“Nova godina dočekana bez Plana kvaliteta vazduha!”

U prvom “novogodišnjem” izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu, koji objavljuje Udruženje građana “Lokalni odgovor”, ističe se da su Valjevci u prethodnoj godini, udisali zagađen vazduh 152 dana, što je više od četvorostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine, koliko je propisano Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Takođe se ukazuje da je Nova godina u Valjevu započela bez novog Plana kvaliteta vazduha, da u budžetu za 2022. u programu Zaštite životne sredine nema mera za smanjenje zagađenja vazduha, te da su “podaci u Odluci o novom budžetu neistiniti, projekcije nerealne, a indikatori besmisleni”.

Aero-Alarm

Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za period od 27. decembra 2021. do 2. februara 2022. godine

Nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha koji “Lokalni odgovor” objavljuje za prethodnu sedmicu pokazao je da je u novogodišnjoj noći vazduh u Valjevu bio pasan po zdravlje.

“Zagađen vazduh smo imali cele protekle sedmice. U ponedeljak i četvrtak indeks kvaliteta vazduha je bio u crvenom – “loš”. U utorak, subotu i nedelju u ljubičastom – “veoma loš”. Sreda i petak beleže indeks kvaliteta “izuzetno loš”. Najviša prosečna dnevna koncentracija za proteklu nedelju zabeležena je u petak, 31.12.2021. kada su PM čestice bile iznad granične vrednosti. Izmerene vrednosti za PM 10 bile su 174,69 µg/m3, a za PM 2.5 148,80 µg/m3. Istog dana, u 17 časova zabeležene su rekordne maksimalne satne koncentracije u vrednosti od 290,20 µg/m3 za PM 10 i maksimalna satna vrednost od 267,84 µg/m3 za PM 2.5 čestice”, precizirani su podaci u nedeljnom izveštaju uz napomenu da je vazduh predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve građane Valjeva, kao i da nijedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, opasnostima zdravlje, merama za zaštitu od aerozagađenja, niti merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu.

Aero-Alarm-dijagram

Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu za Valjevo u periodu od 27.12.2021. do 02.01.2022. prema izvoru Državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha

U prvom “Aero Alarmu” u 2022. godini, navodi se da je Nacionalna ekološka asocijacija, prateći podatke iz Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha, prvog dana 2022. godine objavila izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji za prethodnu godinu, prema kojem Valjevo sa 152 dana sa prekoračenjem srednje dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica, spada u vrh liste najzagađenijih gradova u zemlji. Pored ovoga, izveštaj Nacionalne ekološke asocijacije beleži da je Valjevo u vrhu po prekomernim koncentracijama vrlo opasnih suspendovanih PM 2.5 čestica, potom da se beleži koncentracija azot-dioksida (NO2) koja je daleko iznad vrednosti koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija.

Posebnu pažnju “Lokalni odgovor” posvetio je u svom izveštaju Planu kvaliteta vazduha. “Lokalne vlasti i administracija su 2022. godinu sačekali bez novog Plana kvaliteta vazduha. Iako je stari plan, koji je usvojen u novembru 2016. godine prestao da važi istekom 2021. nadležni organi i službe u Valjevu nisu uspeli da razviju novi dokument. Lokalna vlast i Gradska uprava Valjevo nisu ispunili obavezu ustanovljenu u članu 31 Zakona o zaštiti vazduha, propustivši da obezbede plan i primenu mera koja će smanjiti zagađenje vazduha na propisane ciljne (granične) vrednosti. To je za posledicu imalo propuštanje obezbeđenja finansiranja mera i aktivnosti za smanjenje zagađenja vazduha u Odluci o budžetu za 2022. godinu. Saobraćajni institut CIP doo iz Beograda i preduzeće SET doo iz Šapca nisu ispunili obavezu utvrđenu u ugovoru zaključenom početkom avgusta sa Gradskom uprava u Valjevu, jer nisu izradili Plan kvaliteta vazduha”, piše u izveštaju.

Takođe, u fokusu je i Odluka o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu, koja je, kako se navodi, usvojena uz kršenje Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o lokalnoj samoupravi. Naglašava se da se ponovo kasnilo u izvršenju budžetskog kalendara, te da da je umesto javne rasprave o budžetu, organizovana pozorišna predstava. Ističe se da je opredeljeno manje sredstava od preporučenih 5% od ukupnog budžeta za program koji se odnosi na zaštitu životne sredine.

“U okviru programa “Zaštita životne sredine”, lokalne vlasti opredelile su iznos od 123 miliona dinara, što je manje od preporučenih 5% ukupnih sredstava budžeta u 2022. koja iznose 4 milijarde dinara. U ovom programu nisu određena sredstva za realizaciju mera koje bi doprinele smanjenju zagađenja vazduha. Polovina ukupnih sredstava iz programa “Zaštita životne sredine”, čitavih 66,6 miliona, namenjeno je za podršku zagađivačima (izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda). Na strani 79, Odluke o budžetu grada Valjeva (“Službeni glasnik Grada Valjeva”, broj 30/21), u delu koji se odnosi na prikaz programskog budžeta, u okviru cilja broj 2 (Unapređenje kvaliteta elemenata životne sredine) i pokazatelja 2 (broj dana u toku godine sa prekoračenjem graničnih vrednosti u vazduhu) prikazana je kao početna (bazna) vrednost za 2021. ukupno 140 dana sa prekoračenjem, što je netačna i proizvoljna informacija. Već u sedmici pre usvajanja budžeta prekoračenje graničnih vrednosti suspendovanih PM 10 čestica tokom 2021. je dostiglo 148 dana. Iako u budžetu grada za 2022. nisu predviđene mere koje će direktno i nesumnjivo doprineti smanjenju zagađenja vazduha u vrednosti ovog pokazatelja za 2022. projektovano je smanjenje broja dana na 100, a u 2023. i 2024. godini na 90 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti tokom godine. Na strani 80, Odluke o budžetu grada Valjeva, u okviru cilja 1 (Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova kao i mera zaštite) u okviru pokazatelja 2 (Usvojen Plan kvaliteta vazduha) za sve godine 2021, 2022, 2023. i 2024. navedena je vrednost, odnosno iskaz DA”, precizirano je u prvom nedeljnom izveštaju “Aero Alarm” za ovu godinu.

 

Vazduhograf-Valjevo-Aerozagadenje

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.