“Neophodno hitno donošenje zabrane izgradnje rudnika litijuma i bora u Valjevu”

Naš Valjevac, advokat Sreten Đorđević, specijalista u oblasti prava zaštite životne sredine, jedan je od retkih Valjevaca koji kaže da je imao saznanja o geološkim istraživanjima litijuma i bora koja sprovodi kompanija Euro Lithium u valjevskom kraju. U izjavi za Valjevska posla, Đorđević je rekao da je, prema  nepotvrđenim informacijama, Euro Lithium nastao kao ćerka kompanija Rio Tinta, da Euro Lithium ima svoje istražno polje i u dolini Jadra, ali da je od tih geoloških istražnih aktivnosti odustao jer je u valjevskom kraju pronašao “zlatnu koku”. Sreten Đorđević je izrazio bojazan da Valjevce očekuje isti scenario kao građane Jadra i Rađevine i da naši sugrađani pod hitno treba da zahtevaju od lokalne vlasti da donese rezoluciju kojom se zabranjuje izgradnja rudnika litijuma i bora na valjevskom području.

Advokat Sreten Đorđević, specijalista u oblasti zaštite životne sredine / Foto: Privatna arhiva

“O projektu vezanom za eksploataciju litijuma i bora u Valjevu sam saznao jesenas kada sam počeo da se bavim Rio Tintom i projektom “Jadar”. Lozničani su mi rekli da druga rudarska kompanija, Euro Lithium, vrši geološka ispitivanja u dolini Kolubare. To što naša javnost o tome nije znala, a znam da ima Valjevaca koji su imali informaciju da se vrše istražna bušenja, govori da smo u decenijama iza nas izgubili ekološku svest. Nažalost, Valjevo je nekada bilo perjanica ekeologije u državi. Interesovanja su nam otišla u potpuno drugu stranu. Dobro je što nam se ponovo razvija ekološka svet, jer nas je zagađenje vazduha priteralo uz zid. Ko zna, da nije bilo preostalih ekološki osvešćenih pojedinaca  možda se još uvek ne bi znalo o mogućem rudniku litijuma na obodima Valjeva”, rekao je Sreten Đorđević, ukazujući  da bismo u vrlo bliskoj mogućnosti mogli imati valjevsko-loznički rudarski basen po ugledu na Bor i Majdanpek, ali u mnogo većem obimu.

Međutim, advokat Đorđević ističe da, prema odredbama Zakona o rudarstvu i geološkim aktivnostima, jedinice lokalne samouprave donose posebne programe mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice u područijima zahvaćenim rudarskim aktivnostima, vode katastar istražnih i eksploatacionih polja i vode knjige isprava i evidenciju privrednih subjekata kojima je izdato odobrenje za izvođenje geoloških istraživanja.

“To znači da je Gradska uprava Valjevo, nekoliko godina unazad, znala za aktivnosti rudarske kompanije Euro Lithium, ali o tome  nije obaveštavala javnost”, tvrdi naš sagovornik.

“LOKALNA VLAST MORA DA SE IZJASNI DA ALI JE ILI NJE UZ SVOJ NAROD”

Đorđević je naglasio da je urgentno da Valjevaci zahtevaju od gradskog rukovodstva da stane uz svoj narod i da lokalni parlament donese rezoluciju kojom se zabranjuje izgradnja rudnika litijuma i bora na teritoriji našeg grada.

“Kada su mogli u Svrljigu i Pirotu da donesu političke dokumente kojima se zabranjuju izgradnje mini hidroelektrana na njihovom području, ne vidim nijedan razlog zašto Valjevo ne bi moglo da zabrani izgradnju spornog rudnika”.

Iz dokumentacije koju je objavio Euro Lithium, prema  Đorđevićevim rečima, nedvosmisleno proizilazi da je planirano da u dolini Kolubare, na samo nekoliko kilometara od Valjeva bude otvoren gigantski površinski kop, a pored njega i ogroman hemijsko – metalurški kompleks za preradu rude, čiji bi štetni efekti, prema sada dostupnim tehnologijama za preradu rude litijuma, bili kataklizmični za naš kraj i Zapadnu Srbiju u celini.

