Lokalni odgovor: Poštujmo zakon da bi vazduh u Valjevu bio čist

Lokalni odgovor izvestio je javnost u nedeljnom izveštaju o kvalitetu vazduha da se na inicijativu građana iz Pop Lukine ulice obratio nadležnoj inspekciji za zaštitu životne sredine sa zahtevom da proveri da li Šumsko gazdinstvo Boranja, Šumska uprava u Valjevu, poštuje Zakon o zaštiti vazduha.

Dimnjak - Inspekcija za zaštitu životne sredine - Valjevo

Izvor: Lokalni odgovor

Zahtev je, kako navodi Lokalni odgovor, sadržao inicijativu da nadležna inspekcija proveri da li to javno preduzeće za gazdovanje šumama meri emisije štetnih materija iz svoje kotlarnice i dimnjaka u Pop Lukinoj ulici i da li primenjuje mere za smanjenje količine emisija.

“Nadležni inspektor za zaštitu životne sredine nije nažalost postupio po zakonu i obavio kontrolu rada operatera. Operateri, pravna lica, privredna društva i preduzetnici koji koriste postrojenja za proizvodnju toplotne energije sagorevanjem i koja emituju štetne materije u vazduh su saglasno članu 58. Zakona o zaštiti vazduha obavezni da primenjuju mere za smanjenje emisija zagađujućih materija i da redovno kontrolišu ispuštanje štetnih materija u vazduh iz svojih postrojenja. Zbog toga pozivamo građane da ukazuju Inspekciji za zaštitu životne sredine Gradske uprave na trgovine, ugostiteljske objekte, zanatske i preduzetničke radnje, proizvodna postrojenja i druge poslovne objekte koji ispuštanju zagađujuće materije u vazduh. Radi se o malim koracima koji mogu doprineti smanjenju zagađenja vazduha u Valjevu i zaštiti zdravlja stanovnika”, poručuju iz Lokalnog odgovora.

U 19. nedeljnom izveštaju Lokalnog odgovora o kvalitetu vazduha u Valjevu navodi se da je prošle nedelje vazduh pretežno bio loš, a da se za vikend se moglo disati.

Aeto Alarm - Tabela

Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

“Posmatrajući od početka godine, na dan 25. marta 2024. godine, u Valjevu je zabeleženo ukupno 60 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica – iznad 50 μg/m3. Nivo aerozagađenja u protekloj nedelji, u danima kada je vazduh bio loš, predstavljalo je rizik za zdravlje stanovnika Valjeva. Svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani”, piše u izveštaju koji Lokalni odgovor već četvrtu grejnu sezonu objavljuje u okviru akcije Aero Alarm.

19 Index

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

Leave a Reply