“Ministarstvo zaštite životne sredine da utvrdi uzrok i materijalnu štetu zbog sušenja sadnica i pokrene postupke za naknadu štete protiv odgovornih lica”

Udruženje Valjevski pokret otpora izvestilo je javnost da je podnelo zahtev za hitno postupanje Ministarstvu zaštite životne sredine da utvrdi činjenično stanje u pogledu utrošenih budžetskih sredstava u iznosu od 4 miliona dinara koje je dodelilo Gradu Valjevu za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja prošle godine. Kako je precizirano u saopštenju, više od 150 sadnica, od ukupno 400, koliko je posađeno na 3 lokacije u gradu, osušilo se ili se nije primilo “usled očigledno nestručnog i neodgovornog postupanja odgovornih lica u Gradskoj upravi Grada Valjeva”. 

VPO

“Kako se radi o sredstvima dobijenim iz budžeta Republike Srbije, a preko Ministarstva zaštite životne sredine, tom ministarstvu smo uputili zahtev da, u roku od 15 dana, utvrdi činjenično stanje na terenu (tačan broj osušenih sadnica i sadnica koje se nisu primile), utvrdi uzrok i visinu nastale materijalne štete i pokrene postupke za naknadu štete protiv odgovornih lica u Gradskoj upravi Grada Valjeva, preduzeću “Agrorazvoj – valjevske doline” d.o.o. Valjevo i nadležnim gradskim javnim preduzećima”, ističe se u saopštenju za javnost.

Prema podacima iz saopštenja, Gradu Valjevu dodeljena su sredstva u iznosu 4 miliona dinara na Javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, sa Projektom pošumljavanja Grada Valjeva u 2021. godini i Gradska uprava sprovela je postupak javne nabavke 400 sadnica i ugovor vredan 3.155.520 dinara (sa PDV), dodeljen je ponuđaču Rasadnik Green In iz Rumenka.

“Dana 13. 12. 2021. godine, izvršena je primopredaja radova i tom prilikom je zapisnički konstatovano da je sadnja obavljena prema pravilima struke i odgovarajućem kvalitetu, kao i da je posađeno ukupno 400 sadnica na 3 lokacije na teritoriji Grada Valjeva, i to: u Ulici Mirka Obradovića (111 sadnica klena), u Naselju Oslobodioci Valjeva (35 sadnica klena), u Parku “Pećina” (254 sadnica različitih vrsta). Zapisnik o primopredaji potpisali su Dragutin Kuzmanović, direktor preduzeća “Agrorazvoj – valjevske doline” d.o.o. Valjevo, Živko Kasalica, predstavnik Rasadnik Green In d.o.o. Rumenka i Olga Janković, predstavnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Valjeva. Međutim, kao što je je našim sugrađanima poznato, više od 150 sadnica u međuvremenu se osušilo, ili se iste nisu primile usled očigledno nestručnog i neodgovornog postupanja odgovornih lica u Gradskoj upravi Grada Valjeva, preduzeću “Agrorazvoj – valjevske doline” d.o.o. Valjevo i nadležnim javnim gradskim preduzećima, što je imalo za posledicu da je nastala materijalna šteta velikog obima, kao i to da su budžetska sredstva dodeljena od strane Ministarstva zaštite životne sredine Gradu Valjevu nenamenski potrošena”, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, Valjevski pokret otpora obaveštava sugrađane da će inicirati postupke predviđene zakonom protiv svih odgovornih lica u ovom slučaju ukoliko Ministarstvo za zaštitu životne sredine ne postupi po njihovom zahtevu.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.