“Tehnologija prerade litijuma i bora podrazumeva, na godišnjem nivou, upotrebu stotina hiljada tona sumporne kiseline, hlorovodonične kiseline, verovatno i fluorovodonične kiseline i drugih nezamislivih otrova. U samoj rudi, a to izričito stoji u pomenutom elaboratu, detektovano je prisustvo stroncijuma koji je poznat po tome da potiskuje kalcijum iz kostiju i prouzrokuje rak kostiju.  Taj stroncijum će se, kao rudarski otpad i jalovina, raznositi po vodi, zemljištu i vazduhu našeg kraja i niko se od toga neće moći zaštititi. Ako se posledice ovih rudarskih aktivnosti dovedu u kumulativnu vezu sa posetojećim aerozagađenjem u Valjevu, štetnim dejstvima planiranog Projekta „Jadar”, postojećim štetnim dejstvima Rudarskog basena „Kolubara” sa termoenergetskim kompleksom termoelektrana u Obrenovcu i Velikim Crljenima, onda možemo zamisliti kakav će kataklizmičan uticaj na život , zdravlje i opstanak ljudi imati ta investicija”.

Sreten Đorđević, advokat / Foto: Privatna arhiva

VALJEVCI U BOLJEM POLOŽAJU OD LOZNIČANA?

Sreten Đorević ističe da je Valjevo u formalno-pravnom smislu u boljem položaju od svojih komšija, jer imamo priliku da se ranije uključimo u postupke kojima bismo osporavali tu investiciju na području grada i zahtevali upravo zabranu izgradanje rudnika litijuma i bora.

“Mi još ne trpimo štetu koju su pretrpeli Lozničani zbog neinformisanosti o aktivnostima Rio Tinta u dolini Jadra, jer su oni propustili postupak Strateške procene uticaja na životnu sredinu i donošenje Prostornog plana područja posebne namene. Sad je pravi momenat da se mobilišu sve intelektualne snage i potencijali Valjeva, da se mobiliše lokalni parlament koji, ako brine o interesima svog građanstva, može da donese rezoluciju kojom se zabranjuje izgradnja rudnika litijuma i metaloprerađivačkog kompleksa na našoj teritoriji”.

Naš sagovornik je izričit u tvrdnji da je ovde ekologija u ravni sa zaštitom zdravlja i života, da je ovde reč o opstanku naroda na području Zapadne Srbije, od Valjeva preko Loznice i nizvodno Drinom.

“Svaka kuća u Valjevu je potencijalno ugrožena, kao i zdravlje i život svakog Valjevca. Sve je ugroženo do te mere da će ovde verovatno ako dođe do realizacije tih projekata, ostati pusta zemlja”.

“ISKUSTVO SA RIO TINTOM I PROJEKTOM “JADAR” IZAZIVA STRAH”

Sreten Đorđević je rekao da u ovom momentu nema podatke koji bi izazivali sumnju da Euro Lithium krši propise Republike Srbije. Međutim, izražava sumnju da kompanija krši relevantne medjunarodne standarde, koji se odnose na obavezu blagovremenog i potpunog  informisanja javnosti o aktivnostima koje sprovodi. Takođe,  izražava zabrinutost da bi Euro Lithium sa Vladom Republike Srbije mogao zaključiti memorandum o razumevanju, čiji bi cilj bilo olakšavanje dobijanja potrebnih dozvola za realizaciju projekta. Takav sporazum je  2017. potpisan između Vlade Republike Srbije i Rio Tinta, kojim se naša Vlada obavezala da će olakšati realizaciju projekta u dolinu Jadra.

“A, upravo olakšava tako što je na potpuno nezakonit način omogućeno Rio Tintu da dobije dozvole. Da se postojeći pravni okvir, kakav god bio, poštovao, Rio Tinto 2020. godine ne bi mogao da dobije saglasnosti koje je dobio. Ne bi dobio saglasnost na Studiju uticaja na životnu sredinu. Ni po koju cenu ne bi došlo do toga da Vlada Srbije usvoji Uredbu, koja je potpuno nezakonita i koja je za posledicu imala pretvaranje njihovog poljoprivrednog zemljišta u gradsko građevinsko, gubitak prava na poljoprivredne kredite i subvencije, nemogućnosti dobijanje građevinskih dozvola za bilo kakve objekte koji nisu u funkciji buduće rudarske aktivnosti   itd. Tako je u dolini Jadra započeto tiho proteravanje meštana.  Ono što tamo tek sledi- to je progon starosedelaca, eksproprijacijom”. 

