Održana 69. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama. Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama proistekle su iz upotrebe usklađivanja tarifnog broja 1 taksene tarife lokalnih komunalnih taksi sa prosečnom zaradom po zaposlenom ostvarenom na teritoriji jedinice lokalne samouprave u periodu januar-avgust godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje taksa na isticanje firme na poslovnom prostoru, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i potrebi usklađivanja najviših iznosa lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih mašina.

Komunalne takse za reklamni pano i zauzeće javne površine osim za takse za držanje sredstava za igru u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara prestaju da važe sa 1. januarom 2019. godine.

Foto: Grad Valjevo

Utvrđen je predlog Odluke o dopuni odluke o prosečnoj ceni kvadrata mera odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu nateritoriji grada Valjeva. Novina je da neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Valjeva, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza razvrstava u poljoprivredno – šumsko zemljište i primenjuje se prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2019. godinu, na osnovu podnete poreske prijave.

Takođe je utvrđen i predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za prostor poslovno komercijalne namene u Ulici Vladike Nikolaja. Planski osnov za donošenje ove odluke je Generalni plan Grada Valjeva i Plan generalne regulacije “Sever”.

Članovi Gradskog veća su utvrdili predlog Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Valjeva. Udruženje građana “Romski centar za demokratiju” sa sedištem u Valjevu u Ulici Vladike Nikolaja 26/107 se obratilo Gradu Valjevu sa zahtevom radi davanja saglasnosti na korišćenje imena Grada Valjeva u nazivu medijske usluge tako da će budući naziv medija da glasi “Radio Valjevo 2”, umesto dosadašnjeg naziva “Radio Va dva 103,5”.

Kabinet gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.