Monitoring kvaliteta vazduha u Valjevu odlazi u ruke novosadskog Instituta Vatrogas

Od 1. novembra Zavod za javno zdravlje Valjevo više neće meriti kvalitet vazduha u svom gradu. Nakon 18 punih godina gradski Zavod neće meriti koncentracije štetnih materija u vazduhu, uključujući i PM 10 čestice. Od novembra meseca taj posao obavljaće Institut Vatrogas iz Novog Sada.

Valjevo

Zavod za javno zdravlje Valjevo / Foto: Valjevska posla

Od 2002. godine Zavod za javno zdravlje Valjlevo vršio je monitoring kvaliteta vazduha u svom gradu. Dugi niz godina su to bila samo merenja koncentracije SO2, NO2 i čađi, da bi pre 3 godine počela merenja i PM 10 čestica. Sa merenjem PM 10 čestica se prestalo odmah naredne godine, da bi od 1. januara ove godine Zavod otpočeo zvanično sa merenjem PM 10 putem aparata postavljenom u samom dvorištu Zavoda. Metoda je ove godine akreditovana i evo, nakon 10 meseci, Zavod više neće biti ustanova koju će za taj posao angažovati Grad. Na tenderu za uslugu kontrole kvaliteta javila su se 3 subjekta, a Institut Vatrogas iz Novog Sada je ponudio čak 1,2 miliona dinara manje od našeg gradskog Zavoda. Valjevo će tako, prema našim saznanjima, postati jedini grad u Srbiji čiji lokalni Zavod neće biti angažovan za monitoring kvaliteta vazduha u svom gradu.

Monitoring kvaliteta vazduha vrši se na 6 lokacija u gradu. Na mernim mestima Centar, Tešnjar, Peti puk, Novo naselje, Brđani i Gradac mere se koncentracije SO2, NO2 i čađi, dok se u dvorištu Zavoda mere i PM 10 čestice. Nakon “gubitka” tendera, gradski Zavod će jedino vršiti merenja polutanata na mernom mestu Centar, za koje je angažovan i plaćen od strane republičkog Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Aparat za merenje PM 10 čestica u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Valjevo / Foto: Valjevska posla

Brzo će se videti da li će promena vršioca merenja kvaliteta vazduha u našem gradu biti korak unazad ili unapred u reševanju problema aerozagađenja, jer Grad budžetska sredstva namenjena konkretno za vazduh, u sektoru za zaštitu životne sredine, ionako troši samo na “uslugu” monitoringa. Imajući u vidu da će od 1. novembra posao merenja biti jeftiniji, preciznije 1,2 miliona dinara jeftiniji, ostaje da se vidi šta će biti sa ostatkom novca sa te budžetske pozicije i da li će taj “višak” sredstava biti usmeren na neke konkretne poteze za smanjenje aerozagađenja.


Aerozagađenje


 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.