlozi” preovladali i iza staklene fasade podignut je zid ćutanja. Na deo pitanja odgovora uopšte nije bilo, na deo je odgovor stizao tek posle intervencije poverenika iz Beograda. Na neka pitanja odgovarano je lakonski. Primer za to je da gradske službe, verovali ili ne, nemaju podatke kojim osobama su isplaćene naknade za rad u nekim komisijama. Slučajno ili ne, na spisku gradskih službi, po zvaničnoj internet prezentaciji grada, više ne postoji poverenik za informacije od javnog značaja. Pored imena ovog službenika sada stoji samo “ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti”– kazao je Trifunović.

Ljubomir Radović, odbornik Lokalnog fronta u Skupštini grada Valjeva, osvrnuo se na period vanredne situacije, koja je, kako je rekao, kod ljudi sa “nekim razlozima” dočekana aplauzom, pod izgovorom da se “bore protiv ovoga ili onoga”. Istakao je da su pare građana i novac dobijen od donacija “deljeni šakom i kapom”, da su na zvaničnoj stranici Grada objavljivane “besmislene naredbe, pretnje kaznama, proklamacije, dekreti o ukidanju ovoga ili onoga, odluke da se prestane sa plaćanjem obaveza”.

Prema Radovićevim rečima, Lokalni front je u aprilu pokušao da otkrije pozadinu tih nekih događaja, tako da je pitanja o izradi planova i o radu Stručno-operativnog tima za epidemije dostavio 7. aprila, a pitanja o prikupljanju i trošenju sredstava od donacija 15. aprila. Kako je naglasio, odgovora u zakonskom roku od 15 dana nije bilo, pa su žalbe republičkom povereniku, u skladu sa zakonom, dostavljene 30. aprila, odnosno 5. maja.

– Služba Republičkog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića je obe žalbe prosledila Gradskoj upravi grada Valjeva. U oba slučaja, iz nekih razloga, Gradska uprava nije našla za shodno da odgovori ni službi Republičkog poverenika. Moguće je i to da je ovaj postupak jedan od razloga što Marinović zahteva strože kazne za javne službenike koji krše zakon. Poštujući zakon, služba poverenika Republike Srbije donela je dva rešenja. Oba nose datum 27. jul 2020. i oba počinju rečima: “Nalaže se Gradskoj upravi grada Valjeva da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana od prijema ovog rešenja, obavesti tražioca da li poseduje tražene informacije, itd… Rok od 5 dana istekao je početkom avgusta. Odgovora nema. Poštujući zakon, mi smo 7. septembra povereniku u Beogradu uputili zahtev zasprovođenje upravnog izvršenja oba rešenja koja je dostavio Gradskoj upravi. Ishod još čekamo – naglasio je Ljubomir Radović.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.