Održana 65. sednica Gradskog veća

Na juče održanoj sednici Gradskog veća prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2018. godine. Odlukom o budžetu grada Valjeva za godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.625.686.139,88 dinara, a ostavreni su u iznosu od 2.026.212.348,36 dinara. U skladu sa Odlukom o budžetu i ostvarenim prihodima i primanjima finansirani su javni rashodi i izdaci grada. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 1.787.427.128,11 dinara od toga iz izvora finansiranja 01 u iznosu od 1.740.389.781,04 dinara, dok su rashodi i izdaci iz ostalih izvora korisnika budžeta grada realizovani u iznosu od 47.037.347,07 dinara.

Takođe je prihvaćen i Izveštaj o radu Zajedničkog javnog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina za 2017. godinu.

Razmatran je i prihvaćen Izveštaj Komisije za utvrđivanje stanja izvedenih radova na parternom uređenju nove OŠ „Milovan Glišić“ u Valjevu.

Prihvaćen je Izveštaj Odeljenja za inspekcijske poslove o bespravno sagrađenim objektima uz reku Ljubostinju. Konstatovano je da se uz tok reke Ljubostinje nalazi veći broj objekata koji su sagrađeni bez odobrenja za građenje i da su za navedene objekte doneta rešenja o rušenju. Zakon o ozakonjenju dozvoljava mogućnost da isti uđu u proceduru ozakonjenja, što ne znači da će i isti biti ozakonjeni. Ovi objekti mogu se uklanjati nakon što rešenja Odseka za ozakonjenje, kojim se odbijaju zahtevi za legalizaciju postanu pravosnažna.

Usvojen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva. Ovim pravilnikom u Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine došlo je do promene zvanja za jedno već postojeće radno mesto u niže zvanje a u Odeljenju za inspekcijske poslove smanjen je broj komunalnih inspektora u zvanje saradnik sa pet na četiri, a povećan je broj izvršilaca na poslovima izvršenja na ime smanjenja zvanja komunalnih inspektora.

Doneto je Rešenje o odbijanju zahteva Slavice Pantić iz Valjeva, službenika Gradske uprave grada Valjeva za izuzeće predsednika Žalbene komisije grada Valjeva. Na današnjoj sednici data je saglasnost na tri odluke Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

 

Kabinet gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.