“Naprednjačaka “fantastika” koju građani treba da plate 45.000 evra”

Gradski odbor Stranke slobode i pravde Valjevo saopštio je da zahteva da Zajedničko pravobranilaštvo Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig i Osečina, nadležnom sudu podnese regresnu tužbu za naknadu štete u iznosu od preko 5 miliona dinara protiv bivšeg gradonačelnika Valjeva Slobodana Gvozdenovića, članova Gradskog veća iz prethodnog saziva, tada aktuelnog načelnika Gradske uprave kao i drugih lica, koja su “svojim štetnim radnjama nesporno nanela štetu Gradu Valjevu, a koja je utvrđena i u sudskom postupku”. U informaciji za javnost se ukazuje da je Grad Valjevo raskinuo Ugovor vezan za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade nekadašnjeg “Radio Valjeva” i “Napreda”, koji je bio potpisan 2017. godine sa izvođačima radova, te da će Grad novcem građana na ime štete, tužiocima – valjevskim preduzećima “Kompresor ing” i “Procesor elektronika” platiti iznos koji bez obračunate kamate iznosi više od 45.000 evra.

Valjevo

“Pravnosnažnom presudom Privrednog suda u Valjevu P. br. 305/18 od 11.03.2020. godine, koja je potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž. br. 2612/20 od 19.03. 2021. godine, usvojen je tužbeni zahtev tužioca GP “Kompresor ing” d.o.o. Valjevo i “Procesor elektronika” d.o.o. Valjevo protiv tuženika Grada Valjeva, pa je raskinut Ugovor na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade u Ulici Vojvode Mišića br. 20, broj 404-190/2017-00 od 06.04.2017. godine zaključen između tuženog, kao naručioca radova, i tužilaca, kao izvođača radova. Tuženik Grad Valjevo obavezan je da, na ime stvarne štete, tužiocu “Procesor elektronika” d.o.o. Valjevo plati iznos od 1.999.857,38 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20.08.2018. godine pa do konačne isplate, na ime izmakle koristi, iznos od 928.045,80 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20.08.2018. godine pa do konačne isplate, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 954.441,00 dinara, dakle ukupno 3.882.344,18 dinara. Kada se na navedene iznos doda i iznos od 1.462.927,33 dinara, koji su isplaćeni preduzeću “Kompresor ing” d.o.o Valjevo proizilazi da su građani Valjeva jer Grad Valjevo svoj novac nema već se finansira od novca svojih građana, platili iznos od 5.345.271,51 dinara i to bez obračunate kamate, što po sadašnjem kursu iznosi više od 45.000 evra”, izneti su podaci i cifre u saopštenju za javnost valjevskog SSP-a.

Imajući u vidu pravosnažnu presudu Privrednog suda u Valjevu, kojom je utvrđeno da je Grad Valjevo odnosno Gradska uprava” isključivo odgovorna i za raskid navedenog Ugovora i za štetu koju su izvođači pretrpeli, pa samim tim i za stanje u kome se predmetni objekat danas nalazi”, GrO SSP Valjevo u nastavku saopštenja Zajedničkom pravobranilaštvu, kao organu koji je dužan da se stara o gradskoj imovini, postavlja sledeća pitanja:

“Da li će ti ljudi, koji imaju svoje ime i prezime, odgovarati za štetu koju su svojim radnjama pričinili? Da li će protiv bilo koga od odgovornih lica biti podneta regresna tužba za naknadu štete zbog “uspešne” rekonstrukcije i adaptacije nekadašnje zgrade Radio Valjeva i Napreda, ili možda, po uhodanoj praksi, nezakonito postupanje, nestručnost i bahatost vladajuće garniture treba da plaćaju svi građani ovoga Grada? Ovo više nije političko pitanje već pitanje materijalne odgovornosti onih koji misle da račune polažu samo gazdama koji su ih, onako neuke i nesposobne, postavili da upravljaju sudbinom građana Valjeva. Shodno iznetom, GrO SSP Valjevo zahteva da Zajedničko pravobranilaštvo Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig i Osečina nadležnom sudu podnese regresnu tužbu za naknadu štete protiv Slobodana Gvozdenovića, tadašnjeg gradonačelnika Valjeva, članova Gradskog veća iz tadašnjeg saziva, tada aktuelnog načelnika Gradske uprave kao i drugih lica, koja su svojim štetnim radnjama nesporno nanela štetu Gradu Valjevu, a koja je utvrđena i u sudskom postupku”, naglašava se u informaciji za javnost, uz napomenu da se ovakav zahtev zasniva na odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o javnom pravobranilaštvu, Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o obligacionim odnosima, te da oko primene zakona “ne sme biti kompromisa”.

Takođe se navodi da je nekadašnja zgrada “Radio Valjeva” i “Napreda”, koja je izgrađena 1905. godine, ogledalo odnosa “štetočinske naprednjačke vlasti” prema svemu vrednom u ovom gradu.

“Ne samo da rekonstrukcija i adaptacija ovog zdanja od 2017. godine nisu završeni, već praktično nikada nisu ni počeli, a od ideje da se ovo zdanje na Trgu pesništva pretvori u Muzej fantastike za ove gradske vlasti ostala je samo fantastika”, piše u saopštenju.

Još se ističe da smo u centru grada, umesto renoviranja jedne od najlepših zgrada našeg grada dobili ruglo razbijenih prozora, oštećene fasade, sa drvećem koje niče unutar objekta i koje više podseća na scenografiju nekog horor filma, nego na zgradu koja je zbog svog kulturnog i istorijskog značaja stavljena pod zaštitu Zavoda spomenika kulture.

“To je scenario naprednjačkog filma horor fantastike gde su čelni ljudi našeg grada najpre svojim pulenima, koji su kupili “Radio Valjevo”, dozvolili da ovu zgradu, bez ikakvih pravnih posledica, očerupaju, odnevši i štekere iz zidova, da bi je svojim daljim postupanjem doveli do toga da će se sama od sebe srušiti, prethodno plašeći prolaznike svojim sablasnim izgledom”, zaključuje se u saopštenju GrO SSP Valjevo.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.