“Nezakoniti mandati v.d. načelnika Gradske uprave”

Zamenik šefa odborničke grupe SPS-JS Dragan Popović ukazao je na konferenciji za medije na nekoliko nezakonitih postupanja i donošenja odluka vezanih za postavljenje načelnika Gradske uprave. Osim što je trećim postavljenjem Nebojše Petronića za vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave prekršen Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji propisuje da v.d. načelnika Uprave može biti maksimalno postavljen najviše 2 puta po 3 meseca, Popović je istakao da je Gradsko veće i prethodna dva puta Nebojšu Petronića nezakonito postavila na tu funkciju. Za ovakvo nezakonito postupanje, kako je rekao, odgovoran je isključivo sekretar Gradskog veća Ljiljana Mitrović, koja kao diplomirani pravnik odgovora za zakonitost rada i odlučivanja Gradskog veća. Zbog svega toga je, kako se moglo čuti, podnet zahtev nadležnom organu da se pokrene disciplinski postupak protiv Ljiljane Mitrović, kao i zahtev nadležnom Javnom tužilaštvu da “ispita celu stvar”.

Dragan Popović Pop, zamenik šefa odborničke grupe SPS-JS / Foto: Slobodan Ćirić

“U Valjevu, načelnik Gradske uprave je nezakonito dva puta postavljen. Prvi put 05. aprila ove godine, kada je postavljen na drugi mandat vršioca dužnosti, jer posle prvog postavljenja nikada nije došlo do raspisivanja konkursa, a što je bila izričita zakonska obaveza. Drugi put, načelnik Gradske uprave je nezakonito postavljen 30. juna ove godine na treći mandat u v.d. statusu, što zakon izričito zabranjuje. Pritom, načelnik Gradske uprave je treći put postavljen na telefonskoj sednici, što je suprotno Poslovniku o radu Gradskog veća koji kaže da se telefonska sednica može održati samo ako je nešto izuzetno ili hitno, što u ovom slučaju nije bilo”, rekao je Dragan Popović.

Polazeći od činjenice da načelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće u skladu sa Statutom grada Valjeva, Popović je kazao da se dolazi do nesumnjivog zaključka da je za ovakvo nezakonito postupanje isključivo odgovoran sekretar Gradskog veća Ljiljana Mitrović, koja kao diplomirani pravnik odgovora za zakonitost rada i odlučivanja Gradskog veća.

“Njena je krivica za donošenje svih nezakonitih odluka vezanih za postavljenje vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave, a kojim odlukama je naneta šteta budžetu grada. Naime, bez pravnog osnova je vršena isplata plata, naknada i drugih primanja Nebojši Petroniću u periodu kada je nezakonito vršio dužnost načelnika Gradske uprave, a to je najranije od kako je prvi put nezakonito postavljen od 05. aprila pa nadalje. Pored toga, od tog datuma je upitna i zakonitost rada i odlučivanja Gradske uprave kojom je faktički rukovodio nezakonito postavljeni načelnik, koji i dan danas svakodnevno potpisuje i odobrava plaćanje ogromnih sredstava iz budžeta grada”, kazao je Popović.

On je naglasio da je zbog nezakonitog rada sekretar Gradskog veća Ljiljana Mitrović definitivno učinila težu povredu dužnosti iz radnih odnosa, što zahteva njenu odgovornost, i zbog čega je podnet zahtev nadležnom organu da pokrene disciplinski postupak protiv nje. A, uz to je, kako je istakao, podnet zahtev upravnom inspektoru da se “pročešlja” čijom krivicom je načelnik Gradske uprave dva puta nezakonito postavljen u v.d. statusu.

“Konačno, imamo razloga da osnovano sumnjamo da je ovde posredi i krivična odgovornost lica koja su dužna da znaju i pravilno tumače i primenjuju propise koji se tiču postavljenja načelnika Gradske uprave. Zbog toga je podnet i zahtev nadležnom javnom tužilaštvu da celu stvar ispita, jer je načelnik Gradske uprave jedan od najznačajnijih gradskih funkcionera, od koga ponajviše zavisi da li će građani moći da ostvaruju svoja prava i da zadovolje svoje potrebe”, kazao je Dragan Popović.

Prema njegovim rečima, sekretar Gradskog veća je ili pokazala ogromno neznanje, ili je svesno pogrešno tumačila propise.

“U oba slučaja dovodi se u pitanje zakonitost rada i svih odluka Gradskog veća od kada je ona sekretar, jer sekretar odgovara za to. Ne može joj se više verovati, jer ili nema znanja ili svesno krši propise. Posebno želimo da istaknemo da je Ljiljana Mitrović večiti sekretar Gradskog veća. Mi sad sa pravom možemo da zaključimo da su mnoge odluke Gradskog veća nezakonito donete od kada je ona sekretar, pa vi vidite dokle to seže u prošlost i koliki broj odluka se može staviti pod veliki znak pitanja u pogledu zakonitosti”, kazao je Popović.

Dragan Popović Pop, zamenik šefa odborničke grupe SPS-JS / Foto: Slobodan Ćirić

On je na kraju obraćanja rekao da je prosto neverovatno da do sada niko nije proveravao kako i na koji način funkcioniše i radi Gradsko veće.

“Očigledno je da se podrazumevalo da svi organi grada pa i veće rade isključivo po zakonu. Posle ovog, građani Valjeva imaju pravo da se zapitaju šta je sve nezakonito rađeno u drugim slučajevima, a to je odnela mutna Kolubara”.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.