“Lokalni front” učestvovao u Javnoj raspravi o Nacrtu programa zaštite vazduha u Srbiji do 2030: Insistiramo na principu “zagađivač plaća”

Valjevski “Lokalni front” izvestio je da je od početka do kraja pratio tok javne rasprave o Nacrtu programa zaštite vazduha u Srbiji do 2030, dokumentu “od koga se očekuje da ostvari željeni cilj – da do kraja 2030. godine svi građani Srbije uživaju u čistom ambijentalnom vazduhu”. U saopštenju za javnost “frontovci” ističu da su na video konferenciji održanoj 29. novembra podsetili učesnike da Valjevci decenijama udiše prekomerno zagađeni vazduh III kategorije i naglasili činjenicu da uprkos identifikovanju pojedinačno najvećeg zagađivača vazduha u gradu do sada nije učinjeno ništa konkretno na rešavanju tog problema.

U saopštenju za javnost ističe se da su primedbe i predlozi “Lokalnog fronta Va” dostavljeni i pismenima putem Ministarstvu zaštite životne sredine i da su zasnovani na iskustvima stečenim u višegodišnjim naporima da se prekomerno zagađenje vazduha i njegove tragične posledice pre svega dovedu u žižu javnosti i potom potraže sredstva i načini da se ono smanji.

“Načelne primedbe “Lokalnog fronta Va” počinju zahtevom da domaće zakonodavstvo na jasan način zabrani skrivanje od javnosti podataka o zagađenju prirodne sredine, štaviše, da propiše kazne za organe vlasti koji ovo počine. Kao nova mera zahteva se i obaveza upozoravanja građana u realnom vremenu na povišene koncentracije opasnih materija. Na osnovu iskustava iz Valjeva “Lokalni front” predlaže i uvođenje zakonske obaveze sprovođenja usvojenih planova kvaliteta vazduha i sličnih dokumenata. Uslov za ovo svakako je da se pri usvajanju planova i programa unapred identifikuju i izvori sredstava za njihovo sprovođenje, a važan činilac mora postati i kaznena politika prema organima javne vlasti koji ne budu sprovodili utvrđene planove. Ovde “Lokalni front Va” posebno insistira na namenskom trošenju sredstava u fondovima za zaštitu životne sredine, kao i na propisivanju budžetskih prihoda iz kojih će se ovi fondovi popunjavati”, precizira se u saopštenju.

U informaciji za javnost se takođe navodi da se jedna od primedbi valjevskog Lokalnog fronta odnosi na tzv. lokalne registre zagađivača.

“Na primeru Valjeva pokazano je šta se događa kada se taj papir samo formalno usvoji i zato se zahteva kazna za lokalne samouprave koje ne vode registre po važećim propisima. Pored toga “Lokalni front” još jednom insistira na proklamovanom principu “zagađivač plaća”, koji bi zamenio sadašnju praksu identifikovanja zagađivača po šifri delatnosti, umesto po stvarnim elementima koji utiču na životnu sredinu”, ističe se u saopštenju.

Lokalni front Valjevo smatra da je ovo samo prvi korak u ostvarivanju vizije o čistom vazduhu u 2030. godini.

“Loše načinjen, čini nam se, sudeći po utisku da javna rasprava u našem gradu nije privukla praktično nikakvu pažnju. Očevidno je mnogima promakao podatak da program zaštite vazduha i akcioni plan predviđaju posebne mere za Valjevo i još neke gradove, pa čak navode i sredstva planirana za sprovođenje tih mera”, zaključuju “frontovci” u informaciji za javnost.

UdahnimO2-–-Faza-dva

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.