Lokalni front za uvođenje sistema upozoravanja građana na opasnosti od povišne koncentracije PM čestica

Aktivisti valjevskog Lokalnog Fronta osvrnuli su se na konferenciji za medije šta su Valjevci udisali u 2018. godini. Skrenuli su pažnju na to da 7 godina uzastopno udišemo prekomerno zagađeni vazduh, da je i u prošloj godini najveća srednja godišnja vrednost PM10 čestica (71 μg/m3) u Srbiji zabeležena u Valjevu, da je naš grad državni rekorder po najvećoj srednjoj dnevnoj koncentraciji PM10 u 2018. (552 μg/m3) i da smo “vlasnici” rekordnog broja od 170 dana u prošloj godini u kojima je koncentracija PM10 bila iznad dnevne granične vrednosti. Frontovci su na konferenciji za novinare ukazali i na to da PM10 čestice nažalost nisu jedini polutanti opasni po naša pluća koje smo prošle godine udisali, već da razloga za brigu imamo i zbog prisustva još sitnijih PM2.5 čestica i visokokancerogenog benzo(a)pirena. Aktivisti su takođe govorili o predlogu Lokalnog fronta za uvođenje “sistema upozoravanja građana” na opasnosti od povišene koncentracije PM10 i PM2.5 čestica, koji je prihvaćen kao zaključak na prethodnom skupštinskom zasedanju.

Aktivista Lokalnog fronta Va i samostalni odbornik u Skupštini garad Ljubomir Radović kazao je na konferenciji za medije istakao da taj posao uvođenje “sistema upozoravanja građana” na opasnosti od povišene koncentracije čestica PM10 i PM2.5, eventualno i drugih polutanat, zahteva dva koraka. Prvi je aktiviranje opreme za merenje koncentracije čestica PM kojom raspolaže gradski Zavod za javno zdravlje, kako bi se, pored postojećeg, dobilo još jedno merno mesto u gradu, aktiviranje mobilne stanice dobijene u junu od Agencije za zaštitu životne sredine. Drugi je utvrđivanje obaveze Gradske uprave da u grejnoj sezoni neprekidno prati podatke o koncentraciji PM čestica na svim raspoloživim mernim mestima i da upozorenja na opasne koncentracije dostavlja odabranim medijima.

“Oslonac za ovakav predlog Lokalni front našao je u konvenciji iz Arhusa koja je još od 2009. godine postala deo pravnog sistema Republike Srbije. Član 5, tačka 1c, ove konvencije nalaže sledeće: “U slučaju neposredne opasnosti po zdravlje ljudi ili životnu sredinu, bilo da je ta opasnost izazvana ljudskim aktivnostima ili prirodnim uzrocima, sve informacije koje bi mogle da pomognu javnosti u cilju predupređivanja ili ublažavanja šteta, a koje poseduje javna uprava, odmah se i bez odlaganja objavljuju u onom delu javnosti koja bi mogla da bude pogođena”. Predlog za dopunu dnevnog reda, podnet 1. oktobra, nekim čudom je prošao na 36. sednici Skupštine grada, Ostaje još samo da vidimo kako će ovaj zaključak biti realizovan”, naglasio je Ljubomir Radović.

Vera Marković, aktivistkinja valjevskog Lokalnog fronta, ukazala je na podatak da Valjevo nije među gradovima u kojima se zvanično mere PM2.5 čestice, ali da automatsko merno mesto u našem gradu, međutim, prikazuje u realnom vremenu i sadržaj tih čestica u vazduhu, s tim što taj podatak mora posebno da se potraži.

