“Neophodna izrada novog Plana kvaliteta vazduha koji daje rezultate”

Valjevska udruženja “iRevolucija”, “Lokalni odgovor”, “Odbor za ljudska prava Valjevo” i “Evropski pokret u Srbiji – Valjevo” uputila su pre dvadesetak dana predlog gradskom rukovodstvu da pokrene postupak izrade novog Plana kvaliteta vazduha u Valjevu. Saglasno ovlašćenju iz člana 30. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije predloženo je da Grad Valjevo pristupi postupku pripreme i usvajanja dokumenta javne politike Plan kvaliteta vazduha za Valjevo za naredni petogodišnji period, počev od januara 2022. zaključno sa decembrom 2026. godine. Ova grupa udruženja, okupljena oko “Inicijative za čist vazduh” još uvek od lokalne vlasti čeka odgovor na upućen predlog. Očekuju da će predstavnici Grada Valjeva postupiti u skladu sa zakonom, te da će ih obavestiti o tome da li je predlog opravdan, kao i da će o tome izvestiti javnost.

Valjevo

Valjevo u smogu / Foto: Dragan Krunić

“Uskoro ističe Plan kvaliteta vazduha koji je usvojen 2016. godine. Treba da se usvoji novi, ali tako da može realno da donese napredak i rezultate u smanjenju aerozagađenja u Valjevu. Naša grupa udruženja ukazuje na obaveze lokalnih vlasti iz Zakona o zašiti vazduha. Istovremeno, predlažemo saradnju i pomoć u pripremi Plana kvaliteta vazduha 2021-2026. Smatramo da je od presudnog značaja za realizaciju te važne javne politike da Plan bude usvojen uz vrlo široko učešće javnosti i svih zainteresovanih strana. Lokalne vlasti su po zakonu dužne da izvrše analizu uspešnosti realizacije Plana kvaliteta vazduha koji uskoro ističe i da o tome izveste”, kažu predstavnici udruženja koji su podnosioci inicijative.

Ističu da je očigledno da Plan kvaliteta vazduha, koji je Skupština grada Valjeva usvojila u novembru 2016. i koji ističe ove godine, nije doneo očekivane rezultate u pogledu smanjenja koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na zakonom propisane okvire, zbog čega su i uputili inicijativu za pokretanje postupka izrade novog Plana kvaliteta vazduha. Oni su posebno ukazali na manjkavosti aktuelnog Plana.

“Plan kvaliteta vazduha 2016-2021 nabavljen je putem javne nabavke, bez učešća stručne i zainteresovane javnosti i rasprave o prioritetima. Istovremeno, akcioni plan tog Plana kvaliteta vazduha sadrži nedostatke koji su mogli biti uzrok slabom realizovanju i izostanku željenih učinaka – nisu definisani ciljevi i pokazatelji za realizaciju, nedostaju tela i osobe odgovorne za realizaciju i izveštavanje, nisu alocirana efektivna finansijska sredstva i tako dalje. Do današnjeg dana javnost u Valjevu nije obaveštavana koje su mere iz aktuelnog Plana realizovane i kakve rezultate su dale. Skupština nije raspravljala o godišnjem izveštaju o napretku u realizaciji Plana. I pored zahteva javnosti, građani Valjeva nemaju blagovremenu i pouzdanu informaciju o prisustvu zagađujućih materija u vazduhu, posebno tokom grejne sezone kada je zdravlje ugroženo zbog visokih koncentracija PM čestica. Zbog toga smo pozivali lokalnu vlast da pokrene postupak izrade novog Plana kvaliteta vazduha tokom koga će biti osigurano učešće građana i potpuno informisanje javnosti. Istovremeno, ovim putem pozivamo sugrađane i ostala udruženja i organizacije u Valjevu da se aktivno uključe u proces donošenja odluka koje se tiču života i zdravlja svih nas”, naglašavaju iz valjevskih udruženja “iRevolucija”, “Lokalni odgovor”, “Odbor za ljudska prava” i “Evropski pokret u Srbiji – Valjevo”.

Valjevo u smogu / Foto: Valjevska posla

Prema njihovim rečima, da bi se naša zajednica uspešno izborila za aerozagađenjem koje svake godine odnese najmanje 200 života, potrebna je saglasnost najvažnijih aktera. Smanjenje aerozagađenja, kako ističu, zahteva promene u vođenju lokalne politike, traži istinsku posvećenost nosilaca vlasti i službenika, održivo finansiranje, upravljanje okrenuto ka rezultatima i odgovornost.

“Kao najvažnija promena, neophodno je potpuno obaveštavanje javnosti i aktivno učešće zainteresovanih građana, kako u postupku donošenja Plana kvaliteta vazduha, tako i u njegovoj realizaciji. Samo uz pomoć građana koji su aktivni, koji učestvuju, koji su spremni na lične doprinose moguće je pokrenuti promene i osigurati čist vazduh i stvoriti uslove za bezbedan i udoban život. Valjevci do sada nisu imali priliku da učestvuju u kreiranju i sprovođenju ove lokalne javne politike, niti imaju blagovremenu i potpunu informaciju o kretanju zagađenja, merama zaštite zdravlja i aktivnostima gradskog rukovodstva”, pojašnjavaju predstavnici udruženja.

Poslednji godišnji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine govori da je u 2020. godini, kao pretposlednjoj godini realizaciji Plana kvaliteta vazduha prekoračenje graničnih vrednosti ostvareno tokom 143 dana. Samo u prvoj polovini tokom 2021. godine, koja je i poslednja godina realizacije aktuelnog Plana, uređaji državne merne mreže zabeležili su 90 dana prekomerno zagađenog vazduha, a grejna sezona je tek počela.

Pored predloga da se donose odluku o izradi i usvajanju Plana kvaliteta vazduha za period 2022-2026, valjevska udruženja su predložila da Grad Valjevo obrazuje mešovitu radnu grupu, zaduženu za sprovođenje konsultacija tokom izrade ovog dokumenta javne politike, koju će činiti relevantni predstavnici zainteresovanih strana, zatim da angažuje osobe kopetentne za izradu i sprovođenja dokumenta ove javne politike, da obavi istraživanje i vrednovanje učinka ranije usvojenog dokumenta Plana kvaliteta vazduha 2016-2021. Takođe je predloženo da Grad osigura potpunu informisanost i uključivanje javnosti u svim fazama postupka ovog dokumenta, saglasno Zakonu o planskom sistemu i drugim propisima, kao i da se razvije i usvoji dokument Plan kvaliteta vazduha koji će biti podoban za efektivno sprovođenje, alociranjem sredstava javnog budžeta za svaku godinu, određivanjem organizacija ili institucija odgovornih za realizaciju i izveštavanje u skladu sa usaglašenim ciljevima i indikatorima u jasno određenim rokovima.

 

 

UdahnimO2-–-Faza-dva

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.