Advokat Sreten Đorđević prilikom gostovanja u emisiji “Probudi se” na TV Nova S

On je pojasnio da je kompanija Rio Tinto zakonski morala da uradi puno toga da bi uopšte moglo da se pristupi projektu izrade Prostornog plana područja posebne namene i izveštaja o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, koji je uslov za usvajenje tog Plana. A, nije.

“U februaru 2020. je Vlada donela Uredbu o Prostornom planu područja posebne namene, a protiv te Uredbe nije moguće izjaviti žalbu, jer je to podzakonski akt Vlade. Moguće je samo pokrenuti Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti. Ona se podnosi Ustavnom sudu, koji po pravilu ne raspravlja o takvim stvarima nekoliko godina. S toga se ovaj postupak pred Ustavnim sudom ne može smatrati delotvotnim pravnim sredstvom, jer ova inicijativa ne omogućava blagovremenu zaštitu prava ugroženih građana”.  

Đorđević je još istakao da je Skupština Grada Loznica, tokom 2020. godine usvojila i prostorni plan područja posebne namene za deo trase autoputa Loznica- Valjevo.  Advokat Đorđević izražava sumnju da upravo plan za izgradnju autoputa Valjevo- Loznica služi povezivanju Valjevskog i Lozničkog rudarskog basena i da bi mogao predstavljati budući koridor za transport miliona tona hemikalija do ova dva rudarska basena.

“Ako se ispostavi da veza autoputa Miloš Veliki do Loznice ide preko Valjeva, onda će hiljade cisterni i kompozicija sa sumpornom i hlorovodoničnom kiselinom svaki mesec prolaziti kroz naš grad. Ne daj Bože da se desi neki ekološki incident, prevrne se ili eksplodira cisterna, na hiljade ljudi bi bilo životno ugroženo takvim hemijskim akcidentom. Ako nastave i radove na pruzi Valjevo-Loznica, onda će kompletna komunikacija od najbliže morske luke u Baru, do Valjevsko- Lozničkog rudarskog i topioničarskog basena ići preko Valjeva, pored naših kuća”.

Sreten Đorđević, advokat / Foto: Privatna arhiva

“JAVNI INTERES NE MOŽE BITI IZGOVOR ZA UNIŠTAVANJE ZDRAVLJA I ŽIVOTNE SREDINE”

Rudna renta u Srbiji za litijum i bor je 5%. U Srbiji se rudna renta izračunava tako što je to 5% od prikazane neto dobiti investitora. Prema Đorđevićevim rečima, trenutno u Srbiji ima preko 30 stranih rudarskih kompanija, koje neselektivno od Srbije prave đevđir, bušeći po celoj zemlji i tražeči razne rude.

“U Rusiji je rudna renta 22%, pritom kompanija koja rudari plaća posebnu taksu ako izvozi tu rudu. Rusi imaju i posebnu ekološku taksu koja je odvojena od rudne rente. Ugrubo, to izađe na oko 50% do 60% nameta države na kompaniju koja rudari. A, kod nas se sve svodi na 5% rudne rente, koja je potpuno neizvesna, jer država može sa rudarskom komanijom da ugovori posve nešto drugo, a kompanija koja vrši rudarenje može da podesi svoje poslovne knjige da godinama ne prikaže nijedan jedini dolar dobiti. Ako rudarske kompanije plaćaju 5% rudnu rentu, nemaju druge namete, nemaju striktne propise o rekultivaciji i sanaciji zemljišta nakon isteka životnog veka rudnika, oni će od Srbije napraviti mesečev pejzaž. Srbi će nestati kao narod u narednih nekoliko decenija”.

Advokat Sreten Đorđević na kraju intervjua za Valjevska posla kaže da ovakve rudarske investicije imaju veliki koruptivni potencijal, zbog čega je neophodan sveobuhvatan nadzor javnosti, građana i medija.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.