“Primera radi, u ponedeljak, 14. oktobra, u 7 sati uveče, nivo PM2.5 u valjevskom vazduhu bio je 70,11 μg/m3. Podsećamo, tolerantna godišnja vrednost stadijuma 1 iznosi 25,7 μg/m3. Kada znamo da 75% ukupne emisije čestica PM2.5 nastaje kao posledica rada malih toplana i individualnih ložišta, nije teško zaključiti kolika će biti stvarna opasnost od ove pojave kada u Valjevu započne puna grejna sezona. Krajem maja odbornik Ljubomir Radović zatražio je pismeno da se na dnevni red prve naredne sednice Skupštine grada postavi predlog zaključka o pristupanju izmenama i dopunama Programa korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kako bi se omogućilo uvođenje merenja koncentracije čestica PM2.5 u program kontrole kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži. Kao i obično, skupštinska većina odbila je ovaj predlog”, kazala je Vera Marković i dodala da je u programu zaštite životne sredine bilo planirano da Valjevci zagađen vazduh tokom 2018. udišu samo 15 dana. “Prognoze dva gospodina zadužena za sprovođenje ovog programa u ovoj i u naredne dve godine prepune su optimizma. Na strani 86 budžeta obećavaju nam da će dana sa zagađenim vazduhom biti samo po 10 godišnje”, naglasila je ova aktivistkinja Lokalnog fronta Va.

Ona je takođe upozorila na “jednu pretnju” i “novog bauka” iz Godišnjeg izveštaja i stanju kvaliteta vazduha u Srbiji, o kojoj znamo manje nego o PM česticama. Reč je benzo(a)pirenu, koga hemija svrstava u policiklične aromatične ugljovodonike, čiji su metaboliti mutageni i visoko kancerogeni, i koji se prema nalazima Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) svrstava u prvu grupu kancerogena.

“Srednja godišnja ciljna vrednost za benzo(a)piren iznosi 1 nanogram po kubnom metru vazduha. Naš grad je i ovde neslavni rekorder u Srbiji. Izmerena srednja godišnja vrednost iznosi 5,1 ng/m3. Nije reč o slučajnim ekstremima: analize ukazuju na visoke vrednosti benzo(a)pirena u našem gradu tokom čitave godine. Ova ocena važi već drugu godinu uzastopno, pre toga izveštaji o kvalitetu vazduha ne pominju benzo(a)piren. Ne zato što ga nije bilo u Valjevu, već zato što ga niko nije merio, kao i čestice PM2.5. Ovo bi, za ozbiljnu gradsku upravu, trebalo da bude ozbiljno upozorenje. Efekti koje benzo(a)piren već ima na zdravlje stanovnika Valjeva zahtevaju da se mere za smanjenje emisije ovog polutanta što pre dobro planiraju, da se usvoje potrebne gradske odluke i u budžetu za narednu godinu odvoje posebna sredstva za ovu namenu”, poručila je Vera Marković.

O tome šta su čelnici Valjeva uradili do jeseni kada je reč o rešavanju problema aerozagađenja govorila je Katarina Protić. Ona je kazala da je inercija Gradske uprave po tom pitanju savladana i da su se neke stvari pomerile sa mrtve tačke. “Jedan od prvih zaključaka stručnog tima, stvorenog 31. januara da bi smanjio aerozagađenje na teritoriji Grada Valjeva, usvojen je već 6. marta na prvom sastanku tima. Logično i racionalno predloženo je da se odmah započne sa aktivnostima kao što su “poboljšanje čišćenja i pranja ulica, prikupljanje i transport čvrstog komunalnog otpada, pridržavanje propisanog komunalnog reda”. Neke ulice jesu proletos bile oprane jednom ili dva puta. I tu je bio kraj jedne dobre odluke”, kazala je Katarina Protić.

Ona je dodala da nijednim dinarom u usvojenom drugom rebalansu budžeta nisu podržani napori da se zagađenje smanji. “Gradski budžet nije ni do sada podržavao priče o borbi protiv aerozagađenja. Već smo objasnili kako milioni opredeljeni kao subvencija za prelazak toplane na komprimovani prirodni gas neće doprineti bitnom smanjenju količine polutanata u valjevskom vazduhu. Velike toplane, kao što je naša, nemaju dominantan uticaj na emisiju čestica PM10 i PM2.5”, rekla je Katarina Protić.

 


Valjevo ima rešenje za aerozagađenje

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.