Lokalni front: Sve će biti jasnije kad na svetlo dana izađu projekat i tehnička dokumentacija za gabionsku branu na Gradcu

Valjevski Lokalni front je svoju konferenciju za medije posvetio gabionskoj brani na reci Gradac, koja je izgrađena da bi jedan deo grada štitila od poplava, a onda se pokazalo, kako je rečeno od strane članova ovog udruženja građana, da je upravo ta pregrada najverovatnije izazvala poplavu kod mosta “Milovan Glišić” 24. oktobra prošle godine i nanela još uvek neprocenjene štete putevima i privatnoj imovini u blizini.

Iz Lokalnog fronta pribavili su opsežnu dokumentaciju i postavljaju brojna pitanja, između ostalog da li je ta brana projektovana u skladu sa vodnim uslovima koje je u julu 2016. propisala Republička direkcija za vode i u skladu sa mišljenjem preduzeća “Srbijavode” iz aprila iste godine, kao i da li je ta “deponijska pregrada” od 6,6 miliona dinara pogodila cilj naznačen u saglasnosti za izgradnju od septembra 2016. godine, a koji glasi: stabilizacija rečnog korita i deponovanje nanosa.

Sve to će se otkriti, nadaju se u Lokalnom frontu, kada na svetlo dana izađu projekat i tehnička dokumentacija.

“Ni idejni projekat, ni projekat, odnosno tehnička dokumentacija za izgradnju pregrade se ne pominju u odgovoru koji smo tražili od Grada. Ostaje tajna ko su autori ove neophodne dokumentacije i koliko je sve to koštalo građane Valjeva. Na osnovu ovih činjenica i svega što je do sada istraženo, možemo jedino zaključiti da gradska vlast, na žalost svih građana Valjeva, ne radi u skladu sa zakonima“, kažu predstavnici Lokalnog fronta.

“Na brzu ruku sklepani Odsek za vanredne situacije, a od 2014. godine bez propisanih standarda i procedura, očevidno se nije snašao pored nabujale reke. Njihov utisak bio je da brana “limitira protok vode”, a mere koje su preduzeli, “oštećenje kamenog nabačaja” i prosipanje “dva kamiona rizle” nisu bile svrsishodne”, navode “frontovci”.

Članovi Lokalnog font ističu su da se gradski Štab za vanredne situacije sastao tek dan posle izlivanja reke, da bi posle svega zatražio stručno mišljenje o uticaju deponijske pregrade na oštećenja puta. Saopštili su da kao i Odsek, ni Štab, pod komandom gradonačelnika, nije utvrdio procene ugroženosti i planove zaštite i spasavanja koje propisuje zakon. Prema dokumentima i podacima do kojih su došli, članovi Štaba, takođe, nisu prošli obuke, osposobljavanje i stručno usavršavanje koje zahteva jedna uredba Vlade Srbije.

Na pitanja Lokalnog fronta upućena Gradu kako su otvarane, tekle i završile se javne nabavke za projektovanje, tehničku dokumentaciju i izgradnju deponijske pregrade od 6,6 miliona dinara, odgovor Gradske uprave glasio je “nemamo dokaza da su ispunjeni uslovi o pokretanju postupka javne nabavke”. Ne posedujemo dokument, kažu, da je komisija za javnu nabavku izvršila stručnu ocenu projekta.

“Znali su ponešto o javnoj nabavci za izvođenje radova. Javna nabavka idejnog projekta, projekta i tehničke dokumentacije ostala je, izgleda pod nanosima mulja i rizle. Ništa rečitiji nisu ni zvanični izveštaji koji se dostavljaju Upravi za javne nabavke Republike. U 2016. godini ih je bilo. U tek protekloj, 2017. godini, otkako su taj posao na sebe preuzeli gradonačelnik i Gradsko veće, izveštaj Republici za prvi kvartal je smešan, za drugi kvartal prazan, a za treći kvartal izveštaja nema. Ako kao izveštaj ne računamo izjavu na jednoj lokalnoj televiziji kako je Grad od septembra uštedeo 89 miliona evra na javnim nabavkama, iz budžeta od nekih 27 miliona”, rečno je na konferenciji za medije Udruženja građana Lokani front.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.