“Neophodne ozbiljne promene kako bi se u Valjevu smanjilo aerozagađenje”

“Od početka godine Valjevo već broji 64 dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, skoro dvostruko premašujući godišnji limit. Povećava se broj dece sa respiratornim problemima, smanjuje se broj korisnika daljinskog grejanja. Grad Valjevo je i dalje bez Plana kvaliteta vazduha. Mora se pristupiti ozbiljnim promenama kako bi se smanjilo aerozagađenje”, ističe se u poslednjem ovogodišnjem nedeljno izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu u okviru akcije Aero Alarm udruženja Lokalni odgovor.

Aerozagađenje - Valjevo (6)

Aerozagađenje, Valjevo / Foto: Valjevska posla

“Na građanima Valjeva je da ocene da li će ova administracija biti kadra da se izbori sa aerozagađenjem ili je došlo vreme da se angažuje neka nova koja će biti spremna da uključi građane i raspoloživa sredstva upotrebljava za rešavanje ovog sveobuhvatnog problema”, rekao je Đorđe Petković, predsednik udruženja Lokalni odgovor povodom okončanja akcije nedeljnog informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u okviru projekta “Aero alarm 2.0”.

xr:d:DAFzUh00yas:334,j:948432653527392332,t:24041509

Govoreći o rezultatima praćenja kvaliteta vazduha koje je Lokalni odgovor sproveo poslednjih meseci, koordinator projekta Vladimir Pantić je podsetio da su rekordne satne i dnevne koncentracije PM10 i PM2,5 čestica izmerene već 6. januara. Sredinom februara dostignut je godišnji limit od 35 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica – iznad 50 µg/m3. Pantić tvrdi da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o zaštiti vazduha da se vazduh u Valjevu ponovo svrsta u III kategoriju, što predstavlja najslabiji kvalitet.

“Akcija praćenja rada lokalnih vlasti koje sprovodi ovo udruženje pokazuje da ni nakon isteka prvog kvartala budžetske 2024. godine Grad Valjevo nije usvojio Plan kvaliteta vazduha. Nacrt dokumenta izrađen pre godinu dana nije nije dobio saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine. Iako je to po Zakonu o zaštiti vazduha bila obaveza lokalnih vlasti od 2010. godine, od kada postoji monitoring kvaliteta vazduha. Grad Valjevo nema usvojen Plan kvaliteta vazduha i kratkoročne akcione planove”, ukazano je u izveštaju.

xr:d:DAFzUh00yas:332,j:5261755197606155592,t:24041509

Komentarišući višegodišnji propust nadležnih, Đorđe Petković kaže da se ne vidi strategija za hvatanje u koštac sa aerozagađenjem: “Malo novca za zaštitu životne sredine, slabo i nenamensko trošenje, pokazuju da ćemo i novu zimu sačekati sa istim problemom”.

Petković smatra da je smanjenje aerozagađenja uz pomoć gasa neizvesno. Prema njegovim rečima, nadležni veruju da će gas doneti spas, ali zabrinuto ističe da se građani odjavljuju sa daljinskog sistema grejanja JKP “Toplana” i sumnja da će se o ovakvim ekonomskim uslovima priključivati na gasovod.

xr:d:DAFzUh00yas:332,j:5261755197606155592,t:24041509

Prema mišljenju aktivista Lokalnog odgovora, administracija nije pokazala zainteresovanost da sarađuje sa građanima na rešavanju pitanja aerozagađenja. Dodatno ističu da konkursi za dodelu subvencija za unapređenje energetske efikasnosti nisu prethodnih godina bili dovoljni da umanje zagađenje vazduha u Valjevu, nego su izazvali dodatno nepoverenje javnosti zbog netransparentnosti i kršenja pravila.

“Zbog visokih koncentracija suspendovanih čestica prašine u vazduhu tokom grejne sezone Valjevo, uz Novi Pazar, Kosjerić, Užice i Beograd, spada u jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji i zemljama koje su nastale na području nekadašnje Jugoslavije. U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije o uticaju ambijentalnog vazduha na zdravlje ljudi u Srbiji, kao najugroženije stanovništvo su prepoznati građani Valjeva. Ova međunarodna organizacija izveštava da petina ukupnog broja preranih smrti u Republici Srbiji, koje se mogu povezati sa aerozagađenjem, otpada na Valjevo. Vreme je za akciju, kao što to govori naslov izveštaja Svetske zdravstvene organizacije”, zaključuje se u poslednjem izveštaju o okviru Akcije Aero Alarm za ovu grjenu sezonu.

Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.