Od 1. avgusta novi lekovi za onkološke pacijente

Što se tiče novosti vezanih za Službu onkologije sa palijativnom negom, jeste to da je odnedavno, a na osnovu obaveštenja iznetog u Službenom glasniku 40/23, davanje bioloških lekova kod pacijenta sa kolorektalnim karcinomom, omogućeno i sprovodiće se isključivo u ustanovama sekundarnog nivoa, tj. u najbližoj zdravstvenoj ustanovi kojoj pacijent gravitira.

IMG_20230607_141243

Sestre i lekari Službe onkologije Opšte bolnice ZC Valjevo, išli su na dodatne obuke zbog primene novih lekova. To je biološka terapija koja se daje kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom i to su lekovi koji se zovu Erbituks, Vebiteks i Avastin i do sada nisu primenjivani u Opštoj bolnici Valjevo, ali će od 1. avgusta biti primenjivani u terapiji kod pacijenata kojima je određen neki od ovih lekova.

IMG_20230607_141301

U skaldu sa tim mi smo na vreme opredelili sestre i lekare koji su odlazili na Institut za onkologiju i radiologiju, a sa ciljem i namerom da se upoznaju sa mehanizmom rastvaranja leka, sa novim lekom, sa toksičnim efektima leka, primenom leka i svim onim što je jako bitno za samu primenu leka koji će se od avgusta davati pacijentima u valjevskoj bolnici. Kao i svi drugi lekovi, tako i oni mogu imati svoje neželjene propratne efekte koji se mogu manifestovati lokalnim alergijskim reakcijama i vrlo čestim kožnim reakcijama obzirom da se kao što rekoh radi o biološkim preparatima. Nemamao nešto značajniji porast broja kolorektalnih karcinoma, ali imamo značajniji broj porasta karcinoma pluća i karcinoma jednjaka, želudca i pankreasa – rekla je dr Aleksandra Milutinović, načelnik službe Onkologije, dodajući da su iz tih razloga obuku prošla dva lekara i četiri sestre, a u drugom krugu će ih još toliko otići na obuku. Sadržaj obuke je interesantan za sestre dnevne bolnice onkologije jer imaju priliku da razmene iskustva i način rada sa koleginicama iz drugih ustanova. Sama terapija novim lekovima će se po potrebi sprovoditi i kroz hospitalizaciju i kroz dnevnu bolnicu sve usklađeno prema preporukama i protokolu.

Dr Milutinović je mišljenja da treba napraviti dobar operativni tim, a imajući u vidu sjedinjenost Doma zdravlja i Opšte bolnice u Zdravstveni centar, pa bi sada i morali da napravimo ozbiljnu timsku komponentu koja bi pratila sve šta se dešava u lečenju malignitata, jer je postao raritet da pacijent dođe u in situ statusu karcinoma što je imeprativ jer se postotak izlečenja znatno uvećava ukoliko je karcinom in situ i najčešće se završava lečenje na operativnom delu bez ikakvih dodatnih terapija.

IMG_20230630_124204

Dr Aleksandra Milutinović, specijalista onkologije, navodi da je od početka godine veliki broj pacijenata sa raznoraznim oblicima maligniteta potražio spas i lečenje u službi Onkologije valjevske bolnice, a statistika nažalost prikazuje uzlaznu brojnost novootkrivenih iz godine u godinu.

– Od januara do juna ove godine, što se tiče novootkrivenih malignitata cifra iznosi 229 novih pacijenata. Poređenja radi šestomesečni presek u istom periodu 2022. Godine beleži 194 novootkrivena pacijenta. Dok je kraj 2022. godine doneo ukupno 423 novoobolela od nekog vida maligniteta. Ako gledamo progresivno raste broj novootkrivenih bolesnika. U ovu cifru još uvek nisu uključeni pacijenti kojima se dijagnostika i operacije ili neki vid lečenja obavlja na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Imamo napredak u smislu terapijskih modaliteta i načina i sredstava čime lečimo pacijente, ali je svakako porast novoobolelih od malignih bolesti na žalost zabrinjavajući. Javljaju nam se i ozbiljni oblici višestrukih komponenti maligniteta što je izrazito teško lečiti. Maligniteti su odavno prestali da budu bolest starih značajan broj obolelih, naročito od karcinoma dojke je kod mladih žena, a digestiva želudac pankreas kod mlađih muškaraca. Srednje godine 40, 50, 60 su najzastupljenije i zato stalno pozivam na prevenciju. Nadam se da će sa skrininzima koji su negde zastupljeni i u tendenciji intenziviranja u predstojećem periodu dati rezultate i doneti nešto dobro – zaključila je dr Aleksandra Milutinović sa željom da svi po malo uložimo znanja angažovanja i želje za boljitkom pa možemo napraviti dobar pomak jer je svakako i jeftinije prevenirati nego lečiti malignitete.

Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.